Poskytovatel / ochrana údajů

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika

E-Mail: dataprotection.cars@mercedes-benz.com

*

Pro služby smart control a pro smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: 00800 2 77 77 777
E-mail: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Stuttgartu pod IČ: HRB 762 873, Identifikační číslo pro DPH: DE 321 281 763, zastoupená vedením: Ola Källenius (předseda),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; předseda správní rady: Bernd Pischetsrieder

Autorská práva

Copyright 2019 Mercedes-Benz Group AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, schémata, zvukové soubory, videosoubory a animace a jejich aranžmá podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti Mercedes-Benz Group AG obsahují také materiál, který je předmětem autorských práv jeho poskytovatelů.

 

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám u produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek nebo služeb, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti Mercedes-Benz únosné pro zákazníka. Na fotografiích může být zobrazeno příslušenství nebo příplatková výbava, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Jednotlivé stránky také mohou obsahovat typy a služby, které nejsou v některých zemích nabízeny. Výroky o právních a daňových předpisech a jejich důsledcích se vztahují pouze na Spolkovou republiku Německo. Použijí se ceny platné v den dodání, pokud to není v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné doporučené ceny. Na aktuální stav se prosím informujte v některé z poboček smart nebo u některého smluvního partnera.

 

Obchodní značky

Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Mercedes-Benz Group AG právům k ochranným známkám, což platí zejména pro štítky s názvy modelů a firemní loga a emblémy.

 

Licenční práva

Společnost Mercedes-Benz Group AG Vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že jste stejně jako my potěšeni kreativní podobou, kterou jsme mu propůjčili. Přesto Vás ale prosíme o pochopení, že společnost Mercedes-Benz Group AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou poskytnout žádná licenční práva na duševním vlastnictví společnosti Mercedes-Benz Group AG.

 

Upozornění k předvídavým výrokům

Internetové stránky, investorská oznámení, obchodní a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy akcí (živě nebo jako záznamy) a ostatní dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné předvídavé výroky o budoucích vývojích, které se zakládají na aktuálních odhadech managementu. Slova jako "anticipovat", "přijmout", "věřit", "ocenit", "očekávat", "mít v úmyslu", "moci", "plánovat", "promítat", "mít povinnost" a podobné pojmy označují takové předvídavé výroky. Takové výroky jsou podrobeny určitým rizikům a nejistotám. Jako příklady k tomuto lze uvést konjukturní pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokové sazby a ceny surovin, zavedení produktů konkurencí, vyšší prodejní podněty, úspěšná realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které se zakládají na nedostatku materiálu, stávkách zaměstnanců nebo insolvencích dodavatelů, a také pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se některý z těchto rizikových faktorů nebo jiných nevypočitatelností (některé jsou popsány pod nadpisem "Zpráva o rizicích" v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz a také pod nadpisem "Risk Factors" v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes-Benz ve formuláři 20-F, který byl předložen americkému dohledovému orgánu pro cenné papíry a trhy) měl vyskytnout nebo by se domněnky založené na výrocích měly prokázat jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výrocích nebo vyjádřených implicitně. Nemáme v úmyslu a nepřebíráme povinnost za průběžnou aktualizaci předvídavých výroků, protože vychází výhradně z okolností dne jejich uveřejnění.

 

Ručení

Informace a popisy na těchto stránkách nepředstavují žádný druh záruky nebo garance ať už vyjádřené, nebo implicitní. Zejména nepřestavují žádnou implicitní záruku nebo garanci ohledně stavu, prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo neporušení zákonů či patentů. Naše internetové stránky rovněž obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom zdůraznit, že nemáme žádný vliv na vzhled a obsah těchto stránek. Nemůžeme tudíž převzít jakoukoliv odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací poskytovaných těmito stránkami. Vzhledem k výše uvedenému se tímto od veškerého obsahu těchto internetových stránek zcela distancujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí internetové stránky z naší internetové stránky i na jejich obsah.

 

Informace o řešení sporů online

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „platformu ODR“). Platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených online. Platformu ODR najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Upozornění podle § 36 zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Společnost Mercedes-Benz Group AG se nebude účastnit mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před specializovaným orgánem ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (VSBG), což ani nenáleží k jejím povinnostem.

