Det nye EU-dækmærke.

Nyt EU-dækmærke: Større gennemsigtighed, mindre emission.

Den 1. maj 2021 indfører den Europæiske Union en ny forordning om mærkning af dæk vedrørende brændstofeffektiviteten og andre parametre. Det skal gøre det muligt for dig bevidst at kunne vælge dæk, der er mere brændstofeffektive. Dette kan nemlig være med til at reducere omkostningerne og emissionsomfanget for både private køretøjer og erhvervskøretøjer.

Det nye dækmærke, der vil gælde som følge af denne forordning, understøtter desuden EU's målsætning om at være klimaneutral i 2050. Trafik og nedbringelse af den CO2-emission, der opstår i den forbindelse, spiller en stor rolle i forhold til at opnå denne målsætning.

Sammenligning af det gamle og det nye EU-dækmærke.

Det nye EU-dækmærke viser de vigtigste dækegenskaber som brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj på en endnu mere overskuelig og simpel måde. Det indeholder desuden piktogrammer for sne- og isgreb samt en QR-kode, der giver adgang til dækkets produktdatablad.

Kendetegn ved nyt EU-dækmærke.

  • Ud over dæk til personbiler gælder det nye dækmærke nu også for dæk til busser og lastbiler (dækklasse C1, C2, C3)
  • Ny, kortere skala for brændstofeffektivitet med klassificering A til E[1]
  • Ny, kortere skala for vådgreb med klassificering[1] A til E
  • Ny visning af støjklasse med klassificering[2] A til C

    Supplerende oplysninger på det nye dækmærke:

  • Dæktypemærkning (dækkets artikelnummer)
  • Nye piktogrammer for snegreb (3PMSF) og isgreb
  • QR-kode for hver dæktypemærkning med link til EU-produktdatabase (EPREL)

Vedrørende angivelserne om den nye forordning til mærkning af dæk i forhold til brændstofeffektiviteten og andre parametre. Vær opmærksom på, at den faktiske brændstofbesparelse og trafiksikkerheden i høj grad afhænger af egen køremåde og særlige forhold (f.eks. vejr, topografi og trafiktæthed) under kørslen. Brændstofforbruget kan reduceres markant, hvis der køres på en miljøvenlig måde. Med henblik på at forbedre brændstofeffektiviteten og vådgrebet anbefales det at kontrollere dæktrykket regelmæssigt. Vær også opmærksom på, at bremse- og standselængder kan ændre sig alt efter den kørte hastighed og vejrforholdene, og at sikkerhedsafstanden bør afspejle dette.

Du er velkommen til at kontakte din smart eller Mercedes-Benz forhandler, hvis du har spørgsmål eller brug for flere oplysninger.