Furnizor / protecția datelor

Furnizor - Pagină/informații produs

Conținutul și informațiile despre produs prezentate pe această pagină web sunt în responsabilitatea:

Mercedes-Benz România S.R.L.
Sediu social: Oraș Voluntari, 
Șoseaua București Nord Nr. 15-25, 
Clădirea Henley, et. 3-5, 
Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov

Telefon: + 40 (0)21 2004555
Înreg. Reg. Com.: J23/2723/06.09.2013
C.I.F. RO 18927698
Capital Social: 128.528.300 RON

-----

Trimiteți întrebările despre conținutul acestui website la: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com / +49 69 95 30 73 16. Ne puteți transmite preocupările dvs. în engleză sau în limba țării dvs.

Doriți să raportați conținut ilegal și încălcări ale condițiilor de utilizare a acestui website? Clic aici

Drepturi de autor

Copyright 2022 Mercedes-Benz Group AG. Toate drepturile rezervate. Toate textele, imaginile, graficele, fișierele de sunet, video și animație, precum și aranjamentul lor se supun drepturilor de autor și altor legi cu privire la protejarea proprietății intelectuale. Acestea nu pot fi copiate în scopuri comerciale sau pentru difuzare, nici nu pot fi modificate și utilizate pe alte pagini de internet. Unele pagini de internet ale Mercedes-Benz Group AG conțin și materiale supuse drepturilor de autor ale furnizorilor.

Produse și prețuri

După publicarea anumitor pagini, pot apărea modificări la produse și servicii. Furnizorul își rezervă dreptul unor modificări constructive și de formă, diferențe de culoare și modificări ale volumului de livrare și de servicii pe perioada de livrare, atât timp cât modificările sau diferențele sunt rezonabile pentru clienți și respectă interesele Mercedes-Benz Group AG. Imaginile pot include și accesorii, echipări speciale sau alte elemente ale pachetului de livrare, care nu sunt incluse în pachetul standard de livrare sau servicii. Diferențele de culoare sunt condiționate tehnic. Anumite pagini pot conține tipuri și servicii care nu sunt disponibile în anumite țări. Declarațiile despre norme și efecte juridice, legale și financiare nu sunt valabile decât în Republica Federală a Germaniei. Dacă nu se menționează altceva în condițiile comerciale sau de vânzare, prețurile corespund celor valabile în ziua livrării. Pentru partenerii noștri comerciali, prețurile sunt recomandări fără obligații. Vă rugăm să întrebați despre ultima versiune la un centru smart sau la un partener comercial.

 

Mărci comerciale

Dacă nu este menționat altfel, toate mărcile menționate pe paginile de internet ale Mercedes-Benz Group AG sunt mărci protejate legal ale Mercedes-Benz Group AG, ceea ce este valabil și pentru numele de modele precum și pentru toate logourile și emblemele firmei.

Drepturi de licență

Firma Mercedes-Benz Group AG dorește să vă ofere un program de internet inovativ și informativ. De aceea sperăm că vă veți bucura la fel ca noi de structura noastră creativă. Totuși vă rugăm să înțelegeți că firma Mercedes-Benz Group AG trebuie să-și protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, iar aceste pagini de internet nu pot oferi niciun fel de drepturi de licență proprietății intelectuale a firmei Mercedes-Benz Group AG.

Declarații orientate spre viitor

Multe pagini de internet conțin declarații orientate spre viitor, care se bazează pe convingeri ale conducerii firmei Mercedes-Benz Group AG. Odată cu folosirea cuvintelor precum „ne așteptăm", „apreciem", „prevedem", „intenționăm" și „planificăm" în aceste pagini de internet se urmărește identificarea declarațiilor orientate spre viitor. Aceste declarații redau viziunea firmei Mercedes-Benz Group AG cu privire la evenimente viitoare în momentul respectiv și se supun riscurilor și incertitudinilor. Mulți factori pot contribui la diferența dintre rezultatele reale și estimările oferite aici. Între astfel de factori se numără, pe lângă alte modificări ale condițiilor generale economice și de afaceri, modificări ale cursurilor de schimb și ale nivelului dobânzilor, lansarea unor produse ale concurenței, acceptarea inadecvată a noilor produse și servicii și modificările de strategie ale firmei. Firma Mercedes-Benz Group AG respinge orice intenție sau obligație de a actualiza aceste declarații orientate spre viitor.

Răspundere

Informațiile și datele conținute în aceste pagini nu reprezintă nicio asigurare sau garanție, explicită sau implicită. Acestea nu reprezintă niciun accept sau garanție implicite cu privire la structura, comercializarea, adecvarea pentru anumite scopuri sau neîncălcarea unor legi sau patente. Pe paginile noastre de internet găsiți și linkuri spre alte pagini. Dorim să vă informăm că nu avem nicio influență asupra structurii și conținutului paginilor la care se face trimiterea. De aceea nu putem oferi nicio garanție cu privire la actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate pe acele pagini. Din acest motiv ne distanțăm de orice conținut inclus pe aceste pagini de internet. Această explicație este valabilă pentru toate linkurile spre pagini externe și conținuturile acestora incluse în paginile noastre de internet.