 

 

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.(„My“)

Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov, Česká republika

E-mail: dataprotection.cars@mercedes-benz.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.

Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov, Česká republika

E-mail: dataprotection.cars@mercedes-benz.com

 

Pro služby smart control a pro smart connected Portal:

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telefon: 00800 2 77 77 777

E-mail: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Stuttgartu pod IČ: HRB 762 873, Identifikační číslo pro DPH: DE 321 281 763, zastoupená vedením: Ola Källenius (předseda),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; předseda správní rady: Bernd Pischetsrieder

 

 1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes-Benz:  

 

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes-Benz.

 

 

Naše Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Mercedes-Benz Group AG se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 1. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.  

 

b. Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, chatu, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo podle platných právních (viz odst. 7).

 

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.  

 

 1. Účely použití 

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

 

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – v případě potřeby – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.

 

c. Pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklamy na základě uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybraná třetí strana Vaše údaje, pokud k tomu udělíte své svolení (= souhlas) v rámci našeho systému CMS (Consent Management System). Další informace a možnosti rozhodování získáte zde.

 

d. Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení ke splnění požadavků a povinností na uchovávání údajů podle obchodních nebo daňových zákonů, předání údajů na základě úředního nebo soudního nařízení, např. orgánu činnému v trestním řízení).

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy; využití poskytovatelů služeb  

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).  

 

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook a Twitter, implementujeme je takto:  

Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Mercedes-Benz nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.  

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies (viz odst. 5.d).

 

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.  

 

d. Pro provoz, optimalizaci a zajištění našich webových stránek využívám

 

e navíc služeb kvalifikovaných poskytovatelů služeb (např. v oblasti IT, marketingových agentur) . Osobní údaje jim předáváme jen v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování cílů oprávněného zájmu, k plnění právní povinnosti nebo pokud jste s tímto krokem vyjádřili souhlas (viz odst. 7). Bližší informace k příjemcům získáte v našem systému CMP.

 

 1. Cookies

a. Při návštěvě našich webových stránek se mohou používat soubory cookies. Technicky vzato se jedná o tzv. HTML cookies a podobné softwarové nástroje jako Web/DOM Storage nebo Local Shared Objects (tzv. „flash cookies“), které společně označujeme jako soubory cookies.

 

b. Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení během návštěvy webové stránky. Z toho je možné např. poznat, zda již mezi zařízením a webovými stránkami došlo ke spojení, zohlednit Váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout Vám určité funkce (např. online shop, konfigurátor vozidla) nebo rozpoznat Vaše uživatelské zájmy. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

 

c. Zda se cookies při Vaší návštěvě našich webových stránek používají a o které cookies se jedná, závisí na tom, jaké sekce a funkce našich webových stránek používáte a zda jste v našem systému CMS souhlasili s použitím souborů cookies, které nejsou technicky potřebné. Další informace a možnosti rozhodování získáte zde.

 

d. Použití cookies také závisí na nastavení webového prohlížeče, který používáte, (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Většina webových prohlížečů je implicitně nastavena tak, že určité typy cookies akceptují automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookies, které se do Vašeho počítače už uložily, můžete kdykoliv vymazat. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects můžete vymazat samostatně. Informace o nastavení této funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.

 

e. Svolení (= souhlas) i odmítnutí nebo smazání cookies jsou vázána na použité zařízení a konkrétně použitý webový prohlížeč. Pokud používáte několik zařízení nebo webových prohlížečů, můžete rozhodnutí nebo nastavení provádět rozdílně pro každé zařízení / prohlížeč.

 

f. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies nebo je vymazat, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

 

 1. Bezpečnost  

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

 

 1. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, představoval tento souhlas právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO).

 

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s Vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.

 

c. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR.

 

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také (přímý) marketing vlastních i cizích produktů a služeb (pokud se neprovádí na základě Vašeho souhlasu) a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, podmínky zpracování a Váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů.

