* Ezekre az adatokra szükségünk van kérésed feldolgozásához
Személyes adatok:
Kapcsolat

Online adatvédelmi tájékoztató – One smart Web Kapcsolatfelvételi form

Az Ön magánszférájának védelme a személyes adatok kezelése során a Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98, "MBHu") mint adatkezelő számára kiemelten fontos.

Az adatai megadásával és az "Érdeklődés elküldése" gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mercedes-Benz Hungária Kft., valamint a Címzettek köre az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Az adatkezelő: a Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98, "MBHU") e-mail: adatvedelem-mbhu@daimler.com

Az adatkezelés célja: (i) az Ön érdeklődésének leírása alapján történő kapcsolatfelvétel MBHu, illetve az Ön által választott, vagy az Ön lakcíméhez legközelebb eső Márkaképviselet részéről. 
(ii) panaszkezelés céljából történő kapcsolatfelvétel a Mercedes-Benz Customer Assistance Center részéről

Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolatfelvétel esetében az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás önkéntes. az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az előzőekben megadott célokból csak addig kezeljük, amíg hozzájárulását Ön vissza nem vonja, vagy az adatkezelést meg nem tiltja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Címzettek köre: Az Ön adataihoz MBHU-nál a Marketing és a kapcsolatfelvétellel érintett osztály munkatársai férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként, a "szükséges ismeret" elvének megfelelően, valamint a rendszer hosztingját nyújtó Mercedes-Benz Group AG (Németország) informatikai üzemeltetési munkatársai kizárólag az általuk ellátott feladat teljesítése körében, továbbá az adattovábbítás eredményeképpen az illetékes márkaképviselet érintett munkatársai vagy a Mercedes-Benz Customer Assistance Center munkatársai férnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként.

Adatok megőrzése: Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az Ön érdeklődésével kapcsolatos személyes adatokat az érdeklődésének keletkezésétől számított 30 napig őrizzük meg.

Az Ön jogai: Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog;

További részletek: lásd a TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