Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík

Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík: viac transparentnosti, menej emisií

Európska Únia zaviedla 1. mája 2021 nové nariadenie o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre. Má vám umožniť vedome rozhodovanie sa pre palivovo úspornejšie pneumatiky. To totiž môže prispieť k zníženiu nákladov a emisií tak pri súkromne, ako aj komerčne využívaných vozidlách.

Okrem toho vďaka tomuto nariadeniu platný nový štítok na označovanie pneumatík podporuje cieľ EÚ do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Cestná premávka a redukcia ňou produkovaných emisií CO2 zohrávajú pri dosahovaní tohto cieľa dôležitú úlohu.

Porovnanie starého a nového štítku EÚ na označenie pneumatík

Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti ako palivová úspornosť, priľnavosť za mokra a zvuk odvaľovania kolies ešte prehľadnejšie než doteraz. Okrem toho obsahuje piktogramy o priľnavosti na snehu a ľade, ako aj kód QR, pomocou ktorého si možno prezrieť list technických údajov výrobku.

Vlastnosti nového štítku EÚ na označenie pneumatík

  • Nový štítok na označovanie pneumatík platí nielen pre pneumatiky osobných motorových vozidiel, ale po novom aj pre pneumatiky autobusov a nákladných motorových vozidiel (triedy pneumatík C1, C2, C3)
  • Nová, kratšia stupnica palivovej úspornosti s klasifikáciou od A po E[1]
  • Nová, kratšia stupnica priľnavosti za mokra s klasifikáciou[1] od A po E
  • Nové znázornenie tried hlučnosti s klasifikáciou[2] A bis C

    Doplnkové informácie na novom štítku na označenie pneumatík:

  • rozpoznávanie typu pneumatiky (výrobné č. pneumatiky)
  • Nové piktogramy pre priľnavosť na snehu (3PMSF) a ľade
  • kód QR pre rozpoznanie každého typu pneumatiky s odkazom na Európsky register výrobkov (EPREL)

Informácia k údajom o novom Nariadení o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre Prosím, berte do úvahy, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky do veľkej miery závisia od samotného spôsobu jazdenia, ako aj mimoriadnych okolností (napr. počasia, topografie, intenzity premávky) počas jazdy. Vďaka spôsobu jazdenia, ktorý nezaťažuje životné prostredie, možno značne zredukovať spotrebu paliva. Na zlepšenie palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra odporúčame pravidelne skontrolovať tlak v pneumatikách. Prosím, berte do úvahy, že dráhy brzdenia a zastavenia sa môžu meniť v závislosti od rýchlosti jazdy, ako aj poveternostných podmienok, a mali by sa dodržiavať potrebné bezpečnostné odstupy.

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, váš zmluvný partner smart alebo Mercedes-Benz sú vám radi k dispozícii.