Aktualizácia softvéru GPS pre tvoj smart

Aktualizuj svoj multimediálny systém smart na najnovšiu úroveň

Softvér tvojho multimediálneho systému smart sa neustále vyvíja. Priprav svoj smart na budúcnosť už teraz: tvoj navigačný systém tak bude prostredníctvom signálu GPS neustále prijímať aktuálny časový signál. S cieľom aktualizovať tvoj multimediálny systém smart na najnovšiu úroveň, je teraz potrebná rýchla a jednoduchá aktualizácia jeho softvéru (sprítupnená naším systémovým partnerom TomTom). Táto rýchla a jednoduchá aktualizácia ti zaberie zhruba len 15 minút a nevyžaduje žiadne odborné znalosti.

Stiahnuť aktualizáciu softvéru už teraz

Vsuň prázdny kľúč USB do svojho počítača. Klikni na dolu zobrazené softvérové tlačidlo Stiahnuť súbor s aktualizáciou softvéru, pri ďalšej možnosti vyber Uložiť ako a zvoľ svoj kľúč USB ako miesto uloženia.

Aktualizácia GPS vo vozidle: vysvetlená krok za krokom