 

 1. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují, v Evropské unii nebo třetích zemích, mají-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 

 1. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 nařízení GDPR), opravu (čl. 16 nařízení GDPR), vymazání údajů (čl. 17 nařízení DSGVO), omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR).  

 

b. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

 

c. Právo na námitku    

Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) nařízení GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) nařízení GDPR (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu s cílem výkonu oprávněných zájmů na základě zvážení těchto zájmů, máte mimo to právo kdykoli podat námitku bez udání důvodů.

 

d. Své požadavky nebo prohlášení prosím podle možností směřujte na následující kontaktní adresu: dataprotection.cars@mercedes-benz.com   

e. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu vykonávajícího dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů (čl. 77 nařízení GDPR).

 

 1. Zpravodaj (Newsletter)  

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit zvolením možnosti odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

 

 1. Centrální přístupová služba společnosti Mercedes-Benz Group AG  

Díky centrální přístupové službě společnosti Mercedes-Benz Group AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a do všech aplikací skupiny Mercedes-Benz a jejích značek, které jsou s touto službou propojeny. Příslušné platné podmínky používání obsahují zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání si můžete stáhnout na příslušných přihlašovacích stránkách propojených webových stránek a aplikací.

 

 1. Přenos dat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor

a. Při využití poskytovatelů služeb (viz odst. 4. d.) a předání údajů s Vaším svolením (= souhlasem) třetí straně (viz. odst. 3. c) mohou být osobní údaje přeneseny příjemcům v zemích mimo Evropskou unii („EU“), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor) a tam mohou být i zpracovány, což platí zejména pro USA a Indii.  

 

b. V těchto zemích neexistuje z pohledu EU přiměřená úroveň ochrany pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU (tzv. rozhodnutí o přiměřenosti): Andorra, Argentina, Ka-nada (s omezením), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay. S pří-jemci v jiných zemích sjednáme použití standardních smluvních doložek EU, závazných podnikových předpisů nebo jiné pří-pustné mechanismy, abychom zajistili „přiměřenou úroveň ochrany“ podle daných zákonných požadavků. Příslušné infor-mace Vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.d.

 

Stav: říjen 2020

 

 

WLTP

Nová metoda pro testování spotřeby a emisí výfukových plynů WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zajišťuje větší transparentnost a důsledně nahrazuje metodu NEDC (Nový evropský jízdní cyklus). Metoda WLTP bude povinná pro všechny členské státy EU ‒ další státy uvažují o jejím zavedení k pozdějšímu datu. 

 

Vysvětlení metody WLTP a NEDC

Od 01. září 2017 byla zavedena nová metoda testování spotřeby a emisí výfukových plynů WLTP, která má poskytovat reálnější výsledky testů zaměřené na skutečný jízdní provoz než dosavadní metoda NEDC. Všechna nově vyvinutá vozidla, resp. vozidla vybavená novými agregáty, jsou od září 2017 certifikována metodou WLTP. Od září 2018 se pak nařízení o WLTP vztahuje na všechna další nově registrovaná vozidla. V souvislosti s tím bude společnost smart do srpna 2018 certifikovat portfolio osobních automobilů podle WLTP. V přechodné fázi budou souběžně nabízena vozidla s certifikací podle WLTP a podle NEDC. Dále bude uváděna spotřeba paliva NEDC odvozená podle rámcových podmínek metody WLTP, která bude mít vyšší hodnotu. Ta bude v prodejní dokumentaci uváděna do roku 2020.

Srovnání metody WLTP a NEDC

 WLTPNEDC
Teplota při startuStudenáStudená
Doba trvání cyklu1800 s 1180 s 
Doba stání242 s 267 s 
Podíl doby stání13,4 % 22,6 % 
Vzdálenost23 262 m 10 931 m 
Maximální rychlost131,3 km/h 120 km/h 
Průměrná rychlost 46,5 km/h 33,35 km/h 
Příplatková výbava individuálního modeluje zohledněna u hmotnosti, aerodynamiky, valivého odporu, potřeby palubní sítě; bez klimatizace 

není zohledněna, kromě pneumatik;  

bez klimatizace 

Teplota23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Co to znamená pro mě jako zákazníka?

