W wielu krajach.

Usługa smart road assistance jest dostępna przez całą dobę w następujących krajach:

Andora
Belgia
Dania
Niemcy
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja

Wielka Brytania
Irlandia
Włochy (z San Marino & Watykanem)
Chorwacja
Liechtenstein
Luksemburg
Malta

Monako
Czarnogóra
Holandia
Norwegia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia

Szwecja
Szwajcaria
Serbia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania (z Wyspami Kanaryjskimi & Melilla)
Czechy
Węgry

Usługa smart road assistance nie jest oferowana w departamentach i terytoriach zamorskich.