Νέα ενέργεια. 

Πώς, πού, πότε: εδώ μαθαίνεις τα πάντα σχετικά με τη φόρτιση του smart σου.

Δυνατότητες φόρτισης.

Εδώ θα μάθεις τα πάντα για τις δυνατότητες φόρτισης.

Φόρτιση σε 40 λεπτά.

Εάν φορτίσεις με τον προαιρετικό φορτιστή 22kw για 40 λεπτά, αυξάνεις τη στάθμη φόρτισης από 10 σε 80%. Εδώ θα μάθεις τα πάντα για τους χρόνους φόρτισης.

Καλώδιο φόρτισης.

Στον βασικό εξοπλισμό του smart σου περιλαμβάνεται ένα καλώδιο Mode 3. Το καλώδιο αυτό σου προσφέρει πολύ γρήγορη φόρτιση στο smart wallbox ή σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Προαιρετικά διατίθεται και το καλώδιο Mode 2 για σύνδεση σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα [2].

Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος Διανομέας smart.