Zavedení metody WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zajistí větší transparentnost s ohledem na spotřebu paliva. Zákazníkům přinese metoda WLTP výhody, neboť poskytne realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí různých modelů vozidel. V důsledku změněných rámcových podmínek se však změní také hodnoty emisí CO2 a spotřeby: vozidlo se stejným technickým provedením má u metody WLTP z procesních důvodů numericky vyšší hodnotu emisí CO2 a spotřeby než u metody NEDC (Nový evropský jízdní cyklus). To je dáno např. zohledněním příplatkové výbavy a přísnějšími rámcovými podmínkami v novém cyklu.

Metoda WLTP poskytuje přesné hodnoty.

U metody WLTP je zohledňována individuální výbava vozidla, a proto jsou hodnoty přesnější než u metody NEDC, prakticky se jedná o specifické hodnoty pro dané vozidlo. Na dosavadní běžné spotřebě se nic nemění.
Od září 2017 je v automobilovém průmyslu zavedena nová metoda pro testování spotřeby a emisí výfukových plynů, všechny nově certifikované typy vozidel jsou testovány podle metody WLTP. Paralelně s tím je zjišťována hodnota spotřeby podle NEDC, která je jako jediná platná hodnota uváděna v reklamních materiálech.
Do září 2018 společnost smart důsledně provede změnu certifikace na metodu WLTP. Od tohoto data budou ve veškeré prodejní dokumentaci a v dalších publikacích pravděpodobně uváděny nové hodnoty WLTP. Modely, jejichž výroba bude postupně ukončována, budou uváděny se spotřebou podle NEDC.

Zavedení cyklu WLTP.

Metoda WLTP usiluje o celosvětovou harmonizaci zkušebních postupů. Má poskytnout výsledky testování, které se více blíží reálnému provozu než u metody NEDC. Tato změna certifikačního postupu se nevztahuje na ojetá vozidla, ta si nadále zachovají hodnoty certifikované podle NEDC. Nejméně do konce roku 2020 budou pro všechna vozidla zjišťovány jak hodnoty WLTP, tak i hodnoty NEDC. Ty budou od příslušné certifikace vozidla paralelně uváděny v dokumentaci vozidla. Od roku 2021 budou naměřené hodnoty WLTP jedinými hodnotami spotřeby a emisí pro všechna osobní vozidla, pokud příslušný stát EU do té doby upraví svůj daňový systém. Vlastní testovací fáze metody WLTP jsou zahrnuty pod zkratkou WLTC a dělí se do tří tříd. Téměř všechna osobní vozidla jsou testována ve WLTC třídy 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), která platí pro všechny osobní automobily s hmotnostním výkonem více než 34 kW/t (pohotovostní hmotnost 46 k/t).

WLTP: větší transparentnost.

Díky metodě WLTP mají zákazníci s vozidly smart k dispozici specifické hodnoty pro dané vozidlo, které jsou realističtější a transparentnější. Možnost srovnání vozidel od různých výrobců a různých modelů zůstane zachována, zjištěné hodnoty spotřeby však budou reálnější a budou zohledňovat rozdílné faktory než metoda NEDC. Společnost smart podporuje jak nový, realističtější laboratorní test, tak i měření na silnici. To zajistí zákazníkům s vozidly smart lepší větší přehled, transparentnost a jistotu. Zavedení metody WLTP a RDE (Real Driving Emissions) znamená důležitý krok tímto směrem.

Co to znamená pro zákazníky?

Zákazníci budou moci určit hodnotu CO2 svého modelu vozidla přesněji než dříve díky zvolení příplatkových výbav. Pro zajištění srozumitelnosti a co nejvyšší transparentnosti se bude společnost smart na fázích zavádění metody WLTP aktivně podílet a bude cíleně informovat prodejce a zákazníky. Součástí této aktivity bude také nová podoba zobrazení výbavy: od modelu s nejnižší spotřebou energie až po verzi s nejvyšší spotřebou energie. Numericky toto rozpětí sahá od „WLTP Low“ (minimální příplatková výbava) až po „WLTP High“ (maximální příplatková výbava).

