Pružatelj usluga / Zaštita podataka

Star Import d.o.o.

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku

Kovinska 5
10090 Zagreb
telefon: +385 1 43 56 602
fax: +385 1 43 56 683
E-mail: marketing@starimport.hr

OIB: 78312279901
MBS: 080862555

Temeljni kapital:
11.250.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Broj računa:
OTP banka, Split
HR3824070001100500744
 

Ovlaštene osobe za zastupanje:
Igor Geršak, direktor
Heinz Schneiter, direktor

Star Import društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja

Mercedes-Benz AG i Star Import d.o.o. cijene Vašu zainteresiranost za naše proizvode i Vaš posjet ovoj internetskoj stranici. Pristupom ovoj internetskoj stranici potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja internetske stranice, kao i na njihove pravne učinke.

 

Podaci o proizvodima i uslugama

Svi podaci o proizvodima i uslugama objavljeni na ovoj internetskoj stranici isključivo su informativne prirode. Star Import d.o.o. s velikom će pozornošću održavati ovu internetsku stranicu funkcionalnom, kako bi sve objavljene informacije bile što preciznije, potpunije i pouzdanije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Podaci objavljeni na ovoj internetskoj stranici ne smiju se koristiti niti smatrati zamjenom za podatke koje možete dobiti na našim prodajno/servisnim mjestima ili prodajno/servisnim mjestima naših ugovornih partnera te nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju, već poziv na davanje ponude od strane posjetitelja ove internetske stranice kao potencijalnog kupca. Prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi se temeljile na podacima ove internetske stranice, potrebno je prethodno provjeriti točnost objavljenih podataka u našim maloprodajnim salonima ili servisnim centrima.

Cijene nisu obvezujuće, preporučene cijene uključuju PDV i trošarinu te su aktualne u trenutku objavljivanja, a podliježu promjeni bez obavijesti. Star Import d.o.o. upućuje posjetitelje ove internetske stranice da se radi konačnog izračuna cijene vozila ili usluga obrate izravno maloprodajnim salonima Star Importa ili njegovih ugovornih partnera.

 

Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupan sadržaj ove internetske stranice predstavlja intelektualno vlasništvo Star Importa d.o.o. i/ili je ustupljen Star Importu, a u vlasništvu je trećih osoba. Star Import d.o.o. ima pravo kreiranja i uređivanja sadržaja ove internetske stranice. Korištenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za osobne, nekomercijalne potrebe posjetitelja ove internetske stranice. Izričito je zabranjeno reproduciranje, mijenjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internetske stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Star Importa d.o.o.

 

Pravo promjene sadržaja

Star Import d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja ove internetske stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

 

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove internetske stranice mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

 

Star Import d.o.o.

Napomene u vezi zaštite podataka

 

Odgovorni u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije - ako u nastavku nije drukčije navedeno:

 

Star Import d.o.o. („Mi”)

Kovinska 5, 10090 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: info@starimport.hr

 

Povjerenik za zaštitu podataka:

Star Import d.o.o.  

Službenik koji je u okviru društva zadužen za zaštitu podataka

Kovinska 5, 10090 Zagreb, Hrvatska  

E-pošta: zastitaosobnihpodataka@starimport.hr

 

Ukoliko je to potrebno radi provođenja svrhe za koju ste dali privolu, vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni odabranom ovlaštenom partneru.

 

Odgovorni u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije (DSGVO) za usluge Mercedes me Connectivity:

 

Za zaštitu podataka na dijelovima ovih internetskih stranica koje se odnose na usluge Mercedes me connect i Mercedes me assist vezane uz vozilo kao i njihove osnovne funkcije (npr. prijavu, profil, sandučić ulazne pošte, postavke, povezana vozila) odgovorno je sljedeće društvo:

 

Mercedes-Benz Group AG („Mi”)

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Njemačka

E-mail: dialog@mercedes-benz.com

 

Povjerenik za zaštitu podataka:

Mercedes-Benz Group AG

Službenik koji je u okviru koncerna zadužen za zaštitu podataka

HPC E600

70546 Stuttgart

Njemačka

E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

 

 1. Zaštita podataka

 

Veselimo se Vašem posjetu našim web stranicama i Vašem zanimanju za naše ponude. Vrlo nam je važna zaštita Vaših osobnih podataka. U ovim Napomenama u vezi zaštite podataka izjavljujemo na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke, što s njima činimo, u koju svrhu i na temelju koje pravne osnove se to vrši te koja su Vaša prava i zahtjevi u vezi s time. Dodatno upućujemo na Mercedes-Benz Smjernicu o zaštiti podataka:

 

Mercedes-Benz Smjernica o zaštiti podataka.

