Den nye EU-dekkmerkingen.

Ny EU-dekkmerking: bedre oversikt, mindre utslipp.

1. mai 2021 vil Den europeiske union innføre en ny forordning om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre parametere. Dette vil hjelpe deg med å velge mer drivstoffeffektive dekk. Dette kan bidra til reduserte kostnader og utslipp for både private og kommersielle kjøretøy.

I tillegg støtter den nye forordningen om merking av dekk det gjeldende målet til EU om klimanøytralitet innen 2050. Veitrafikken og reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med denne spiller en viktig rolle for å nå dette målet.

Sammenligning av tidligere og ny EU-dekkmerking.

Den nye EU-dekkmerkingen presenterer de viktigste egenskapene som drivstoffeffektivitet, veigrep og støy fra dekkene på en enda tydeligere og enklere måte. Dekkmerkingen inneholder også piktogrammer for grep på snø og is og en QR-kode for å vise produktdatabladet.

Kjennetegn ny EU-dekkmerking.

  • I tillegg til bildekk gjelder den nye dekkmerkingen nå også for buss- og lastebildekk (dekklasse C1, C2, C3)
  • Ny, kortere skala for drivstoffeffektivitet med klassifisering fra A til E[1]
  • Ny, kortere skala for våtgrep med klassifisering fra[1] A til E
  • Ny visning av støyklasser med klassifisering fra[2] A til C

    Tilleggsinformasjon på den nye dekkmerkingen:

  • Dekktypeidentifikator (varenummer for dekket)
  • Nye piktogrammer for grep på snø (3PMSF) og is
  • QR-kode for hver dekktypeidentifikator med lenke til EUs produktdatabase (EPREL)

Påkrevd informasjon iht. ny forordning om merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre parametere. Vær oppmerksom på at den faktiske drivstoffbesparelsen og trafikksikkerheten i stor grad avhenger av din egen kjørestil og de spesifikke forholdene (f.eks. vær, topografi, trafikksituasjonen) under kjøringen. Drivstofforbruket kan reduseres betydelig med en miljøvennlig kjørestil. For å forbedre drivstoffeffektiviteten og våtgrepet, anbefaler vi at du kontrollerer dekktrykket regelmessig. Vær også oppmerksom på at bremse- og stoppavstander kan endres avhengig av hastigheten og værforholdene. Overhold derfor passende sikkerhetsavstander.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kontakt din smart eller Mercedes-Benz forhandler.