Vyžádejte si své výsledky RDE.

Zjistěte emise Vašeho vozidla v reálných podmínkách.

Pojem Real Driving Emissions (RDE) popisuje skutečné emise výfukových plynů automobilů, nákladních vozidel a autobusů při běžném používání. Dosud se měření emisí výfukových plynů za účelem schválení typu provádělo výhradně na zkušebních stavech. Od vstupu právních předpisů RDE (EU) 427/2016 v platnost v březnu 2016 musí být emise v definovaném rámci měřeny i v reálném režimu jízdy. Společně s právními předpisy RDE v reálném režimu jízdy, které musí být dodržovány od září 2017, to představuje významný krok do budoucnosti směrem k čistší automobilové budoucnosti s nižšími emisemi.

Výsledky měření RDE v našich vozidlech smart, které byly získány námi jako výrobcem, ale i nezávislými, státem akreditovanými technickými institucemi, si můžete při zadání testované rodiny PEMS Vašeho vozidla smart vyžádat zde (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Výsledky měření metodou WLTP u modelů smart.

Modelová řadaEmise CO2 min. (kombinovaný provoz)Emise CO2 max. (kombinovaný provoz)Dojezd min.Dojezd max.Spotřeba paliva min.Spotřeba paliva max.
smart fortwo 52 kW 131 g/km [1]142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [2]139 g/km [2]    
smart EQ fortwo0 g/km [2]0 g/km [2]111 km [2]133 km[2]16,1 kWh/100 km [2]25,0 kWh/100 km [2]
smart fortwo kabrio 52 kW135 g/km [2]145 g/km [2]    
smart fortwo kabrio 66 kW132 g/km [2]145 g/km [2]    
smart EQ fortwo kabrio0 g/km [2]0 g/km [2]111 km [2]130 km [2]16,5 kWh/100 km [2]25,2 kWh/100 km [2]
smart forfour 52 kW135 g/km [2]145 g/km [2]    
smart forfour 66 kW132 g/km [2]139 g/km [2]    
smart EQ forfour0 g/km [2]0 g/km [2]107 km [2]130 km [2]16,5 kWh/100 km [2]25,9 kWh/100 km [2]

 

Často kladené dotazy.

 

Co je to WLTP?

Zkratka WLTP znamená Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure a označuje zkušební metodu, pomocí které se zjišťují hodnoty spotřeby a emisí výfukových plynů vozidla na válcovém zkušebním stavu. Metoda WLTP je postupně zaváděna od 1. září 2017 a nahradí předchozí metodu NEDC.

Metoda WLTP je díky svému dynamickému zaměření výrazně blíže reálnému jízdnímu provozu než dosud. Metoda WLTP se vyznačuje výrazně vyšším zrychlením a podstatně dynamičtějším jízdním profilem. Maximální rychlost je zvýšena na 131 km/h, průměrná rychlost vzroste na 47 km/h.

Doba jízdy se prodlouží o 10 minut, podíl jízd na dálnici znázorněných na válci je vyšší, současně jsou zkráceny doby stání. Délka trasy se zdvojnásobí na 23 kilometrů.

Okamžiky řazení jsou vypočteny předem specificky pro dané vozidlo a hnací ústrojí. V hodnocení je zohledněna veškerá příplatková výbava, která má vliv na aerodynamiku vozidla, valivý odpor nebo hmotnost vozidla. Spotřeba proudu komfortních funkcí rovněž vede ke zvýšení hodnoty CO2. Výjimkou je v prvním stupni WLTP pouze klimatizace. S metodou WLTP má být zaveden celosvětově závazný standard.

Země EU jsou přitom na řadě jako první. To pomůže vzájemně porovnat spotřebu paliva a emise škodlivin u vozidel různých výrobců. Standardy navíc přispějí k tomu, aby mohly úřady kontrolovat dodržování zákonných mezních hodnot emisí výfukových plynů – od uhlovodíku (HC) přes oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) až po pevné částice.

Co je to WLTC?