 

Naše Napomene u vezi zaštite podataka za uporabu naših web stranica i Smjernica o zaštiti podataka tvrtke Mercedes-Benz ne vrijede za Vaše aktivnosti na web stranicama društvenih mreža ili drugih ponuditelja kojima možete pristupiti preko poveznica na našim web stranicama. Molimo Vas da se na web stranicama tih ponuditelja informirate o njihovim odredbama u vezi zaštite podataka.

 

 1. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka

 

a. Kad posjećujete naše web stranice, spremamo određene podatke o pregledniku i operacijskom sustavu koje koristite, datum i vrijeme posjeta, status pristupa (npr. jeste li mogli pozvati web stranicu ili ste dobili dojavu pogreške), korištenje funkcija web stranice, pojmove za pretraživanje koje ste eventualno unijeli, učestalost pozivanja pojedinačnih web stranica, naziv pozvanih datoteka, prenesenu količinu podataka, web stranicu s koje ste dospjeli na naše web stranice kao i web stranicu koju ste posjetili s naših web stranica osim u slučaju kad kliknete na poveznice na našim web stranicama ili naziv domene unesete izravno u polje za unos one iste kartice (odn. istog prozora) Vašeg preglednika pod kojom ste otvorili naše web stranice. Osim toga, iz sigurnosnih razloga, a osobito radi sprečavanja i detektiranja napada na naše web stranice ili pokušaja prevare, spremamo Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga u trajanju od sedam dana.        

 

b. Ostali osobni podaci obrađivat će se samo ako dostavite te podatke, e.B. u kontekstu registracije, obrasca za kontakt, chata, ankete, cjenovnog natječaja ili za izvršenje ugovora, a također i u tim slučajevima samo ako nam je to dopušteno na temelju privole koju ste nam dali (također u međunarodnom prijenosu podataka, vidjeti odjeljak 12.) ili prema primjenjivim zakonskim odredbama (vidjeti odjeljak 7.).

 

c. Niste zakonski ili ugovorno obvezni prepustiti svoje osobne podatke. Međutim, moguće je da određene funkcije naših web stranica ovise o prepuštanju Vaših osobnih podataka. Ako u tim slučajevima ne prepustite svoje osobne podatke, to može dovesti do toga da funkcije nisu na raspolaganju ili su na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

 

 1. Svrhe korištenja

 

a.  Osobne podatke prikupljene prilikom posjeta našim web stranicama koristimo kako bismo ih za Vas održavali što praktičnijima i kako bismo naše IT sustave zaštitili od napada i drugih protupravnih radnji.

 

b.  Ako nam u okviru neke registracije, chata, obrasca za kontakt, upitnika, nagradne igre ili radi izvršenja nekog ugovora, priopćite daljnje osobne podatke, dotične podatke koristit ćemo u navedene svrhe, u svrhu upravljanja korisnicima i, u onoj mjeri u kojoj je to nužno, u svrhu obrade i obračuna eventualnih poslovnih transakcije, no uvijek u opsegu nužnom za to.

 

c. Mi i eventualno odabrane treće strane koristimo Vaše podatke u daljnje svrhe (npr. prikaz individualiziranih sadržaja i oglasa na temelju Vašeg ponašanja pri korištenju) ako u okviru našeg Consent Management sustava dadete svoju suglasnost (= privolu) za to. Daljnje informacije i mogućnosti za odluku naći ćete ovdje.

 

d. Osobne podatke k tome koristimo u slučaju kad smo pravno obvezani na to (npr. spremanje radi ispunjenja trgovačkopravnih ili poreznopravnih obveza čuvanja, objava podataka po nalogu tijela vlasti ili suda, npr. tijela kaznenog progona).

 

 1. Prijenos osobnih podataka trećim stranama; dodaci za društvene mreže; angažiranje pružatelja usluga

 

a. Naše web stranice mogu sadržavati i ponude trećih strana. Kad kliknete na neku takvu ponudu, dotičnim ponuditeljima prenosimo podatke u potrebnom opsegu (npr. podatak o tome da ste ponudu pronašli kod nas kao i eventualno daljnje informacije koje ste u tu svrhu već naveli na našim web stranicama).

