Szolgáltató/Adatvédelem

Mercedes-Benz Hungária Kft.

Budapest
Váci út 96-98.
1133
E-mail: internet-hu@mercedes-benz.com

Vezetőség:
Reinhard Münster
Ügyvezető / Chief Executive Officer
Joachim Wolf
Ügyvezető / Chief Financial Officer

Cégjegyzékszám: 01-09-733628
Közösségi adószám: HU13406413



Ertelmében a smart control szolgáltatásokért és a smart connected Portálért:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefon: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

cégnyilvántartásba bejegyezve a Stuttgart Megyei Bíróságon, cégjegyzék szám: HRB 762873, adószám.: DE321281763, vezetőségi tagok: Ola Källenius (elnök),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; a Felügyelő Bizottág elnöke: Bernd Pischetsrieder

Szerzői jog

Copyright 2019 Mercedes-Benz Group AG. Minden jog fenntartva. A Mercedes-Benz weboldalain szereplő szövegek, képek, grafikák, hang-, animációs- és videofájlok a szerzői jog és a szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni. A Mercedes-Benz Group AG egyes weboldalai olyan anyagot is tartalmaznak, amely a szolgáltatói szerzői jog tárgyát képezi.

Termékek és árak

Az egyes oldalak szerkesztésének lezárása után történhettek változások az egyes termékeknél és szolgáltatásoknál. A konstrukciós vagy formai változtatások, a színtől való eltérés, valamint a kiszállított termék vagy a szolgáltatások módosításának jogát a gyártó a szállítási határidő alatt fenntartja, amennyiben ezek a módosítások vagy eltérések a Mercedes-Benz Group AG érdekeinek figyelembevételével a vevő számára észszerűek. A fotók tartalmazhatnak olyan kiegészítőket, opciókat vagy egyéb elemeket, amelyek nem részei a normál szállítási terjedelemnek. A színeltérések oka technikai jellegű. Egyes oldalak olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhatnak, amelyek nem szerepelnek az egyes országok kínálatában. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra és azok kihatásaira vonatkozó információk csak a Német Szövetségi Köztársaságban érvényesek. Amennyiben az értékesítési vagy szállítási feltételek másként nem rendelkeznek, a szállítás napján érvényes árak érvényesek. Szerződéses partnereink számára az árak nem kötelező érvényű, ajánlott árak. Ezért kérjük, hogy a legfrissebb állapotra vonatkozóan forduljon egy smart Centerhez vagy szerződéses partnerhez.

 

Védjegyek

Eltérő jelzés hiányában a Mercedes-Benz Group AG internetes oldalain megjelenő valamennyi védjegy a védjegyjogok hatálya alá tartozik, ez különösen a típusnévtáblákra, valamint a vállalati logókra és emblémákra vonatkozik.

Licencjogok

A Mercedes-Benz Group AG arra törekszik, hogy egy innovatív és megfelelő információkat kínáló internetes programot biztosítson. Ezért reméljük, hogy oldalaink kreatív kialakítása megnyeri a tetszését. Megértését kérjük azzal kapcsolatban, hogy a Mercedes-Benz Group AG-nek védenie kell szellemi tulajdonát, beleértve a szabadalmakat, a márkákat és a szerzői jogokat, és ezek az internetoldalak semminemű licencjogokra nem jogosítanak fel a Mercedes-Benz Group AG szellemi tulajdonát illetően.

Előretekintő nyilatkozatok

A weboldalak, a befektetői kapcsolatokra vonatkozó sajtóközlemények, az éves és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videofájlok rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és az e weboldalon szereplő egyéb dokumentumok előretekintő nyilatkozatokat is tartalmaznak, amelyek a vezetőség jelenlegi véleményét tükrözik jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. A "várható", "feltételezhető", "úgy hisszük", "becslésünk szerint", "várakozásunk szerint", "szándékozunk", "előfordulhat", "tervezzük", "előrevetítjük" "kellene", és a hasonló kifejezések jelzik az előretekintő nyilatkozatokat. E nyilatkozatok ki vannak téve a kockázatoknak és bizonytalanságoknak, ideértve pl. az európai vagy észak-amerikai gazdasági hanyatlást; a valutaárfolyam-változásokat, a kamatlábak és a nyersanyagárak változását; konkurens termékek bevezetését; értékesítési ösztönzőket és a használt gépjárművek viszonteladási árainak csökkenését. Amennyiben ezek vagy az egyéb kockázatok/bizonytalanságok bármelyike előfordul (amelyek közül egyeseket a "kockázatjelentés" címszó alatt ismertetünk a Mercedes-Benz legújabb éves jelentésében, és a "kockázati tényezők" címszó alatt a Mercedes-Benz 20-F űrlapon az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott legújabb éves jelentésben), vagy ha e nyilatkozatok alapjául szolgáló feltevések nem helytállónak, akkor a tényleges eredmények eltérhetnek attól, amit a nyilatkozatokban közöltünk vagy érzékeltettünk. Ezért nem vállalunk kötelezettséget az előretekintő nyilatkozat naprakésszé tételére, az csak azon időpontra vonatkoztatható, amikor készült.