Informații despre rezolvarea disputelor online

Comisia Uniunii Europene a realizat o platformă de internet pentru rezolvarea online a disputelor (așa-numita „Platformă OS”). Platforma OS servește ca centru de criză pentru rezolvarea disputelor extrajudiciare cu privire la obligațiile contractuale rezultate din contracte de vânzare online. Puteți intra pe Platforma OS prin următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Indicație conform paragrafului § 36 al Legii rezolvării disputelor comerciale
Firma Mercedes-Benz Group AG nu va participa la o procedură de rezolvare a disputei în fața unei comisii de aplanare a disputelor cu consumatorii și nu este obligată în acest sens.

 

 

 

Indicații privind protecția datelor

 

Responsabil în temeiul Regulamentului general UE privind protecția datelor („RGPD”) este:

Mercedes-Benz România S.R.L. („Noi”)

Sediu social: Oraș Voluntari, Șoseaua București Nord Nr. 15-25, Clădirea Henley, et. 3-5, Swan Office & Technology Park, Județul Ilfov, România

E-mail: DoC-MBRO@mercedes-benz.com

 

 1. Protecția datelor

 

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe paginile noastre web și de interesul manifestat față de ofertele noastre. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este un aspect important pentru noi. În Politica de confidențialitate explicăm modul în care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ce facem cu acestea, în ce scop și pe ce temei juridic, precum și care sunt drepturile și revendicările dumneavoastră. În plus, facem referire la Directiva Mercedes-Benz privind protecția datelor:

 

Regulamentul procedural Mercedes-Benz privind protecția datelor.

 

Indicațiile noastre privind protecția datelor concepute pentru utilizarea pe paginile noastre web și directiva de protecție a datelor a Mercedes-Benz nu se aplică activităților dumneavoastră de pe paginile web ale rețelelor sociale sau ale altor furnizori, la care puteți ajunge prin intermediul linkurilor de pe paginile noastre web. Vă rugăm să vă informați pe paginile web ale acestor furnizori cu privire la prevederile acestora privind protecția datelor.

 

 1. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

a. În timpul vizitei dumneavoastră pe paginile noastre web stocăm anumite date despre browserul și sistemul de operare utilizate de dumneavoastră, data și ora vizitei, starea accesării (de ex. dacă ați putut accesa o pagină web sau dacă ați primit un mesaj de eroare), utilizarea funcțiilor paginilor web, termenii de căutare eventual introduși de dumneavoastră, frecvența cu care accesați anumite pagini web, denumirea fișierelor accesate, cantitatea de date transferate, pagina web de pe care ați ajuns pe paginile noastre web și pagina web pe care o vizitați de pe paginile noastre web, dacă faceți clic pe linkuri de pe paginile noastre web sau dacă introduceți direct un domeniu în câmpul de introducere al aceleiași file (respectiv, al aceleiași ferestre) din browserul dumneavoastră de pe care ați deschis paginile noastre web. În plus, din motive de siguranță, în special pentru prevenirea și recunoașterea atacurilor asupra paginilor noastre web sau a altor încercări frauduloase, stocăm pe o perioadă de șapte zile adresa dumneavoastră IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet.    

 

b. Prelucrăm alte date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date, de exemplu, în cadrul unei înregistrări, la completarea unui formular cu date de contact, dacă participați la un chat, la un chestionar, un concurs sau pentru executarea unui contract, și chiar și în aceste cazuri doar în măsura în care vă dați acordul în acest sens sau dacă prevederile legale în vigoare ne permit acest lucru (vezi punctul 7).

 

c. Nu sunteți obligat/ă nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

 

 1. Scopurile utilizării

 

a. Utilizăm datele cu caracter personal colectate în timpul unei vizite pe paginile noastre web pentru a le putea opera într-un mod cât mai confortabil pentru dumneavoastră și pentru a proteja sistemele noastre IT de atacuri și alte activități ilegale.

 

b. Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal, de exemplu în cadrul în cadrul unei înregistrări, la completarea unui formular cu date de contact, dacă participați la un chestionar sau la un chat, la un concurs sau pentru executarea unui contract, vom utiliza aceste date în scopurile menționate, în scopul administrării clienților și - atât cât este necesar - în scopul desfășurării și contabilizării unor tranzacții, în limita necesară în acest sens.

 

c. Folosim sau în anumite cazuri terții aleși folosesc datele dumneavoastră pentru alte scopuri (de exemplu pentru prezentarea de conținuturi sau materiale promoționale personalizate pe baza comportamentului dumneavoastră ca utilizator) doar dacă dumneavoastră vă dați acordul (= consimțământul) în cadrul Sistemului nostru de Consent Management. Informații suplimentare și opțiuni de decizie găsiți aici.