 

b. Kad na svojim web stranicama primjenjujemo tzv. „dodatke za društvene mreže” kao što su Facebook i Twitter, integriramo ih na sljedeći način:

Kad posjećujete naše stranice, dodaci za društvene mreže su deaktivirani, tj. operaterima dotičnih mreža ne prenose se nikakvi podaci. Ako želite koristiti jednu od tih mreža, kliknite na odgovarajući dodatak društvene mreže kako biste uspostavili izravnu vezu s poslužiteljem dotične mreže.

Ako kod te mreže posjedujete korisnički račun i ako ste tamo prijavljeni u trenutku aktiviranja dodatka za društvene mreže, mreža Vaš posjet našim web stranicama može pridružiti Vašem korisničkom računu. Ako to želite spriječiti, molimo Vas da se prije aktiviranja dodatka za društvenu mrežu odjavite s mreže. Neka društvena mreža ne može pridružiti posjet drugim web stranicama tvrtke Mercedes-Benz prije nego što i tamo aktivirate postojeći dodatak za društvenu mrežu.

Ako aktivirate dodatak za društvenu mrežu, dotična mreža sadržaje koji postaju raspoloživi na njoj prenosi izravno u Vaš preglednik, koji je integrira u naše web stranice. U toj situaciji može doći i do prijenosa podataka kojeg inicira i kojim upravlja dotična društvena mreža. Za Vašu vezu s nekom društvenom mrežom, prijenose podataka do kojih dolazi između te mreže i Vašeg sustava kao i za Vaše interakcije na toj platformi vrijede isključivo odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.

Dodatak za društvenu mrežu ostaje aktivan sve dok ga ne deaktivirate ili dok ne izbrišete svoje kolačiće (pogledajte točku 5.d).

 

c. Kad kliknete na poveznicu do neke ponude ili aktivirate neki dodatak za društvene mreže, može se dogoditi da osobni podaci dospiju do ponuditelja u zemljama Europskog gospodarskog prostora, koje iz perspektive Europske unije („EU”) ne jamče „primjerenu razinu zaštite” za obradu osobnih podataka koja odgovara standardima Europske unije. Imajte na umu ovu okolnost prije nego što kliknete na neku poveznicu ili aktivirate neki dodatak za društvenu mrežu pa time potaknete prijenos Vaših podataka.

 

d. Osim toga, za održavanje, optimiranje i zaštitu naših web stranica primjenjujemo kvalificirane pružatelje usluga (npr. pružatelje IT usluga, marketinške agencije). Osobne podatke prosljeđujemo im samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za stavljanje na raspolaganje i korištenje web stranica i njihovih funkcionalnosti, zaštite opravdanih interesa, ispunjenja pravnih obveza ili ukoliko ste dali svoju suglasnost za to (pogledajte točku 7). Detaljnije podatke o primateljima naći ćete u našem Consent Management sustavu.

 

 1. Kolačići

 

a. Kod posjeta našim web stranicama mogu se primjenjivati kolačići. Tehnički gledano radi se o tzv. HTML kolačićima i sličnim softverskim alatima kao što su Web/DOM Storage ili Local Shared Objects (tzv. „Flash kolačići”), koje sve zajedno nazivamo kolačićima.

 

b. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na vašu radnu površinu, prijenosno računalo ili mobilni uređaj tijekom vašeg posjeta web mjestu i čitaju se kasnije. Iz njih možemo prepoznati, npr. je li između Vašeg uređaja i naših web stranica već postojala neka veza, koji je Vaš preferirani jezik ili uzeti u obzir druge postavke, ponuditi Vam određene funkcije (primjerice internetsku trgovinu, konfigurator vozila) ili na osnovu Vašeg korištenja prepoznati Vaše interese. Kolačići mogu sadržavati i osobne podatke.

 

c. Hoće li se prilikom Vašeg posjeta našim web stranicama primjenjivati kolačići i koji, to ovisi o tome koja područja i funkcije naših web stranica koristite kao i o tome jeste li u našem Consent Management sustavu dali suglasnost za kolačiće koji nisu tehnički nužni. Daljnje informacije i mogućnosti za odluku naći ćete ovdje.

 

d. Primjena kolačića osim toga ovisi o postavkama internetskog preglednika koji koristite (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Većina internetskih preglednika prethodno je namještena tako da automatski prihvaća određene vrste kolačića, no tu postavku u većini slučajeva možete promijeniti. Postojeće kolačiće možete izbrisati u svakom trenutku. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects možete zasebno izbrisati. Kako to funkcionira u pregledniku, odn. uređaju koji koristite, možete saznati u uputama proizvođača.

