Χρηματοδότηση

Ο δρόμος για το δικό σου smart.

Εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης για το καινούργιο σου smart.

Μοντέλο χρηματοδότησης 1

Standard Χρηματοδότηση

Χρηματοδότησε το smart σου βάσει εξατομικευμένων όρων. Μαζί με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή smart καθορίζεις την προκαταβολή και τη διάρκεια του συμβολαίου και κατ' επέκταση το ύψος της μηνιαίας δόσης χρηματοδότησης.

Και το καλύτερο είναι ότι στη Standard Χρηματοδότηση δεν υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων.

Τα πλεονεκτήματα για εσένα:

Μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία σε σύγκριση με την αγορά τοις μετρητοίς.

Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Απεριόριστος αριθμός χιλιομέτρων.

Απόκτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου με την εξόφληση της τελευταίας δόσης.

Μοντέλο χρηματοδότησης 2

Χρηματοδότηση Plus3

Η χρηματοδότηση με τρεις επιλογές κατά τη λήξη του συμβολαίου:

1. Απόκτηση κυριότητας: εξοφλείς την τελευταία δόση που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο και το smart σού ανήκει.
2. Αναχρηματοδότηση: αντί της εφάπαξ εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιλέγεις μια νέα χρηματοδότηση, ώστε να εξοφλήσεις τμηματικά την τελευταία δόση.
3. Επιστροφή*: επιστρέφεις το smart σου, σύμφωνα με την εγγυημένη υπολειμματική αξία που προβλέπει το συμβόλαιο, στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή smart – και εάν θέλεις επιλέγεις ένα καινούργιο smart. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης είναι ιδανικό, εάν δεν έχεις αποφασίσει ακόμη εάν θα κρατήσεις το smart σου μετά τη λήξη του συμβολαίου ή προτιμάς να το ανταλλάξεις με ένα πιο καινούργιο μοντέλο.
_____
* Η επιλογή επιστροφής βασίζεται σε μια πρόσθετη συμφωνία εκτός του συμβολαίου χρηματοδότησης Plus3, που συνάπτεται απευθείας ανάμεσα σε εσένα και τον εξουσιοδοτημένο διανομέα σου. Ισχύουν οι όροι επιστροφής που προβλέπονται σε αυτήν τη συμφωνία.

Τα πλεονεκτήματα για εσένα:

Τρεις επιλογές κατά τη λήξη του συμβολαίου:

1. Απόκτηση κυριότητας του αυτοκινήτου
2. Αναχρηματοδότηση
3. Επιστροφή αυτοκινήτου.

Εγγυημένη υπολειμματική αξία, δηλαδή χωρίς κίνδυνο.

Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Δίκαιος διακανονισμός των χιλιομέτρων που υπερβαίνουν/υπολείπονται του ορίου.

Τα πλεονεκτήματα για εσένα:

  • Τρεις επιλογές κατά τη λήξη του συμβολαίου:
    1. Απόκτηση κυριότητας του αυτοκινήτου
    2. Αναχρηματοδότηση
    3. Επιστροφή αυτοκινήτου
  • Εγγυημένη υπολειμματική αξία, δηλαδή χωρίς κίνδυνο.
  • Σταθερό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
  • Δίκαιος διακανονισμός των χιλιομέτρων που υπερβαίνουν/υπολείπονται του ορίου.