Financiranje vozil

Financiranje, lizing in zavarovanje.

NLB Leasing

Lahko imate več kot tri želje

Pot do odobritve leasinga je krajša kot pri kreditih in drugih oblikah financiranja, smo prilagodljivi ter prisluhnemo vašim željam in zmožnostim, naše izkušnje, znanje in strokovnost vam omogočajo kakovostno storitev, finančna moč skupine NLB Leasing in njenega večinskega lastnika NLB zagotavlja varnost vaše investicije.

V Sloveniji smo prisotni v vseh večjih mestih: v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti in Celju

Poslanstvo, vizija in vrednote:

Poslanstvo in vizija leasinga temeljita na osnovnih vrednotah, ki so:

- varnost,

- zanesljivost,

- usmerjenost k strankam,

- kvaliteta,

- strokovnost,

- proaktivno delovanje,

- usmerjenost k doseganju rezultatov.

Oblike financiranja - S privlačnimi pogoji do sanjskega vozila

Finančni leasing

Finančni leasing je najpogostejša oblika leasinga, primerna tako za fizične kakor pravne osebe. Jemalec leasinga se že ob sklepu pogodbe odloči, da želi na koncu odplačilne dobe z odkupom lastniške opcije postati pravni lastnik predmeta pogodbe (avtomobila, stanovanja, hiše, plovila, itd.). Pravni lastnik predmeta pogodbe do poplačila vseh anuitet ter odkupne opcije, pa je leasingodajalec.

Operativni leasing

Operativni leasing je namenjen tistim strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta pogodbe. Običajno se za to obliko leasinga odločajo pravne osebe in podjetni posamezniki, ki imajo možnost prilagoditi višino mesečnih najemnin. Ob izteku pogodbe lahko najem podaljšajo, predmet pogodbe vrnejo ali odkupijo.

Bilančno-davčni vidik operativnega leasinga (pravne osebe)

Leasingojemalec lahko koristi vse prednosti izvenbilančnega financiranja. Celotna najemnina predstavlja bilančni odhodek in posledično znižuje davčno osnovo pri obračunu davka na dohodek.

Zavarovanje vozil - Zavarovanje. Varnost ima prednost

Vse o avtomobilskih zavarovanjih

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozil.

Danes, ko imamo vsi vedno več obveznosti, si je težko predstavljati življenje brez avtomobila. Ta je povezan z dodatnimi stroški, zato je pomembno imeti sklenjeno dobro zavarovalno polico. 

Pri nas nudimo sklenitve avtomobilskih zavarovanj za naslednje zavarovalnice:

  • Zavarovalnica Triglav

  • Zavarovalnica Sava

  • Zavarovalnica Generali

Posebne ugodnosti:

za mlade voznike;

na vozniške izkušnje;

za brezškodno dogajanje;

paketni in stalnostni popusti;

popusti za mlade družine;

možnost plačila zavarovanja na obroke brez obresti.

 

Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode, padca predmetov, poškodovanja tapeciranih delov vozila, oškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice.

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik. Zavarovalna vsota je različna po zavarovalnicah. Višina premije je odvisna od bonitete zavarovanca in moči motorja vozila ali nosilnosti vozila ali prostornine motorja vozila, odvisno od tipa vozila

V primeru nezgod in poškodb, ki nastanejo na vašem vozilu, vam v bodoče ni treba obiskovati zavarovalnic, saj pri nas uredite vse na enem mestu.

V našem centru za cenitev škod delujejo certificirani servisni svetovalci. Skupaj z vami uredimo tudi nadomestno vozilo in se v skladu s priporočili zavarovalnice lotimo popravila. Smo pogodbeni partner vseh večjih zavarovalnic.

 

Kontakt

Autocommerce, d.o.o.
Center za cenitev kasko škod in zavarovanja

Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7:30 do 15:30

Sklepanje avtomobilskih zavarovanj
Natalija Pušnik Vinšek
T: 015883672
M: 041 342 716

Center za cenitev kasko škod
T: 01 588 3708
M: 041 486 099
Servis osebnih vozil Mercedes-Benz: T: 01 588 3555