 

d. De asemenea, folosim datele cu caracter personal doar în măsura în care suntem obligați de lege (de exemplu, pentru salvarea obligatorie a datelor legate de activitățile comerciale sau plata impozitelor, sau pentru punerea acestor date la dispoziția autorităților sau la ordin judecătoresc la dispoziția autorităților de urmărire penală).

 

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți; pluginuri sociale; utilizarea de furnizori de servicii

 

a. Paginile noastre web pot conține și oferte provenind de la terți. Dacă faceți clic pe o astfel de ofertă, transferăm date către furnizorul respectiv, în limita necesară (de ex. indicația faptului că ați găsit această ofertă la noi și, dacă este cazul, alte informații pe care le-ați oferit deja în acest sens pe paginile noastre de internet).

 

b. Atunci când utilizăm pe paginile noastre web așa numite „pluginuri sociale” de pe rețelele sociale precum Facebook și Twitter, le conectăm în modul următor:

Atunci când vizitați paginile noastre web, pluginurile sociale sunt dezactivate, adică nu are loc niciun transfer de date către operatorul acestor rețele. Dacă doriți să utilizați una din aceste rețele, faceți clic pe respectivul plugin social pentru a stabili o conexiune directă cu serverul rețelei respective.

În cazul în care aveți un cont de utilizator pe acea rețea și sunteți autentificat la momentul activării pluginului social, rețeaua poate corela contul dumneavoastră de utilizator cu vizita dumneavoastră pe paginile noastre web. Dacă doriți să evitați acest lucru, vă rugăm să vă deconectați de pe rețea înainte de a activa pluginul social. Vizita altor pagini web Mercedes-Benz nu poate fi corelată de o rețea de socializare fără ca dumneavoastră să fi activat înainte un plugin social existent și acolo.

Atunci când activați un plugin social, conținuturile care astfel devin disponibile sunt transferate de rețea direct către browserul dumneavoastră, care le integrează în paginile noastre web. În această situație, pot avea loc și transferuri de date care sunt inițiate și comandate de rețeaua de socializare în cauză. Pentru conexiunea dumneavoastră la o rețea de socializare, transferurile de date care au loc între rețea și sistemul dumneavoastră și pentru interacțiunile dumneavoastră pe această platformă sunt valabile exclusiv prevederile rețelei respective privind protecția datelor.

Pluginul social rămâne activ până când îl dezactivați sau ștergeți modulele dumneavoastră cookie (vezi punctul 5.d).

 

c. Atunci când faceți clic pe linkul către o ofertă sau activați un plugin social, există posibilitatea ca unele date cu caracter personal să ajungă la furnizori din țări din afara Spațiului Economic European, care din punctul de vedere al Uniunii Europene („UE”) nu garantează un „nivel de protecție adecvat” corespunzător standardelor UE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să luați în calcul acest fapt înainte de a face clic pe un link sau de a activa un plugin social, declanșând astfel un transfer al datelor dumneavoastră.

 

d. Pentru operarea, optimizarea și asigurarea paginilor noastre web, mai apelăm la serviciile furnizorilor calificați de servicii (de ex. furnizori de servicii IT, agenții de Marketing). Datele cu caracter personal sunt transmise către aceștia numai dacă este necesar pentru punerea la dispoziție și utilizarea paginilor web și a funcționalității acestora, pentru urmărirea intereselor îndreptățite, pentru respectarea obligațiilor legale sau dacă ați fost de acord cu acest lucru (vezi punctul 7). Informații suplimentare despre destinatari găsiți în Sistemul nostru Consent Management.

 

 1. Module cookie

 

a. La vizitarea paginilor noastre web pot fi folosite module cookie. Sub aspect tehnic, este vorba de așa-numitele module cookie HTML și instrumentele software asemănătoare, precum Web/DOM Storage sau Local Shared Objects (așa-numitele  „module cookie Flash”), pe care le denumim generic module cookie.

 

b. Modulele cookie sunt fișiere de mici dimensiuni care în timpul accesării unei pagini web pot fi stocate pe desktopul, notebookul sau dispozitivul dumneavoastră mobilși citiți mai târziu. Cu ajutorul lor putem recunoaște, de ex. dacă între aparat și paginile web a existat deja o conexiune, putem avea în vedere limba preferată și alte setări, vă putem oferi anumite funcționalități (de ex. Online Shop, configurator de autovehicule) sau putem recunoaște interesele dumneavoastră în funcție de utilizare. Modulele cookie pot conține și date cu caracter personal.

 

c. Dacă și ce fel de module cookie sunt folosite în timpul vizitei dumneavoastră pe paginile noastre web, asta depinde de zone și de funcții pe care le folosiți pe paginile noastre web, și dacă dumneavoastră vă dați acordul în Sistemul nostru Consent Management pentru folosirea modulelor cookie, care nu sunt neapărat necesare, adică de obicei din motive tehnice. Informații suplimentare și opțiuni de decizie găsiți aici.