 

e. Suglasnost (= privola) za kolačiće kao i odbijanje ili brisanje kolačića vezani su za uređaj koji se koristi, a k tome i za korišteni internetski preglednik. Ako koristite više uređaja, odn. internetskih preglednika, odgovarajuće možete donijeti različite odluke, odn. namjestiti različite postavke.

 

f. Ako se odlučite protiv uporabe kolačića ili ih izbrišete, može se dogoditi da Vam na raspolaganju neće biti neke funkcije naših web stranica ili će pojedinačne funkcije stajati na raspolaganju samo u ograničenom opsegu.

 

 1. Sigurnost

 

Primjenjujemo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacija, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše sigurnosne mjere neprekidno poboljšavamo u skladu sa stupnjem tehnološkog razvoja.

 

 1. Pravne osnove obradepodataka

 

a. Ako ste nam dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka, ona predstavlja pravnu osnovu za dotičnu obradu (čl. 6 st. 1 slovo a Opće uredbe o zaštiti podataka). Imajte na umu svoj pristanak na prijenos podataka primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora (čl. 49 točka 1 rečenica 1 slovo GDPR) također odjeljak 12.

 

b. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u svrhu uspostavljanja ili ispunjenja nekog ugovora predstavlja čl. 6 st. 1 slovo b Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

c. Ukoliko je obrada Vaših osobnih podataka nužna za ispunjenje naših pravnih obveza (npr. u vezi čuvanja podataka), za to smo ovlašteni sukladno čl. 6 st. 1 slovo c Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

d. Osim toga, osobne podatke obrađujemo u svrhu zaštite naših opravdanih interesa kao i opravdanih interesa trećih strana sukladno čl. 6 st. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka. Takve opravdane interese predstavljaju održavanje funkcionalnosti naših IT sustava, (izravan) marketing vlastitih i tuđih proizvoda i usluga (ukoliko to već nije pokriveno Vašom suglasnošću) te vođenje zakonski obvezne dokumentacije o poslovnim kontaktima. U okviru dotičnog potrebnog odvagivanja interesa osobito uzimamo u obzir vrstu osobnih podataka, svrhu obrade, okolnosti obrade i Vaš interes za povjerljivost Vaših osobnih podataka.

 

 1. Brisanje Vaših osobnih podataka

 

Vašu IP adresu i naziv Vašeg pružatelja internetskih usluga, koje spremamo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana. Vaše osobne podatke u ostalom brišemo čim prestane postojati svrha u koju se oni prikupljaju i obrađuju. Spremanje osobnih podataka dulje od tog trenutka vrši se samo ako je to nužno sukladno zakonima, uredbama ili ostalim pravnim propisima kojima podliježemo u Europskoj uniji ili sukladno propisima država nečlanica ako tamo postoji dotična primjerena razina zaštite podataka. Ako u pojedinačnom slučaju nije moguće brisanje, onda će se odgovarajući osobni podaci označiti s ciljem ograničenja njihove buduće obrade.

 

 1. Prava pogođenih

 

a. Kao osoba pogođena obradom podataka imate pravo na pristup informacijama (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka), ispravak (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka), brisanje podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka), ograničavanje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka), kao i na prenosivost podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

b. Ako ste dali suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka s naše strane, imate pravo opozvati je u svakom trenutku. Opoziv ne utječe na pravovaljanost obrade Vaših osobnih podataka do trenutka opoziva. Isto tako, on ne utječe na daljnju obradu tih podataka koja se zasniva na nekoj pravnoj osnovi, kao npr. radi ispunjenja pravnih obveza (usp. odlomak „Pravne osnove obrade”).

 

c. Pravo prigovora

Imate pravo da iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku prigovorite obradi Vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl. . 6. st. 1 toč. (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (Obrada podataka u javnom interesu) ili čl. 6. st. 1. toč. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka na osnovi odvagivanja interesa). Ako uložite prigovor, Vaše ćemo osobne podatke dalje obrađivati samo ako za to možemo dokazati obvezujuće opravdane razloge koji nadvladavaju Vaše interese, prava i slobode ili ukoliko obrada podataka služi postavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva. Ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga radi zaštite naših opravdanih interesa na osnovi odvagivanja interesa, k tome imate pravo u svakom trenutku prigovoriti tome bez navođenja razloga.

