Den nya EU-däckmärkningen.

Den nya EU-däckmärkningen: bättre transparens, lägre utsläpp.

Den 1 maj 2021 implementerar Europeiska unionen en ny [förordning](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri =CELEX%3A32020R0740&qid=1617197738127) för märkning av däck som både innehåller information om däckets bränsleeffektivitet och andra viktiga parametrar. Syftet är att vägleda konsumenterna att välja däck som är bränsleeffektivare. De nya reglerna kan bidra till lägre kostnader och utsläpp för privata såväl som företagsägda fordon.

Dessutom är den nya däckmärkningen i denna förordning ett steg i EU:s mål att nå klimatneutralitet 2050. Vägtrafiken och sänkningen av de CO2-utsläpp som denna ger upphov till utgör en viktig del för att nå detta mål.

Den gamla och den nya EU-däckmärkningen i jämförelse.

Den nya EU-däckmärkningen ger information om egenskaper som däckets bränsleeffektivitet, våtgrepp och ljudnivå på ett synligare, tydligare och mer lättförståeligt sätt för konsumenterna. I tillägg innehåller etiketten även piktogram för väggrepp på snö och is samt en QR-kod som länkar till däckets produktdatablad.

Egenskaper hos den nya EU-märkningen.

  • Den nya däckmärkningen omfattar förutom personbilsdäck nu även däck för bussar och lastbilar (däckklass C1, C2, C3)
  • Ny skala med fler prestandaklasser för bränsleeffektivitet (A till E)[1]
  • Ny skala med fler prestandaklasser för våtgrepp[1] (A till E)
  • Ny klassificering av buller[2] (A till C)

    Mer information på den nya däcketiketten:

  • Märkning av däcktyp (däckets artikelnummer)
  • Nya piktogram för väggrepp på snö (3PMSF) och is
  • QR-kod på varje däcketikett med länk till EU:s EPREL-databas (European Product Registry for Energy Labelling)

Den nya förordningen för märkningen av däck innehåller information om bränsleeffektivitet och andra viktiga parametrar. Tänk på att den faktiska bränslebesparingen och trafiksäkerheten i hög utsträckning beror på körstil samt väg- och väderförhållanden. Miljömedveten körning kan minska bränsleförbrukningen avsevärt. Kontrollera däcktrycket regelbundet för ökad bränsleeffektivitet och bättre väggrepp vid vått väglag. Tänk även på att broms- och stoppsträckan kan ändras beroende på bilens hastighet och väderförhållandena. Håll även ett säkert avstånd till framförvarande fordon.

Din smart- eller Mercedes-Benz-partner berättar gärna mer.