Felelősség

Az ezeken az oldalakon található információk és adatok nem jelentenek ígéretet vagy garanciát, akár kifejezetten vagy hallgatólagosan. Különösen nem jelentenek hallgatólagos egyetértést vagy garanciát az állapotra, a kereskedelmi forgalomba hozhatóságra, bizonyos célra való alkalmasságra vagy törvények és szabadalmak meg nem sértésére. Weboldalainkon más internetoldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy nincs befolyásunk a hivatkozásokon át elérhető oldalak kialakítására és tartalmára. Ezért nem vállalhatunk felelősséget az azokon közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ennek alapján ezúton elhatárolódunk ezen oldalak valamennyi tartalmától. Ez a nyilatkozat érvényes az internetoldalainkon található, külső oldalakra mutató minden hivatkozásra és azok tartalmára.

Információk az online vitarendezésről

Az Európai Bizottság egy internetes platformot hozott létre a jogviták online rendezésére (un. “OVR-Platform”). Az OVR-Platform elsődleges kapcsolati pontként működik online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségek vitás ügyeinek bíróságon kívüli rendezésére.

Az OVR-Platformot az alábbi linken érheti el:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Megjegyzés a Fogyasztói vitarendezéséről szóló törvény (VSBG) 36. § paragrafusa alapján


A Mercedes-Benz Group AG nem vesz részt fogyasztói békéltető testület előtti békéltető eljárásban a német Fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) rendelkezései szerint, és erre nem is kötelezett.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) értelmében felelős:

Mercedes-Benz Hungária Kft. („Mi“)

Magyarország, 1133 Budapest

Váci út 96-98.

E-mail: adatvedelem-mbhu@mercedes-benz.com

 

Felelős az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a smart control szolgáltatásokért és a smart connected Portálért:  

 

E weboldalak részeiért, melyek a smart control gépkocsival kapcsolatos szolgáltatásait, valamint azok alapfunkcióit (pl. bejelentkezés, profil, beállítások, gépkocsik & Használati Feltételek) érintik, adatvédelmi szempontból a következő társaság felelős.

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telefon: +49 711 17 - 0

E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com 

 

Ertelmében a smart control szolgáltatásokért és a smart connected Portálért:

 

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

telefon: 00800 2 77 77 777

email: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

 

cégnyilvántartásba bejegyezve a Stuttgart Megyei Bíróságon, cégjegyzék szám: HRB 762873, adószám.: DE321281763, vezetőségi tagok: Ola Källenius (elnök),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; a Felügyelő Bizottág elnöke: Bernd Pischetsrieder

 

 1. Adatvédelem

 

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik ajánlataink iránt. Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. Ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számára. Ezenkívül utalunk a Mercedes-Benz Adatvédelmi irányelvére is:

 

A Mercedes-Benz Adatvédelmi irányelve.

 

Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Mercedes-Benz Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékenységeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein tájékozódjon az adott adatvédelmi rendelkezésekről!

 

 1. Így gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait

 

a. Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan; emellett eltároljuk az Ön látogatásának dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, az Ön által valószínűleg beírt keresőfogalmakat, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyiséget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, továbbá azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol weboldalainkat megnyitotta. Ezenkívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a nevét.      

 

b. Az egyéb személyes adatokat csak akkor dolgozzuk fel, ha ezeket az adatokat, e.B. regisztrációval, kapcsolatfelvételi űrlappal, csevegéssel, felméréssel, árajánlattal vagy szerződés teljesítésével összefüggésben adja meg, és ezekben az esetekben csak akkor, ha ezt az Ön által adott hozzájárulás alapján (nemzetközi adattovábbításban is, lásd a 12. szakaszt) vagy a vonatkozó jogi rendelkezések alapján (lásd a 7. pontot) engedélyezik számunkra. Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az adatokat pl. egy regisztráció, kapcsolati űrlap, chat, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (lásd a 7. pont) megengedett.