 

d. Molimo Vas da svoje zahtjeve ili izjave po mogućnosti uputite na sljedeću adresu za kontakt: zastitaosobnihpodataka@starimport.hr.

 

e. Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši zakonske propise, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom tijelu za nadzor zaštite podataka (čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka).

 

 1. Bilten

 

Ako se pretplatite na bilten ponuđen na našoj web stranici, podaci koje navedete kod prijave za bilten koristit će se samo za slanje biltena ukoliko ne dadete suglasnost za daljnje korištenje. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku putem mogućnosti odjave predviđene u biltenu.

 

 1. Usluga središnjeg pristupa tvrtke Mercedes-Benz Group AG

 

Putem usluge središnjeg pristupa tvrtke Mercedes-Benz Group AG možete se prijaviti na sve web stranice i aplikacije Grupe Mercedes-Benz i njezinih marki koje su priključene na tu uslugu. Uvjeti korištenja koji za to vrijede sadrže posebne propise o zaštiti podataka. Te uvjete korištenja možete pozvati na dotičnim stranicama za prijavu priključenih web stranica i aplikacija.

 

 1. Prijenos podataka primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora

 

a. U slučaju angažiranja pružatelja usluga (pogledajte točku 4. d.) i prosljeđivanja podataka s Vašom suglasnošću (= privolom) trećim stranama (pogledajte točku 3.c) osobni se podaci mogu prenositi primateljima u zemljama izvan Europske unije („EU”), Islanda, Lihtenštajna i Norveške (= Europski gospodarski prostor) i tamo obrađivati, osobito u SAD-u i Indiji.

 

b. U sljedećim zemljama iz perspektive EU-a ne postoji odgovarajuća primjerena razina zaštite za obradu osobnih podataka (tzv. odluka o primjerenosti) koja odgovara europskim normama. Andora, Argentina, Kanada (ograničeno), Farski otoci, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japan, Jersey, Južna Koreja, Novi Zeland, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj. S primateljima u drugim zemljama dogovaramo primjenu standardnih ugovornih klauzula EU-a, obvezujućih propisa poduzeća ili drugih dopuštenih mehanizama kako bismo stvorili „odgovarajuću razinu zaštite” u skladu sa zakonskim zahtjevima. Informacije o tome rado ćemo Vam staviti na raspolaganje preko podataka za kontakt navedenih u prethodnoj točki 9.d.

 

c. Ako pristanete na naš sustav upravljanja pristankom, vaša se suglasnost primjenjuje i na prijenos podataka primateljima u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora u kojima ne postoji "odgovarajuća razina zaštite". Informacije o prenesenim podacima, primateljima podataka ili kategorijama primatelja podataka, kao i relevantnim zemljama, možete pronaći u našem sustavu upravljanjapristankom, koji se može naći pod "Postavke kolačića" u podnožju na dnu web stranice. U tim zemljama možda u cijelosti ili djelomično ne postoji zakon o zaštiti podataka usporediv s Europskim gospodarskim prostorom (e.B. prava ispitanika, vidjeti odjeljak 9.), tijela za zaštitu podataka i/ili nijedna usporediva mogućnost poduzimanja mjera protiv kršenja zaštite podataka. Među ostalim, javna tijela (e.B tijela) ondje mogu lakše pristupiti obrađenim podacima i upotrebljavati ih u različite svrhe nego u Europskom gospodarskom prostoru. Te se okolnosti mogu samo djelomično nadoknaditi posebnim mjerama.

 

Stanje: Travanj  2022

 

WLTP

Novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila) osigurava bolju transparentnost i postupno zamjenjuje NEDC (Novi europski vozni ciklus). WLTP će postati obavezan za sve države članice EU-a, dok ostale države razmatraju njegovo kasnije uvođenje. 

 

Objašnjenje postupaka WLTP i NECD

WLTP-om je 1. rujna 2017. uveden novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija čiji bi rezultati trebali biti bliži stvarnim uvjetima vožnje od dosadašnjeg NEDC-a. Sva se novorazvijena vozila odnosno vozila opremljena novim motorom od rujna 2017. certificiraju prema WLTP-u. Od rujna 2018. propisi WLTP-a vrijede i za sva ostala vozila s novom registracijom. U skladu s time smart će svoju lepezu osobnih vozila certificirati prema WLTP-u do kolovoza 2018. U prijelaznoj će fazi u ponudi paralelno biti vozila s WLTP-om i NEDC-om. Nadalje će postojati vrijednost potrošnje prema NEDC-u, izvedena iz graničnih uvjeta WLTP-a, koja će zbog toga biti veća. Ta će se vrijednost do 2020. nalaziti u prodajnoj dokumentaciji.