 

d. De asemenea, folosirea modulelor cookie mai depinde de setările browserului web pe care îl folosiți (de ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).Majoritatea browserelor sunt presetate, astfel încât să accepte automat anumite tipuri de module cookie, dar de cele mai multe ori puteți modifica aceste setări. Modulele cookie existente pot fi șterse oricând. Web/DOM-Storage și Local Shared Objects puteți șterge separat. Modul de funcționare a browserului sau a aparatului dumneavoastră îl puteți afla din instrucțiunile producătorului.

 

e. Acordul (= consimțământul), cât și refuzarea sau ștergerea modulelor cookie se face pe dispozitivul folosit sau pe browserul web pe care îl folosiți pentru navigare. Dacă folosiți mai multe dispozitive sau mai multe browsere web, puteți opta în cazul fiecăruia pentru decizii sau setări diferite.

 

f. Dacă optați să respingeți utilizarea modulelor cookie sau dacă le ștergeți, este posibil să nu mai aveți acces la toate funcțiile paginilor noastre web sau să aveți acces limitat la anumite funcții.

 

 1. Siguranță

 

Implementăm măsuri de siguranță tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesării de persoane neautorizate. Îmbunătățim continuu măsurile noastre de siguranță, în linie cu evoluția tehnologică.

 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare datelor

 

a. Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acesta constituia temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD). 

 

b. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dumneavoastră, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

 

c. Atât timp cât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

 

d. În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, comercializarea (directă) a unor produse și servicii proprii și externe (dacă nu v-ați dat acordul în acest sens) și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime. În cadrul unei evaluări comparative necesare a intereselor, ținem cont mai ales de tipul de date cu caracter personal, scopul prelucrării, condițiile prelucrării și interesul dumneavoastră referitor la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Adresa dumneavoastră de IP și numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, pe care le stocăm din motive de siguranță, sunt șterse după șapte zile. În rest, ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce nu se mai aplică scopul pentru care am colectat și prelucrat datele. După acest interval de timp, stocarea se realizează doar dacă este necesar, în conformitate cu legislația, dispozițiile sau alte prevederi legale, pe care trebuie să le respectăm, în UE sau, în conformitate cu prevederile legale, în țări terțe, dacă acolo există un nivel de protecție a datelor adecvat. În cazul în care ștergerea nu este posibilă într-o anumită situație, datele respective cu caracter personal sunt marcate cu scopul de a limita utilizarea lor viitoare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

a. În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor, aveți dreptul la informare (art. 15 RGPD), rectificare (art. 16 RGPD), ștergerea datelor (art. 17 RGPD), restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD), precum și portabilitatea datelor (art. 20 RGPD).

 

b. Dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, aveți dreptul de a revoca oricând acordul exprimat. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal până la o revocare nu este afectată de revocare. De asemenea, nu se aduce atingere unei prelucrări ulterioare a acestor date pe alt temei juridic, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor legale (a se vedea capitolul „Temei juridic pentru prelucrare”).

 

c. Dreptul la revocare

Din motive care reies din situația dumneavoastră specială, aveți dreptul să revocați oricând acordul exprimat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră, care are loc în temeiul art. 6 alin. 1 e) RGPD (Prelucrarea datelor în interesul public) sau art. 6 alin. 1 f) RGPD (Prelucrarea datelor pe baza unei evaluări comparative a intereselor). Dacă contestați acordul exprimat, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate mai departe numai în măsura în care putem dovedi în acest sens motive imperioase și legitime, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau în măsura în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea promovării directe a produselor și pentru analizarea intereselor dumneavoastră pe baza evaluării ariilor de interese, dumneavoastră aveți întotdeauna dreptul de a solicita revocarea acordului dumneavoastră fără specificarea motivelor.

 

d. Dacă este posibil, vă rugăm să transmiteți revendicările sau declarațiile dumneavoastră la următoarea adresă de contact: DoC-MBRO@mercedes-benz.com

 

e. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar încălca prevederile legale, aveți dreptul de a formula o reclamație către o autoritate de supraveghere a protecției datelor competentă (art. 77 RGPD).

 

 1. Buletin informativ

 

Dacă vă abonați la unul din buletinele informative oferite pe pagina noastră web, datele indicate atunci când vă abonați vor fi utilizate numai pentru trimiterea buletinului informativ, cu excepția cazurilor în care sunteți de acord cu o utilizare care depășește acest scop. Puteți renunța oricând la abonament cu opțiunea de dezabonare prevăzută în buletinul informativ.

 

 1. Serviciul de acces centralizat al Mercedes-Benz Group

 

Cu serviciul de acces centralizat al Mercedes-Benz Group vă puteți autentifica pe toate paginile web și aplicațiile grupului Mercedes-Benz și mărcilor acestuia conectate la acest serviciu. Condițiile de utilizare valabile în acest sens conțin reglementări speciale privind protecția datelor. Puteți accesa aceste condiții de utilizare pe respectivele pagini de înregistrare ale paginilor de internet și ale aplicațiilor conectate.