 

c. Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatait, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

 

 1. Használati célok

 

a. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak arra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára a legkényelmesebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

 

b. Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy regisztráció, chat, kapcsolati űrlap, közvélemény-kutatás, pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára, és – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolítására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

 

c. További célokból (pl. személyre szabott tartalmak vagy reklám megjelenítése az Ön felhasználói viselkedése alapján) mi és adott esetben kiválasztott harmadik felek is felhasználjuk az Ön adatait, amennyiben Ön ehhez Consent Management rendszerünk keretében hozzájárulását (= beleegyezés) adja. További információkat és döntési lehetőségeket itt talál.

 

d. Ezen kívül személyes adatokat használunk fel, amennyiben ez jogi kötelességünk (pl. tárolás kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségek teljesítése, hatósági vagy bírósági elrendelés alapján történő közlés érdekében, pl. egy bűnüldöző hatóság részére).

 

 1. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ok; szolgáltatók alkalmazása

 

a. Weboldalaink harmadik felek ajánlatait is tartalmazhatják. Ha Ön egy ilyen ajánlatra rákattint, akkor mi a szükséges terjedelemben továbbítjuk az adatokat az adott szolgáltatóhoz (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta, és adott esetben további információkat, amelyeket Ön ehhez a weboldalainkon már megadott).

 

b. Ha weboldalainkon közösségi hálózatok - mint a Facebook és a Twitter – úgynevezett „Social Plug-in-jait“ (bővítményikonjait) használjuk, akkor ezeket a következő módon kapcsoljuk be:

Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítmények deaktivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővítményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott hálózat szerverével.

Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítmény aktiválása pillanatában ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítmény aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Mercedes-Benz-weboldalak felkeresését egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni azelőtt, hogy Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítményt is.

Ha Ön aktivál egy bővítményt, akkor a hálózat az ezen keresztül rendelkezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, amely hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi hálózat kezdeményez és vezérel. Az Önnek a közösségi hálózathoz fűződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvitelekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizárólag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

A bővítmény addig marad aktív, amíg Ön azt nem deaktiválja, vagy amíg a cookie-jait nem törli (lásd 5.d. pont).

 

c. Ha Ön rákattint egy ajánlatra mutató hivatkozásra, vagy aktivál egy social plug-int, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerülnek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió („EU“) szemszögéből nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű védelmet“ a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.

 

d. Weboldalaink üzemeltetéséhez, optimalizálásához és biztonsága érdekében ezen kívül erre képesített szolgáltatókat (pl. IT-szolgáltatók, marketing-ügynökségek) alkalmazunk. Személyes adatokat csak akkor adunk ezek részére tovább, ha az a weboldalak és azok funkcióinak rendelkezésre bocsátásához és használatához, jogos érdekek érvényesítéséhez, jogi kötelességek teljesítéséhez szükséges, vagy amennyiben Ön ehhez hozzájárult (ld. 7. pont). A címzettekről közelebbi adatokat talál Consent Management rendszerünkben.

 

 1. Cookie-k

 

a. Weboldalaink meglátogatása során előfordulhat, hogy cookie-k használatára kerül sor. Technikai szempontból itt ún. HTML-cookie-król és olyan ehhez hasonló szoftvereszközökről van szó, mint amilyen a Web/DOM Storage vagy a Local Shared Objects (ún. „flash cookie-k“), amelyeket együttesen cookie-knak nevezünk.

 

b. A cookie-k olyan kis fájlok, amelyeket az asztalon, a jegyzetfüzetben vagy a mobileszközön tárolnak a webhely látogatása során, és később felolvasnak.  Ebből például megállapítható, hogy a készülék és a weboldalak között létrejött-e már korábban kapcsolat, figyelembe vehetjük az Ön által előnyben részesített nyelvet vagy más beállításokat, meghatározott funkciókat (pl. Online-Shop, gépkocsi-konfigurátor) kínálhatunk Önnek, vagy a használat alapján felismerhetjük érdeklődését. A cookie-k személyes adatokat is tartalmazhatnak.

 

c. Az, hogy a cookie-kat használjuk-e, és ha igen, milyen cookie-kat használ, amikor meglátogatja webhelyeinket, attól függ, hogy webhelyeink mely területeit és funkcióit használja, és hogy elfogadja-e a cookie-k használatát a beleegyezéskezelő rendszerünkben, amelyek nem feltétlenül szükségesek, azaz jellemzően technikai okokból szükségesek. További információkat és döntési lehetőségeket itt talál.

 

d. A cookie-k alkalmazása ezen kívül függ az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is (pl. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy a cookie-k bizonyos fajtáit automatikusan elfogadja; ezt a beállítást azonban többnyire módosíthatja. A meglévő cookie-kat bármikor törölheti. A Web/DOM-Storage és a Local Shared Objects külön-külön is törölhető. Azt, hogy ez hogyan lehetséges az Ön által használt böngésző, illetve készülék esetén, a gyártó útmutatójában találhatja meg.