WLTP i NEDC – usporedba

 WLTPNEDC
Početna temperaturahladnohladno
Trajanje ciklusa1800 s 1180 s 
Vrijeme stajanja242 s 267 s 
Udio zaustavljanja13,4 % 22,6 % 
Udaljenost23.262 m 10.931 m 
Maksimalna brzina 131,3 km/h 120 km/h 
Prosječna brzina 46,5 km/h 33,35 km/h 
Dodatna oprema individualnog modela uzima se u obzir za masu, aerodinamiku, otpor kotrljanja, potrošnju električne mreže u vozilu; bez klima-uređaja 

osim guma ne uzima se u obzir;  

bez klima-uređaja 

Temperatura23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Što to znači za mene kao kupca?

Uvođenje WLTP-a (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) omogućava bolju transparentnost kad je riječ o potrošnji goriva. Kupci profitiraju od WLTP-a jer on ima realističnije mjerilo za uspoređivanje vrijednosti potrošnje i emisija raznih modela vozila. Međutim, zahvaljujući drugim graničnim uvjetima, promijenit će se vrijednosti CO2 i potrošnje: s obzirom na postupak, tehnički identično vozilo u WLTP-u ima višu numeričku vrijednost CO2 i potrošnje, nego u NEDC-u (Novi europski vozni ciklus). Razlog tomu je, primjerice, uzimanje u obzir dodatne opreme i pooštrenih graničnih uvjeta u novom ciklusu.

WLTP daje precizne vrijednosti.

U WLTP-u se u obzir uzima individualna oprema vozila pa su vrijednosti točnije nego u NEDC-u – gotovo su specifične za pojedini tip vozila. Što se tiče dosadašnje svakodnevne potrošnje, to neće ništa promijeniti.
Od rujna 2017. uvodi se novi postupak za ispitivanja potrošnje i emisija u automobilskoj industriji – svi novi certificirani tipovi vozila ispituju se prema WLTP-u. Istodobno se i dalje utvrđuje vrijednost potrošnje prema NEDC-u i u promotivnim materijalima iskazuje kao jedina važeća vrijednost potrošnje.
Do rujna 2018. smart će sukcesivno certificirati svoja vozila prema WLTP-u. Predviđa se da će od tog trenutka nove vrijednosti WLTP-a biti navedene u svoj prodajnoj dokumentaciji i ostalim publikacijama. Kod modela koji izlaze iz ponude iskazuje se potrošnja NEDC.

Uvođenje ciklusa WLTP.

Cilj WLTP-a je usklađivanje postupka ispitivanja u cijelom svijetu. Trebao bi dati rezultate koji su bliži stvarnim uvjetima vožnje od postupka NEDC. Ova se promjena ne odnosi na rabljena vozila, ona će i dalje zadržati svoje certificirane vrijednosti NEDC. Najmanje do kraja 2020. će se za sva vozila utvrđivati ne samo vrijednosti WLTP-a, nego i NEDC-a. Te se vrijednosti nakon odgovarajuće certifikacije vozila također mogu pronaći u dokumentaciji vozila. Od 2021. nadalje utvrđene mjerne vrijednosti WLTP-a bit će jedine vrijednosti potrošnje i emisija za sva osobna vozila ako je dotična zemlja EU-a prilagodila svoj porezni sustav. Same faze ispitivanja prema postupku WLTP nazivaju se WLTC i podijeljene su u tri klase. Gotovo sva osobna vozila ispituju se u klasi 3 WLTC-a (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) koja vrijedi za sva osobna vozila s omjerom snage i mase većim od 34 kW/t (46 KS/t mase praznog vozila).

WLTP: bolja transparentnost.

Zahvaljujući WLTP-u, kupci smarta pri ruci imaju realističnije i transparentnije vrijednosti potrošnje specifične za vozilo. Usporedivost ostaje jednaka, bez obzira o kojem se proizvođaču i modelu radi, međutim izračunate vrijednosti potrošnje bliže su svakodnevnim vrijednostima i uzimaju u obzir veći broj različitih čimbenika od NEDC-a. smart podržava ne samo novi, realističniji laboratorijski test, nego i mjerenje na cesti. Na taj se način kupcima smarta osigurava veća jasnoća, transparentnost i sigurnost. Uvođenjem WLTP-a i RDE-a (stvarne emisije tijekom vožnje) napravljen je važan korak u tom smjeru.