 

 1. Transmiterea datelor către destinatari aflați în afara Spațiului Economic European

 

a. În cazul utilizării furnizorilor de servicii (vezi punctul 4. d.) și al transmiterii datelor cu acordul (= consimțământul) dumneavoastră către terți (vezi punctul 3.c), datele cu caracter personal pot fi transmise către destinatari din țări din afara Uniunii Europene („EU”), precum Islanda, Liechtenstein sau Norvegia (= Spațiul Economic European), unde pot fi prelucrate, în special SUA, India.

b. În viziunea UE, în următoarele țări există un nivel de protecție a datelor adecvat, conform standardelor UE, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (așa numita decizie de adecvare): Andorra, Argentina, Canada (limitat), Coreea de Sud, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Japonia, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, Regatul Unit (UK), Statele Unite ale Americii (SUA, limitat), Uruguay. Cu destinatari din alte țări convenim utilizarea clauzelor contractuale standard UE, a reglementărilor obligatorii ale companiei sau alte mecanisme admise, pentru crearea unui „nivel de protecție adecvat“ în conformitate cu cerințele legale. Informații în acest sens vă punem la dispoziție prin intermediul datelor de contact menționate la punctul 9 d de mai sus.

 

 

 

Data: August 2023

WLTP

Noua procedură pentru testele de consum și gaze arse WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) asigură mai multă transparență și înlocuiește normele NEDC (noul ciclu european de rulare). WLTP este obligatoriu pentru toate statele membre UE - alte state testează introducerea la un anumit moment în viitor. 

 

Declarație WLTP și NEDC

Începând cu 1 septembrie 2017 a fost introdus prin WLTP o procedură nouă pentru testele de consum și gaze arse, care să ofere rezultate mai apropiate de condițiile reale de trafic decât anterioare NEDC. Toate autovehiculele noi, respectiv autovehiculele dotate cu echipamente noi vor fi certificate conform WLTP începând cu septembrie 2017. Începând cu septembrie 2018, regulamentul WLTP este valabil pentru toate celelalte autovehicule noi. În mod corespunzător, modelul smart va fi avea certificare WLTP pentru portofoliul de autoturisme până în august 2018. În faza de tranziție vor fi oferite în paralel autovehicule cu WLTP, respectiv cu NEDC. În plus va exista o valoare a consumului NEDC derivată din condițiile limitative ale WLTP, care va fi mai ridicată. Această valoare va putea fi găsită până în 2020 în documentația comercială.

Comparare între WLTP și NEDC

 WLTPNEDC
Temperatură de startkaltkalt
Durata ciclului1.800 s 1.180 s 
Interval de staționare242 s 267 s 
Ponderea opririlor13,4% 22,6% 
Distanță23.262 m 10.931 m 
Viteză maximă131,3 km/h 120 km/h 
Viteză medie46,5 km/h 33,35 km/h 
Echipările speciale ale modelelor individuale vor fi luate în considerare pentru greutate, aerodinamică, rezistență la rulare, necesar rețea de bord; fără instalație de climatizare 

nu sunt luate în considerare în afara anvelopelor;  

fără instalație de climatizare 

Temperatură23°C 25 +/- 5°C

 

Ce înseamnă asta pentru mine ca client?

Introducerea WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) asigură mai multă transparență în ceea ce privește consumul de combustibil. Clienții profită de WLTP deoarece această procedură furnizează un standard de comparare mai realist pentru valorile consumului și ale emisiilor diferitelor modele de autovehicule. Oricum, datorită celorlalte condiții limitative se vor modifica și valorile CO2 și ale consumului: un autovehicul identic din punct de vedere tehnic are o valoare mai mare a CO2 și a consumului în WLTP în funcție de proces decât în NEDC (noul ciclu european de rulare). Asta depinde, de exemplu, de luarea în considerare a echipărilor speciale și a condițiilor limitative mai severe ale noului ciclu.

Ciclul WLTP furnizează valori exacte.

Deoarece în WLTP este avută în vedere dotarea individuală a autovehiculelor, valorile sunt mai exacte decât în NEDC, practic sunt specifice fiecărui autovehicul în parte. Nu se modifică nimic la consumul zilnic de până acum.
Începând cu septembrie 2017, va fi introdusă o procedură nouă pentru testele de consum și gaze arse din industria auto și toate modelele noi de autovehicule omologate vor fi verificate conform WLTP. În paralel va fi determinată în continuare valoarea consumului conform NEDC și va fi indicată ca singură valoare valabilă a consumului, în documentele publicitare.
Până în septembrie 2018, modelul smart își va certifica succesiv portofoliul conform WLTP. Începând cu acest moment, noile valori WLTP vor fi probabil indicate în toate documentele de vânzare și în alte publicații. Modelele care ies din serie vor fi menționate cu consumul NEDC.

Introducerea ciclului WLTP.