 

e. A cookie-khoz való hozzájárulás (= beleegyezés), valamint elutasításuk és törlésük a használt készülékhez és ezen túlmenően a használt internetböngészőhöz kötődik. Ha több készüléket, ill. internetböngészőt használ, akkor a döntéseket, ill. beállításokat különbözőképpen végezheti.

 

f. Ha nem engedélyezi a cookie-kat, vagy törli azokat, akkor előfordulhat, hogy weboldalaink nem minden funkciója fog rendelkezésére állni, vagy egyes funkciók csak korlátozottan használhatók.

 

 1. Biztonság

 

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön általunk kezelt adatait megvédjük a manipulációk, az elvesztés, a megsemmisülés és az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

a. Amennyiben Ön hozzájárulását adta számunkra személyes adatainak a feldolgozásához, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont). Kérjük, vegye figyelembe, hogy beleegyezését adja az adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek történő továbbításához (1. cikk). 49 para. 1 mondat 1 betű a GDPR) is 12. szakasz.

 

b. Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja képezi a jogalapot.

 

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.

 

d. Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, a saját és idegen termékek és szolgáltatások (közvetlen) forgalmazása (amennyiben erre nem az Ön hozzájárulásával kerül sor) és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek. Az érdekek mindenkor szükséges mérlegelése során kiváltképpen figyelembe vesszük a személyes adatok fajtáját, a feldolgozás célját, a feldolgozás körülményeit és az Ön személyes adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó érdekeit.

 

 1. Az Ön személyes adatainak törlése

 

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket biztonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyéb esetben töröljük személyes adatait, amint megszűnik az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk. Ezen az időponton túl csak akkor tároljuk az adatokat, ha ez az Európai Unió ránk érvényes törvényei, rendeletei vagy egyéb jogszabályai szerint, illetve egy harmadik ország (amennyiben ott biztosított a megfelelő adatvédelmi szint) jogszabályai alapján szükséges. Ha egyes esetekben nem lehetséges a törlés, akkor a megfelelő személyes adatokat azzal a céllal megjelöljük, hogy korlátozzuk jövőbeli feldolgozásukat.

 

 1. Az érintettek jogai

 

a. Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tájékoztatásra (GDPR 15. cikke), a helyesbítésre (GDPR 16. cikke), az adattörlésre (GDPR 17. cikke), az adatfeldolgozás korlátozására (GDPR 18. cikke), valamint az adathordozhatóságra (GDPR 20. cikke).

 

b. Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgozásához, akkor joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jogszerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezeknek az adatoknak egy más jogalapon, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. „A feldolgozás jogalapjai“ szakasz) történő további feldolgozását.

 

c. A tiltakozás 

joga Joga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyre a GDPR 6. cikke e) pontja (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a GDPR 6. cikke f) pontja (adatfeldolgozás az érdekek mérlegelése alapján) szerint történik, tiltakozzon. Amennyiben kifogást emel, akkor személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel a továbbiakban, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek túltesznek az Ön érdekein, jogain és szabadságain, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. Amennyiben azért dolgozzuk fel személyes adatait, hogy jogos érdekek gyakorlása céljából, az érdekek mérlegelése alapján direkt marketinget végezzünk, akkor Önnek joga van ahhoz is, hogy ezzel szemben indokai megadása nélkül bármikor tiltakozzon.

 

d. Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje: adatvedelem-mbhu@mercedes-benz.com

 

e. Ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása megsérti a törvényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen valamelyik illetékes adatvédelmi felügyelő hatóságnál (GDPR 77. cikk).

 

 1. Hírlevél

 

Ha Ön feliratkozik a weboldalunkon kínált valamelyik hírlevélre, akkor a hírlevél-feliratkozáskor megadott adatokat, amennyiben Ön azok további felhasználásához nem járul hozzá, csak a hírlevél megküldéséhez használjuk. Feliratkozását a hírlevélben található leiratkozási lehetőséget használva bármikor lemondhatja.

 

 1. A Mercedes-Benz Group AG központi hozzáférés-szolgáltatása

 

A Mercedes-Benz Group AG központi hozzáférés-szolgáltatása segítségével a Mercedes-Benz-csoportnak és márkáinak az ehhez a szolgáltatáshoz csatlakoztatott minden weboldalára és alkalmazásaiba bejelentkezhet. Az azokra vonatkozó Használati Feltételek különleges adatvédelmi szabályokat tartalmaznak. Ezeket a Használati Feltételeket a csatlakozó weboldalak és alkalmazások mindenkori bejelentkezési oldalain hívhatja le.