Što to znači za kupce?

Kupci će odsad izborom dodatne opreme moći odrediti točnije vrijednosti CO2 za svoj model vozila. Da bi omogućio jasnoću i transparentnost na najvišoj mogućoj razini, Mercedes-Benz će aktivno pratiti faze uvođenja WLTP-a i ciljano obavještavati prodavatelje i kupce. To će uključivati i novi oblik prikaza koji se temelji na opremi: od modela s najmanjom do verzije s najvećom potrebom za energijom. Numerički se ovaj raspon proteže od „WLTP Low“ (minimalna dodatna oprema) do „WLTP High“ (maksimalna dodatna oprema).

Možete zatražiti rezultate ispitivanja RDE.

Saznajte emisije svog vozila u realnim uvjetima.

Pojam stvarne emisije tijekom vožnje (Real Driving Emissions, RDE) opisuje stvarne emisije ispušnih plinova automobila, kamiona i autobusa prilikom svakodnevnog korištenja. Dosad su se mjerenja emisija ispušnih plinova za tipno odobrenje održavala isključivo na ispitnom stolu. Od stupanja Uredbe RDE (EU) 427/2016 na snagu u ožujku 2016. emisije unutar definiranog okvira treba mjeriti i u stvarnom načinu vožnje. Zajedno s graničnim vrijednostima za RDE u stvarnom načinu vožnje kojih se treba pridržavati od rujna 2017., to predstavlja značajan korak u čistu budućnost automobila s niskom emisijom štetnih tvari.

Rezultate ispitivanja RDE za naša vozila smart koje smo utvrdili ne samo mi kao proizvođač, nego i neovisne, ovlaštene tehničke službe, možete navođenjem testne obitelji PEMS za Vaš smart zatražiti ovdje (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Rezultati mjerenja prema WLTP-u modela smart.

Klasa vozilaMin. emisije CO2 (prosjek)Maks. emisije CO2 (prosjek)Min. dosegMaks. dosegMin. potrošnja strujeMaks. potrošnja struje
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1]142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh / 100 km [1]25,0 kWh / 100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh / 100 km [1]25,2 kWh / 100 km [1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh / 100 km [1]25,9 kWh / 100 km [1]

 

Često postavljana pitanja.

 

Što je WLTP?

Kratica WLTP označava Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila) i to je postupak ispitivanja kojim se utvrđuju vrijednosti potrošnje i ispušnih plinova vozila na ispitnom stolu s valjcima. Od 1. rujna 2017. godine WLTP se postupno uvodi i zamjenjuje prethodni postupak ispitivanja NEDC.

WLTP je zahvaljujući svom dinamičnom pristupu osjetno bliži stvarnim uvjetima u vožnji nego dosad. WLTP se ističe osjetno većim ubrzanjem te uvelike dinamičnijim profilom vožnje. Maksimalna brzina podiže se na 131 km/h, prosječna brzina raste na 47 km/h.

Vrijeme vožnje produljuje se za 10 minuta, udio vožnje autocestom prikazane na valjcima se povećava, dok se istodobno skraćuju faze stajanja. Prijeđena udaljenost se udvostručava na 23 kilometra.

Točke promjene stupnja prijenosa izračunavaju se unaprijed sukladno vozilu te pogonskom sklopu. Sva dodatna oprema koja utječe na aerodinamiku vozila, otpor kotrljanja ili masu vozila ubuduće ulazi u procjenu. Komforne funkcije troše struju što također dovodi do povećanja vrijednosti CO2. Iznimku na prvom stupnju WLTP-a predstavlja isključivo klima-uređaj. WLTP-om bi se trebao uvesti standard koji bi bio obvezan na svjetskoj razini.

Države EU-a prednjače u tome. To pomaže prilikom međusobnog uspoređivanja potrošnje goriva i emisije štetnih tvari vozila raznih proizvođača. Usto, standardi službenim tijelima daju mogućnost provjere pridržavanja zakonskih graničnih vrijednosti emisija ispušnih plinova – od ugljikovodika (HC), preko ugljičnog monoksida (CO), dušikovih oksida (NOx) do čestica.

Što je WLTC?