Ciclul WLTP are ca scop armonizarea mondială a procedurilor de testare. Acesta trebuie să furnizeze rezultate ale testelor mai apropiate de condițiile reale din trafic decât procedura NEDC. Autovehiculele second-hand nu sunt vizate de această conversie și își vor păstra în continuare valorile certificate NEDC. Cel puțin până la sfârșitul anului 2020 vor fi determinate pentru toate autovehiculele atât valorile WLTP cât și NEDC. Acestea se vor regăsi în paralel în documentele autovehiculului începând cu certificarea respectivului model. Începând cu anul 2021, valorile măsurate prin ciclul WLTP vor fi singurele valori măsurate ale consumului și emisiilor pentru toate autoturismele, atât timp cât statul respectiv membru al UE și-a adaptat sistemul de impozitare. Fazele propriu-zise ale testului WLTP sunt abreviate WLTC și sunt împărțite în trei clase. Aproape toate autoturismele sunt testate în Clasa 3 WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), care este valabilă pentru toate autoturismele care au un raport putere/greutate de peste 34 kW/t (46 CP/t masă proprie).

Ciclul WLTP: mai multă transparență.

Grație ciclului WLTP, clienții modelului smart au la îndemână valori ale consumului specifice autovehiculului respectiv, care sunt mai realiste și mai transparente. Comparațiile dintre diverși producători și modele rămân aceleași, dar consumurile determinate sunt mai apropiate de realitatea cotidiană și au în vedere factori diferiți față de NEDC. smart pledează atât pentru un test nou și mai realist de laborator, cât și pentru măsurători pe stradă. Această procedură aduce mai multă claritate, transparență și siguranță pentru clienții modelelor smart. Odată cu introducerea procedurilor WLTP și RDE (Real Driving Emissions), s-a făcut un pas important în această direcție.

Ce înseamnă pentru clienți?

Clienți vor putea pe viitor determina mai precis ca până acum valoarea CO2 a modelului ales prin selectarea echipărilor speciale. Pentru a asigura claritatea și cea mai înaltă transparență posibilă, smart va însoți activ etapele de introducere a ciclului WLTP și va informa în acest sens centrele autorizate și clienții. În plus va fi inclusă și o formă nouă a afișării în funcție de dotări: de la modelul cu cel mai scăzut necesar de energie, până la versiunea cu cel mai ridicat necesar de energie. Din punct de vedere numeric, această distribuție se întinde de la „WLTP Low“ (echipare specială minimă) până la „WLTP High“ (echipare specială maximă).

Astfel solicitați rezultatele dumneavoastră RDE.

Aflați comportamentul legat de emisii al autovehiculului dumneavoastră în condiții reale de trafic.

Conceptul Real Driving Emissions (RDE) descrie comportamentul real de emisii de gaze arse al autovehiculelor, camioanelor și autobuzelor în utilizare cotidiană. Până acum, măsurătorile gazelor arse s-au desfășurat exclusiv pe standurile de probă pentru omologarea modelelor. De la intrarea în vigoare a legislației RDE (UE) 427/2016 în martie 2016, emisiile trebuie măsurate și în stare de funcționare reală, într-un cadru definit. Împreună cu valorile limită RDE care trebuie respectate începând din septembrie 2017 în stare de funcționare reală, acesta este un pas important pentru un viitor mai curat și mai lipsit de noxe al automobilului.

Rezultatele RDE ale autovehiculelor noastre smart, care au fost determinate atât de noi ca producător, cât și de organisme tehnice independente, autorizate de stat, pot fi solicitate aici, prin menționarea familiei de test PEMS a autovehiculului dumneavoastră smart (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Rezultatele măsurătorilor WLTP ale modelelor smart.

Emisii minime Emisii maxime 
Serie constructivăCO2 (în regim mixt)CO2 (în regim mixt)Autonomie minimăAutonomie maximăConsum de curent minimConsum de curent maxim
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]125 km [1]135 km [1]15.7 kWh/100 km [1]  17.0 kWh/100 km [1]

 

Întrebări frecvente.

 

Ce înseamnă WLTP?

Abrevierea WLTP vine de la Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure și reprezintă o procedură de verificare care determină valorile de consum și de gaze arse ale unui autovehicul pe un stand de probe cu role. Începând cu 1 septembrie 2017, WLTP este introdus progresiv și înlocuiește fosta procedură de verificare NEDC.

Ciclul WLTP este în mod clar mai aproape de condițiile efective de trafic ca până acum, datorită structurii sale dinamice. Ciclul WLTP se evidențiază prin accelerări semnificativ mai mari, ca și printr-un profil mult mai dinamic de conducere. Viteza maximă este ridicată la 131 km/h. viteza medie crește la 47 km/h.

Durata călătoriei se prelungește cu 10 minute, procentul călătoriilor pe autostrăzile reconstituite pe role crește, iar intervalele de staționare scad. Distanța călătoriei se dublează la 23 de kilometri.