 

 1. Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen kívül eső címzettekhez

 

a. Szolgáltatók alkalmazása (ld. 4. d. pont.) és az adatoknak az Ön hozzájárulásával történő továbbadása (ld. 3. c. pont) esetén előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk az Európai Unión („EU“), Izlandon, Liechtensteinen és Norvégián (= Európai Gazdasági Térség) kívül eső országokban lévő címzettekhez, és azok feldolgozására ott kerül sor, ez különösen igaz az Egyesült Államokra és Indiára.

 

b. A következő országokban a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan az Európai Unió szempontjából az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű védelem” létezik (ún. megfelelőségi határozat): Andorra, Argentína, Dél Korea, Kanada (korlátozott mértékben), Egyesült Királyság, Färöer-szigetek, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japán, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay. Más országokban található címzettekkel megállapodunk az EU standard szerződési feltételeinek, a kötelező vállalati szabályozásoknak vagy más, megengedett mechanizmusoknak az alkalmazásáról, annak érdekében, hogy a törvényben előírt követelményeknek megfelelően „megfelelő szintű védelmi szintet” biztosíthassunk. Ezzel kapcsolatos információkat szívesen bocsátunk a rendelkezésére az előbbi 9.d. pontban megnevezett elérhetőségeken keresztül.

 

c. Ha ön hozzájárul a hozzájáruláskezelő rendszerünkhöz, az Ön hozzájárulása vonatkozik az adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban a címzetteknek történő továbbítására is, ahol nincs "megfelelő szintű védelem". A továbbított adatokra, az adat címzettjeire vagy az adatátvevők kategóriáira, valamint az érintett országokra vonatkozó információk megtalálhatók a hozzájáruláskezelő rendszerünkben, amely a weboldal alján található láblécben található "Cookie-beállítások" alatt található. Ezekben az országokban részben vagy egészben előfordulhat, hogy az Európai Gazdasági Térséghez hasonló adatvédelmi jogszabályok (e.B. az érintettek jogai, lásd a 9. szakaszt), nincsenek adatvédelmi hatóságok és/vagy nem állnak rendelkezésre hasonló lehetőségek az adatvédelmi jogsértések elleni fellépésre. Többek között a hatóságok (e.B hatóságok) könnyebben hozzáférhetnek a feldolgozott adatokhoz, és felhasználhatják azokat más célokra, mint az Európai Gazdasági Térségben. Ezeket a körülményeket csak részben lehet egyedi intézkedésekkel kompenzálni.

 

Állapot: Április 2022

WLTP

A WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), azaz az új fogyasztás- és kipufogógáz-ellenőrzési eljárás jobb átláthatóságot biztosít. Folyamatos bevezetéssel lép az NEDC (új európai menetciklus) helyére. A WLTP minden EU-tagország számára kötelező érvényű. Más országok későbbi időpontban vizsgálják meg a bevezetését. 

 

Információ a WLTP-re és az NEDC-re vonatkozóan

 1. szeptember 1-jétől a WLTP-vel egy új fogyasztás- és kipufogógáz-ellenőrzési eljárás került bevezetésre, amely a valós gépkocsihasználathoz közelebb álló teszteredményeket szolgáltat, mint az eddigi NEDC. 2017 szeptemberétől minden új fejlesztésű gépkocsi, ill. új hajtóművel felszerelt gépkocsi tanúsító vizsgálata a WLTP szerint történik. 2018 szeptemberétől a WLTP-előírások minden további, újonnan forgalomba helyezett gépkocsira vonatkozik. Ennek megfelelően a smart 2018 augusztusáig ellenőrzi személygépkocsi-portfólióját a WLTP szerint. Az átmeneti fázisban párhuzamosan kínál a WLTP és az NEDC szerint vizsgált gépkocsikat. A továbbiakban egy a WLTP keretfeltételeivel levezetett NEDC-fogyasztásérték áll rendelkezésre, amely nagyobb értéket jelent. 2020-ig ez található meg az értékesítési dokumentumokban.

A WLTP és az NEDC összehasonlítása

 WLTPNEDC
Indítási hőmérséklethideghideg
Ciklusidőtartam1800 s 1180 s 
Állásidő242 s 267 s 
Leállási arány13,4% 22,6% 
Távolság23 262 m 10 931 m 
Maximális sebesség 131,3 km/óra 120 km/óra 
Átlagsebessége 46,5 km/óra 33,35 km/óra 
Az eljárás az adott modell opcionális felszereltségét figyelembe veszi a tömeg, az aerodinamikai jellemzők, a gördülési ellenállás, az elektromos hálózat igénybe vétele szempontjából; klímaberendezés nélkül 

a gumiabroncsok kivételével nem veszi figyelembe;  

klímaberendezés nélkül

Hőmérséklet23°C 

25 +/- 5°C

 

Mit jelent ez Önnek mint ügyfélnek?

A WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) bevezetése átláthatóbbá teszi az üzemanyag-fogyasztást. Az ügyfelek számára előnyt jelent, hogy a WLTP a valós használatot jobban visszatükröző összehasonlítási alapot nyújt a különböző gépkocsimodellek fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeinek összevetéséhez. Az eltérő peremfeltételek következtében azonban a CO2-kibocsátási és fogyasztási értékek is módosulnak: egy műszakilag azonos kialakítású gépkocsinak az eljárásból kifolyólag a WLTP szerint nagyobb CO2- és fogyasztásértékei lesznek, mint az NEDC (új európai menetciklus) esetén. Ennek hátterében például az opcionális felszereltségek figyelembevétele és az új ciklus szigorúbb feltételei állnak.

A WLTP pontos értékeket szolgáltat.

A WLTP figyelembe veszi a gépkocsik egyedi felszereltségeit, ezért az értékei pontosabbak, mint az NEDC esetén – azaz megfelelően jellemzik az adott gépkocsit. A gépjármű eddig megszokott mindennapi használatában nincs változás.
A járműiparban 2017. szeptember 1-jétől új eljárás kerül bevezetésre a fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek ellenőrzésére. Minden újonnan minősítésre kerülő gépkocsitípus vizsgálata a WLTP szerint történik. Ezzel párhuzamosan továbbra is meghatározásra kerül az NEDC-fogyasztásérték, és ez egyedüli érvényes fogyasztásértékként van megadva a hirdetési anyagokban.
A smart 2018 szeptemberéig fokozatosan egész kínálatát tanúsítja a WLTP szerint. Ettől az időponttól kezdve előreláthatólag az új WLTP-értékek szerepelnek minden értékesítési, valamint minden további közzétett dokumentumban. A kifutó modelleket az NEDC-fogyasztás szerint tanúsítjuk.

A WLTP-ciklus bevezetése.

A WLTP célja az ellenőrzési eljárások világszintű harmonizálása. Feladata az, hogy az NEDC-eljáráshoz képest a valós gépkocsihasználathoz közelebb álló teszteredményeket szolgáltasson. A használt autókat nem érinti ez az átállás, ezek továbbra is megtartják tanúsított NEDC-értékeiket. Legalább 2020 végéig valamennyi gépkocsinál meghatározásra kerülnek mind a WLTP-, mind az NEDC-értékek. Ezek az adott gépkocsi tanúsító vizsgálatától kezdve párhuzamosan megtalálhatók a gépkocsi hivatalos irataiban. 2021-től a meghatározott WLTP-értékek az egyedüli fogyasztás- és károsanyag-kibocsátási értékek az összes személygépkocsi esetén, amennyiben az adott EU-tagország megfelelően módosította adórendszerét. A WLTP tulajdonképpeni tesztfázisai, amelyekhez a WLTC rövidítést használjuk, három osztályba sorolhatók. Majdnem minden személygépkocsi ellenőrzése a 3. osztályú WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) szerint történik. Ez minden olyan személygépkocsira érvényes, amelynek teljesítmény–tömeg aránya nagyobb, mint 34 kW/t (46 LE/t saját tömeg).

WLTP: jobb átláthatóság.

A WLTP-nek köszönhetően a smart-ügyfelek gépkocsi-specifikus, a valós használatot jobban visszatükröző és átláthatóbb fogyasztási értékeket kapnak kézhez. A több gyártóra és modellre kiterjedő összehasonlíthatóság megmarad, a meghatározott fogyasztásértékek ugyanakkor közelebb állnak a mindennapi fogyasztáshoz, és differenciáltabb tényezőket vesznek figyelembe, mint az NEDC. A smart támogatja a valós használatot jobban visszatükröző, új labortesztet és a közutakon végzett méréseket. Ennek eredményeként a smart-ügyfelek nagyobb átláthatóságot és biztonságot élvezhetnek. A WLTP és az RDE (Real Driving Emissions) bevezetésével fontos lépést teszünk ebbe az irányba.

Mit jelent ez az ügyfelek számára?

A jövőben az ügyfelek az opcionális felszereltségek kiválasztásával az eddigieknél pontosabban meghatározhatják gépkocsimodelljük CO2-értékét. A pontos tájékoztatás és a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében a smart aktívan követi a WLTP-bevezetés fázisait, valamint célzottan informálja a kereskedőket és az ügyfeleket. Ennek megfelelően új, az adott felszereltségtől függő jelzési eljárást használunk, amely a legalacsonyabb energiaszükségletűtől kezdve a legnagyobb energiaszükségletűig mutatja meg a modelleket. Számokban kifejezve ez a „WLTP Low“-tól (minimális opcionális felszereltség) a „WLTP High“-ig (maximális opcionális felszereltség) terjed.