WLTP-ovi ciklusi vožnje zovu se WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Globalno usklađeni ispitni ciklus za laka vozila). Za različite tipove vozila su u WLTP-u razvijena tri različita ciklusa vožnje ovisno o tome u koju klasu vozilo spada prema omjeru snage i mase. Najviše osobnih vozila registriranih u EU-u, koji imaju omjer snage i mase veći od 34 kW/t (46 KS/t), spadaju u ispitni ciklus WLTC klase 3. Ispitni ciklus za vozila klase 3 sastoji se od četiri faze – Low, Medium, High, Extra High. One simuliraju upravljanje vozilom u gradskoj vožnji i na otvorenoj cesti te na brzim cestama i autocestama.

Što je NEDC?

NEDC (Novi europski vozni ciklus) je trenutačno vrijedeći ispitni postupak za osobna vozila. Kako bi kupcima bile dostupne usporedive i ponovljive vrijednosti, bez obzira o kojem se proizvođaču radi, 1970. godine na snagu je stupio prvi europski vozni ciklus. Isti je 1992. godine proširen i na vožnju izvan grada. Prosječna brzina NEDC-a iznosi 34 km/h i jednako je niska kao i standardi ubrzanja te najviša brzina od 120 km/h. Struktura ciklusa više se ne poklapa s trenutačnom prosječnom raspodjelom različitih dijelova dionice.

U mjerenje nisu uključeni aerodinamika, masa, energija koju potroše posebna dodatna oprema i komforne funkcije kao što su klima-uređaj, radio ili grijanje sjedala. Tu se još ubrajaju i tehnološki parametri koji umanjuju odstupanja.

Tehnologija Start Stop ima relativno velik utjecaj u NEDC-u jer taj ciklus obuhvaća velik udio faza stajanja. Kod vozila s ručnim mjenjačem se prilikom određivanja trenutka prebacivanja stupnja prijenosa ne uzimaju u obzir parametri specifični za pojedini tip vozila.

To može rezultirati velikim odstupanjima u potrošnji u usporedbi sa stvarnim uvjetima vožnje. Zbog kontinuiranog tehnološkog napretka NEDC više nije suvremen i u međuvremenu je zastario.

Što je RDE?

RDE označava Real Driving Emissions (stvarne emisije tijekom vožnje) te ispitivanje na cesti kako bi se provjerile emisije štetnih tvari. Opisuju emisije vozila ispitane u stvarnim uvjetima na cesti. Dosad su se mjerenja emisija ispušnih plinova za tipno odobrenje održavala isključivo na ispitnom stolu. Od ožujka 2016. godine emisije treba mjeriti unutar određenog okvira i u stvarnim uvjetima vožnje. Mjerenja emisija dušikovih oksida (NOx) te ugljičnog monoksida (CO) vrše se pomoću uređaja PEMS (Portable Emissions Measurement System). Kasnije se utvrđuju i emisije čestica. Pritom ne postoji unaprijed određeni ciklus, vožnja i mjerenje vrše se u stvarnom svakodnevnom prometu uz pridržavanje njemačkog Zakona o cestovnom prometu (StVO). Vozila se kreću između 90 i 120 minuta na javnim cestama, po trećinu vremena u gradskoj vožnji, na otvorenoj cesti i na autocesti. U gradu je predviđena prosječna brzina između 15 i 30 km/h, na autocesti treba voziti u rasponu brzine od 90 do barem 110 km/h, ali ne brže od 145 km/h. Vanjska temperatura mora biti između 0 i 30 °C, a klima-uređaj uključen.

Testna vožnja smije se provoditi na nadmorskoj visini manjoj od 700 metara i uz samo 100 metara visinske razlike. Od rujna 2017. godine se u ispitivanju RDE treba pridržavati razine graničnih vrijednosti štetnih emisija Euro 6 u ispitivanju na cesti. U prvoj fazi to vrijedi za tipove vozila s novom certifikacijom od 1. rujna 2017. godine, a za sve tipove najkasnije od 1. rujna 2019. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Star Import d.o.o.

Imate li pitanja ili trebate više informacija? Slobodno nas kontaktirajte.

Tel:   +385 1 43 56 602
Fax: +385 1 43 56 683
E-mail: marketing@starimport.hr

Ili nam napišite poruku putem kontakt forme.

Naša internetska stranica sadrži poveznice na druge internetske stranice i kanale društvenih mreža. Ne možemo utjecati na to pridržavaju li se operateri tih stranica odredbi o zaštiti podataka. Na internetskim stranicama pružatelja usluga informirajte se o njihovim napomenama o zaštiti podataka. Vanjske poveznice na našoj internetskoj stranici označene su na odgovarajući način te ćete prije nego što na njih kliknete dobiti obavijest da napuštate našu stranicu.