Punctele de contact sunt calculate în prealabil în funcție de autovehicul și de sistemul de propulsie. Toate echipările speciale care au o influență asupra aerodinamicii autovehiculului, a rezistenței de rulare sau a greutății autovehiculului vor fi incluse pe viitor în evaluare. Consumul de curent al funcțiilor de confort duce de asemenea la o majorare a valorii CO2. La primul nivel al WLTP este exclusă doar instalația de climatizare. Odată cu WLTP se introduce la nivel mondial un standard uniform.

Țările UE sunt în această privință cap de listă. Ceea ce ajută la compararea consumului de combustibil și al emisiilor de noxe la diferiți producători. În plus, standardele contribuie la faptul că autoritățile pot verifica respectarea valorilor limită legale ale gazelor arse – de la hidrocarburi (HC) la monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx) și până la particule.

Ce înseamnă WLTC?

Ciclurile de rulare ale WLTP se numesc WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pentru modelele diferite ale autovehiculelor au fost create trei cicluri diferite de rulare WLTP, care au în vedere raportul masă-putere respectiv. Majoritatea autoturismelor omologate în UE, care dispun de un raport masă-putere de peste 34 kW/t (46 CP/t), sunt alocate Clasei 3 WLTC. Ciclul de test pentru autovehicule aparținând Clasei 3 este format din patru părți – Low, Medium, High, Extra High. Acestea simulează comportamentul în trafic urban și extraurban, ca și pe drumuri expres și autostrăzi.

Ce înseamnă NEDC?

NEDC (noul ciclu de rulare european) este ciclul de verificare valabil în prezent pentru autoturisme. În 1970 a intrat în vigoare primul ciclu european de rulare cu scopul de a pune la dispoziția clienților valori comparabile și reproductibile ale tuturor producătorilor. În 1992 acesta a fost extins cu traficul urban. Viteza medie a ciclului NEDC este 34 km/h deci scăzută, la fel și cerințele de accelerare, iar viteza maximă este de 120 km/h. Compunerea ciclului nu mai corespunde distribuției medii actuale a diferitelor porțiuni de traseu.

Nu sunt luate în considerare în cadrul măsurării nici aerodinamica, nici greutatea și nici consumul de energie al dotărilor suplimentare și funcțiilor de confort precum instalația de climatizare, aparatul radio sau încălzirea în scaune. În plus se adaugă parametri tehnologici care favorizează deviațiile.

Tehnologia start-stop are în ciclul NEDC o influență destul de mare, deoarece există un procent mare de intervale de staționare. La autovehicule cu cutie de viteze manuală nu este luate în considerare la determinarea inițierii cuplării niciun parametru specific autovehiculului.

Asta poate duce la deviații mari ale consumului în comparație cu consumul real. Datorită progresului tehnologic continuu, NEDC nu mai este în spiritul timpului și a devenit depășit.

Ce înseamnă RDE?

RDE înseamnă Real Driving Emissions și este un test stradal pentru verificarea emisiilor de noxe. Testul descrie comportamentul emisiilor autovehiculelor în condiții stradale reale. Până acum, măsurătorile gazelor arse s-au desfășurat exclusiv pe standurile de probă pentru omologarea modelelor. Din martie 2016 emisiile trebuie măsurate și în stare de funcționare reală în interiorul unui cadru definit. Măsurarea emisiilor de oxizi de azot (NOx) ca și a monoxidului de carbon (CO) se face cu un aparat PEMS (Portable Emissions Measurement System). Mai târziu sunt determinate și emisiile de particule. Nu există un ciclu bine stabilit, ci se circulă și se măsoară în traficul cotidian real respectând codul rutier. Autovehiculele se deplasează pe străzi publice între 90 și 120 de minute, dintre care o treime în oraș, o treime în afara orașului și o treime pe autostradă. Pentru oraș este prevăzută o viteză medie între 15 și 30 km/h, pe autostradă trebuie atinse viteze de 90 și minim 110 km/h, dar nu trebuie depășită viteza de 145 km/h. Temperatura exterioară trebuie să fie între 0 și 30 °C, iar instalația de climatizare trebuie să fie pornită.

Călătoria de test nu trebuie să se desfășoare la o altitudine mai mare de 700 de metri deasupra nivelului mării și trebuie să existe o diferență de nivel de doar 100 de metri. Din septembrie 2017 trebuie respectate în RDE valorile limită de emisii Euro 6 în testele stradale. Acest lucru este valabil în prima etapă din 1 septembrie 2017 pentru modelele noi care trebuie omologate, iar cel mai târziu începând cu 1 septembrie 2019 pentru toate modelele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina noastră web conține linkuri spre alte pagini web și canale social media. Nu avem nicio influență cu privire la respectarea reglementărilor de protecția datelor de către operatorul acestora. Vă rugăm să vă informați pe paginile de internet ale furnizorilor despre indicațiile acestora cu privire la protecția datelor. Linkurile externe vor fi marcate corespunzător pe site-ul nostru de internet și, înainte de a le accesa pe acestea, veți fi informat că părăsiți pagina noastră.

Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca un Utilizator sau de a lua alte măsuri adecvate dacă există semne de utilizare necorespunzătoare a serviciului online sau de utilizare care încalcă prezentele Condiții și Termeni Generali. Utilizarea este considerată abuzivă, în special dacă un Utilizator folosește sistemele sau informațiile furnizate de acestea în afara scopului prevăzut, folosește sistemul în scopuri ilegale sau încalcă drepturile Furnizorului sau ale terților ori utilizează sistemele fără a respecta regulile prevăzute de Furnizor.

În consecință, Utilizatorul garantează că informațiile oferite de acesta Furnizorului sunt adevărate și complete. Utilizatorul se obligă să informeze imediat Furnizorul cu privire la orice modificare viitoare a datelor furnizate.

În plus, Utilizatorul se obligă să se asigure că hardware-ul și software-ul folosit la utilizarea sistemelor, inclusiv calculatoarele stațiilor de lucru, routerele, sistemele de comunicare de date etc., sunt lipsite de viruși, viermi informatici, troieni etc. În ceea ce privește datele încărcate de Utilizator, acesta se obligă să se asigure că este proprietarul tuturor drepturilor asupra datelor încărcate, că poate dispune liber de utilizarea acestora și, inclusiv, printre altele, că datele încărcate nu sunt afectate de drepturile terților care se opun unei astfel de utilizări.
 

În special, serviciul online (website-ul) nu poate fi utilizat pentru a distribui informații care îndeplinesc următoarele criterii: 

a) sloganuri rasiste, inumane
b) furnizarea de informații false sau incorecte
c) jignitoare, abuzive, hărțuitoare, instigatoare la ură, obscene, amenințătoare sau în alt mod inacceptabile
d) informații care încalcă cerințele legale sau care nu respectă sau implementează suficient cerințele aplicabile (de exemplu, în cazul obligațiilor de etichetare sau de transparență)
e) Informații a căror furnizare sau distribuire constituie infracțiune sau infracțiune contravențională
 

Măsuri în caz de încălcare 

În cazul în care informațiile furnizate încalcă prezentele Condiții și Termeni Generali și Furnizorul devine conștient de acest lucru (de exemplu, prin raportarea unui alt Utilizator), Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca sau șterge imediat conținutul relevant (dacă este necesar, chiar și temporar) și de a efectua toți ceilalți pași necesari.
 

Dacă este necesar sau adecvat, se vor lua următoarele măsuri în funcție de gravitatea, frecvența și numărul încălcărilor:

a) ștergerea temporară sau definitivă a conținutului
b) blocarea temporară a unui cont de Utilizator și inactivarea conținutului asociat timp de 6 luni
c) blocarea permanentă a conturilor de Utilizator și a întregului conținut asociat
d) blocarea permanentă a contului de Utilizator și a întregului conținut asociat și includerea datelor de acces, în special a adresei de e-mail furnizate și a altor date de bază pentru identificarea Utilizatorului, pe o listă de blocare (lista neagră), astfel încât un nou cont de Utilizator nu poate fi creat
e) alte măsuri

În măsura în care este necesar din punct de vedere legal, Utilizatorii afectați sau persoanele raportoare vor fi informate cu privire la decizia Furnizorului și li se va oferi posibilitatea de a își exprima comentariile cu privire la aceasta. După luarea la cunostinta a comentariilor depuse, Furnizorul va revizui decizia luata și va lua o decizie finală cu privire la modul de gestionare a conținutului afectat. Utilizatorul primește un e-mail despre decizia luată, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia.

 

Plângeri și soluționare (extrajudiciară) a diferendelor 

Utilizatorul are posibilitatea de a depune o plângere împotriva deciziilor Furnizorului, cum ar fi ștergerea conținutului sau blocarea conturilor etc., printr-o procedură de reclamație în termen de șase (6) luni de la primirea deciziei inițiale. Formularul de reclamație poate fi găsit aici. Furnizorul va examina această plângere în termen de o lună și va revoca (în întregime sau parțial) sau va confirma decizia inițială. Decizia va fi comunicată Utilizatorului prin e-mail împreună cu motivele.

Plângerile care nu pot fi soluționate prin procesele descrise mai sus pot fi înaintate și procesate de către un organism certificat de soluționare extrajudiciară a diferendelor (dacă există). Indiferent de implicarea unei astfel de entități, acțiunea în justiție este întotdeauna deschisă.
 

Modificări ale prezentelor Condiții si Termeni Generali 

Furnizorul are dreptul de a modifica prezentele Condiții și Termeni Generali din motive întemeiate, în special dacă noile dezvoltări tehnice, dezvoltarea ulterioară a serviciilor contractuale, modificările legislației și jurisprudenței sau alte motive echivalente fac acest lucru necesar. Dacă în baza unei modificări, echilibrul raporturilor între părți este perturbat considerabil, modificarea nu va fi efectuată.
 

În vederea asigurării transparenței privind conținutul și orice modificări ulterioare aduse prezentelor Condiții și Termeni Generali, Furnizorul va menține pe website-ul său versiunea actualizată permanent a Condițiilor și Termenilor Generali.