Így igényelheti RDE-eredményeit.

Megtudhatja gépkocsija valós feltételek mellett mért károsanyag-kibocsátási értékeit.

A Real Driving Emissions (RDE) megadja a személy- és tehergépkocsik, valamint buszok mindennapi használatban érvényes, valós vezetési feltételek melletti károsanyag-kibocsátását. Eddig a típusengedélyezéshez szükséges kipufogógáz-méréseket kizárólag ellenőrző padokon végezték. Az RDE (EU) 427/2016 2016 márciusában történt érvénybe lépése óta a károsanyag-kibocsátást előre meghatározott keretfeltételek mellett a valós használat közben is meg kell mérni. Ez a 2017 szeptemberétől követendő, a valós használatra vonatkozó RDE-határértékekkel együtt fontos lépést jelent az autózás tisztább és kisebb károsanyag-kibocsátású jövője felé.

A smart gépkocsik általunk mint gyártó és független, államilag tanúsított műszaki szolgáltatók által megadott RDE-eredményeit smart gépkocsija PEMS-tesztcsaládjának a megadásával ezen a linken kérheti le: https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data.

A smart modellek WLTP mérési eredményei.

ModellcsaládCO2-kibocsátás, min. (kombinált)CO2-kibocsátás, max. (kombinált)Hatótávolság, min.Hatótávolság, max.Áramfogyasztás, min.Áramfogyasztás, max.
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1]142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km[[1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Gyakori kérdések.

 

Mi a WLTP?

A WLTP a „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure” rövidítése: egy ellenőrzési eljárás, amellyel görgős tesztpadon mérik a gépkocsi fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeit. A WLTP az előző ellenőrzési eljárás, az NEDC helyére lép, és 2017. szeptember 1. óta fokozatosan vezetik be.

A WLTP a dinamikus ellenőrzési folyamatai miatt sokkal jobban megközelíti a tényleges menet közbeni feltételeket, mint az eddigi eljárások. A WLTP-re a lényegesen intenzívebb gyorsítás, valamint a sokkal dinamikusabb vezetési profil jellemző. A legnagyobb sebesség ennek megfelelően 131 km/órára, az átlagsebesség pedig 47 km/órára nő.

A menetidő 10 perccel hosszabb, a görgős próbapadon szimulált autópályás vezetés részaránya magasabb, miközben az állásidők rövidebbek. Az útszakasz megduplázódik 23 kilométerre.

A sebességfokozat-váltási pontok meghatározása a gépkocsinak és a hajtásláncnak megfelelően már a mérés előtt megtörténik. A jövőben az értékek kiszámításánál figyelembe veszik azokat az opcionális felszereltségeket, amelyek befolyásolják a gépkocsi aerodinamikai jellemzőit, gördülési ellenállását vagy tömegét. A komfortfunkciók áramfogyasztását szintén felhasználják a CO2-érték kiszámításához. A WLTP első fokozatában csak a klímaberendezés képez kivételt. A WLTP célja az, hogy az egész világon kötelező érvényű előírássá váljon.

Az Európai Unió tagállamai elöl járnak a bevezetésében. Az eljárás segít összehasonlítani egymással a különböző gyártók gépjárműveinek üzemanyag-fogyasztását és károsanyag-kibocsátását. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy hatóságilag ellenőrizhetők legyenek a törvényileg meghatározott kipufogógáz-határértékek – mint szénhidrogén (HC), szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx) és szilárd égésmaradványok határértékei – betartása.

Mi a WLTC?

A WLTP menetciklusainak elnevezése „WLTC”, azaz Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. A különféle gépkocsitípusokhoz a WLTP keretében három különböző menetciklust fejlesztettek ki, amelyek figyelembe veszik az adott teljesítmény–tömeg arányt. Az EU-n belül forgalomba helyezett személygépkocsikat, amelyek teljesítmény–tömeg aránya nagyobb, mint 34 kW/t (46 LE/t), túlnyomórészt a WLTC 3. osztályába soroljuk. A 3. osztályba tartozó gépkocsik tesztciklusa négy részből áll: Low, Medium, High, Extra High. Ezek a lakott területen belüli, azon kívüli, valamint a gyorsforgalmi utakon és az autópályákon történő gépkocsihasználatot szimulálják.

Mi az NEDC?