Jízdní cykly metody WLTP se nazývají WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pro různé typy vozidel byly ve WLTP vyvinuty různé jízdní cykly, které zohledňují příslušný hmotnostní výkon. Převážná část osobních vozidel registrovaných v zemích EU, která mají hmotnostní výkon vyšší než 34 kW/t (46 k/t), jsou zařazena do WLTC třídy 3. Testovací cyklus pro vozidla třídy 3 se skládá ze čtyř částí – Low, Medium, High, Extra High. Ty simulují provoz vozidla ve městě a mimo město a také na rychlostních silnicích a dálnicích.

Co je to NEDC?

NEDC (Nový evropský jízdní cyklus) je aktuálně platný zkušební cyklus pro osobní vozidla. První evropský jízdní cyklus vstoupil v platnost v roce 1970 s cílem poskytnout zákazníkům srovnatelné a reprodukovatelné hodnoty u vozidel od různých výrobců. V roce 1992 byl tento jízdní cyklus rozšířen o městský provoz. Průměrná rychlost 34 km/h u metody NEDC je příliš nízká, stejně jako předepsané zrychlení a maximální rychlost 120 km/h. Složení cyklu už neodpovídá aktuálnímu průměrnému rozložení různých podílů trasy.

Při měření není zohledněna ani aerodynamika a hmotnost, ani spotřeba energie příplatkových výbav a komfortních funkcí, jako je klimatizace, rádio nebo vyhřívání sedadel. Odchylky hodnot výhodnějším směrem jsou zásluhou dalších technologických parametrů.

Například technologie start/stop má u metody NEDC relativně velký vliv, neboť NEDC má vysoký podíl doby stání. U vozidel s manuální převodovkou nejsou při zjišťování okamžiků řazení zohledňovány žádné specifické parametry daného vozidla.

To může vést k velkým odchylkám spotřeby v porovnání se skutečným provozem. Vzhledem k průběžnému technickému pokroku již metoda NEDC není aktuální a byla mezitím překonána.

Co je to RDE?

RDE znamená Real Driving Emissions a jedná se o zkoušku emisí škodlivin. Popisuje chování vozidel z hlediska emisí ve skutečných podmínkách na silnici. Dosud se měření emisí výfukových plynů za účelem schválení typu provádělo výhradně na zkušebních stavech. Od března 2016 jsou emise v definovaném rámci měřeny i v reálném režimu jízdy. Pomocí zařízení PEMS (Portable Emissions Measurement System) se měří emise oxidů dusíku (NOx) a také emise oxidu uhelnatého (CO). Později budou zjišťovány také emise pevných částic. Přitom není stanoven žádný pevný cyklus, jízda a měření se provádí v reálném každodenním provozu při dodržení pravidel silničního provozu. Vozidla se po dobu 90 až 120 minut pohybují po veřejných komunikacích, z jedné třetiny ve městě, z jedné třetiny mimo město a z jedné třetiny na dálnici. Pro město je stanovena průměrná rychlost 15 až 30 km/h, na dálnici má být rychlost 90 až nejméně 110, ne však více než 145 km/h. Venkovní teplota musí být mezi 0 a 30 °C, klimatizace je zapnutá.

Testovací jízda se nesmí provádět ve vyšší nadmořské výšce než 700 metrů a musí vykazovat výškový rozdíl pouze 100 metrů. Od září 2017 musí být během silničních testů RDE dodrženy mezní hodnoty emisí dle normy Euro 6. To platí zpočátku pro nově certifikované typy od 1. září 2017 a nejpozději od 1. září 2019 pro všechny typy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG 

Máte dotazy nebo potřebujete více informací? Kontaktujte naši zákaznickou podporu. 
Zavolejte nám do našeho zákaznického centra na číslo 00800-277 77 777 (při volání z mobilní telefonní sítě se mohou poplatky lišit).

Nebo nám napište zprávu přes kontaktní formulář.

Naše internetová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky a kanály sociálních médií. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení o ochraně údajů. O prohlášení o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů se prosím informujte na jejich internetových stránkách. Externí odkazy jsou na naší internetové stránce odpovídajícím způsobem označeny a před kliknutím na ně jste informováni, že opouštíte naši stránku.