Az NEDC (új európai menetciklus) a jelenleg érvényes ellenőrzési ciklus a személygépkocsik számára. Az első európai menetciklust 1970-ben vezették be azzal a céllal, hogy a vásárlók több gépjárműgyártóra kiterjedően összehasonlítható és reprodukálható értékeket kaphassanak a gépkocsikról. 1992-ben ezt kibővítették a városi közlekedés figyelembe vételével. Az NEDC átlagsebessége 34 km/órás értékkel kicsinek számít, hasonlóan a gyorsulási előírásaihoz és a 120 km/órával megadott maximális sebességhez. A ciklus szakaszainak meghatározása már nem felel meg a különböző utakon történő közlekedés jelenlegi átlagos megoszlásának.

Az NEDC nem használja fel a mérési eredmények kiszámításához az aerodinamikai jellemzőket és a tömeget, de a kiegészítő felszereltségek és a komfortfunkciók, mint például klímaberendezés, rádió vagy ülésfűtés, energiafogyasztását sem. Ezenkívül számolnunk kell még olyan technológiai paraméterekkel is, amelyek miatt az értékek messzebbre kerülnek a valós adatoktól.

A start-stop-rendszer például viszonylag nagy befolyást gyakorol az NEDC értékeire, mert erre az állásidők nagy részaránya jellemző. A kézi kapcsolású sebességváltóval felszerelt gépkocsiknál a mérések nem veszik figyelembe a gépjármű-specifikus paramétereket a fokozatváltási időpontok meghatározásánál.

Mindez ahhoz vezethet, hogy a fogyasztási adatok túlságosan nagymértékben különböznek a valóságos üzemeltetésre jellemző értékektől. A folyamatos műszaki fejlődés miatt az NEDC már meghaladottá vált.

Mi az RDE?

Az RDE a „Real Driving Emissions” rövidítése, amely egy a közutakon végzett tesztet jelent a károsanyag-kibocsátás ellenőrzésére. Ez az eljárás a gépkocsiknak a közúti forgalomban, valós körülmények mellett ellenőrzött károsanyag-kibocsátását határozza meg. Eddig a típusengedélyezéshez szükséges kipufogógáz-méréseket kizárólag ellenőrző padokon végezték. A károsanyag-kibocsátás mérését 2016 márciusától, definiált feltételek mellett, a valós közlekedésben is végre kell hajtani. Egy PEMS-készülék (Portable Emissions Measurement System) segítségével a kibocsátott nitrogén-oxid (NOx), valamint szén-monoxid (CO) mérését végzik el. Később a szilárd égésmaradványok kibocsátásának mérése is belekerül a folyamatba. Ennél a módszernél nincs meghatározott ciklus, a gépkocsival való haladás és a mérés a valós hétköznapi forgalomban, a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok betartásával zajlik. A gépkocsik 90 és 120 perc közötti időtartamban közutakon közlekednek, egy-egy harmadban városi forgalomban, országúton, illetve autópályán. A városban való közlekedés közben a megadott átlagsebesség 15 és 30 km/óra között van; autópálya esetén 90 és legalább 110 km/óra közötti sebességet kell választani, és nem szabad túllépni a 145 km/óra értéket. A külső hőmérsékletnek 0 és 30 °C között kell lennie, a klímaberendezés be van kapcsolva.

A tesztút nem vezethet a tengerszint feletti 700 méternél magasabban, és csak 100 méter szintkülönbség lehet benne. 2017 szeptemberétől az RDE folyamán, a közutakon végzett tesztek alatt be kell tartani a károsanyag-kibocsátási határértékekre vonatkozó Euro 6 előírást. Ez első lépésben az újonnan minősítésre kerülő típusokra vonatkozik 2017. szeptember 1-jétől, majd legkésőbb 2019. szeptember 1-jétől már minden típusra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Kérdezni szeretnél, vagy több információra lenne szükséged? Vedd fel a kapcsolatot tanácsadó munkatársainkkal! 
Hívd Call Centerünket a 00800-277 77 777 számon (a mobiltelefon-hálózatból történő hívás díja ettől eltérő lehet),

vagy írj egy üzenetet a kapcsolati űrlap használatával!

 

Mercedes-Benz Hungária Kft.

E-mail: internet-hu@mercedes-benz.com

 

Weboldalunk más weboldalakra és közösségi oldalakra mutató linkeket tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen oldalak üzemeltetői betartják-e az adatvédelmi előírásokat. Kérjük, tájékozódjon az adott szolgáltatók adatvédelmi irányelveiről azok weboldalain. A külső linkeket megfelelően jelöljük weboldalunkon. Mielőtt rákattintana ezekre, tájékoztatjuk arról, hogy elhagyja az oldalunkat.