Nový štítek EU pro označování pneumatik.

Nový štítek EU pro označování pneumatik: větší transparentnost, nižší emise.

Od 1. května 2021 zavádí Evropská unie nové [nařízení](<https://eu r-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0740&qid=1617197738127>) o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a ostatní parametry. Má Vám to umožnit, abyste se vědomě rozhodli pro pneumatiky s vyšší palivovou účinností. Neboť takový výběr může jak u soukromých vozidel, tak i u firemních vozidel přispět ke snížení nákladů a nižším emisím.

Nový štítek pro označování pneumatik, který vstupuje v platnost společně s tímto nařízením, navíc podporuje cíl EU, dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Při dosažení tohoto cíle hraje významnou roli silniční doprava a snížení emisí CO2 s ní spojených.

Srovnání starého a nového štítku EU pro označování pneumatik.

Nový štítek EU pro označování pneumatik ještě přehledněji a jednodušeji vyobrazuje nejdůležitější vlastnosti, jako palivová účinnost, přilnavost za mokra a hluk při odvalování pneumatik. Kromě toho obsahuje piktogramy o přilnavosti na sněhu a ledu a také QR kód, pomocí kterého lze zobrazit datový list produktu.

Vlastnosti nového štítku EU pro označování pneumatik.

  • Nový štítek pro označování pneumatik platí nyní kromě pneumatik pro osobní vozidla také pro pneumatiky autobusů a nákladních vozidel (třída pneumatik C1, C2, C3)
  • Nová, kratší stupnice pro palivovou účinnost s klasifikací A až E[1]
  • Nová, kratší stupnice pro přilnavost za mokra s klasifikací[1] A až E
  • Nové vyobrazení tříd hlučnosti s klasifikací[2] A až C

    Doplňkové informace na novém štítku pro označování pneumatik:

  • Označení typu pneumatiky (předmětové číslo pneumatiky)
  • Nové piktogramy pro přilnavost na sněhu (3PMSF) a přilnavost na ledu
  • QR kód pro každé označení typu pneumatiky s odkazem na EU databázi produktů (EPREL)

K údajům o novém nařízení o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a ostatní parametry. Nezapomeňte prosím, že skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu především závisí na individuálním způsobu jízdy a také na specifických okolnostech (např. počasí, topografie, intenzita provozu) během jízdy. Spotřebu paliva lze podstatně snížit ekologicky šetrným způsobem jízdy. Pro zlepšení palivové účinnosti a přilnavosti za mokra se doporučuje pravidelně kontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách. Nezapomeňte prosím také, že brzdná dráha a dráha do zastavení se mohou změnit v závislosti na rychlosti jízdy a povětrnostních podmínkách, a že musí být dodržovány odpovídající bezpečné odstupy.

V případě dotazů a potřeby dalších informací je Vám k dispozici Váš partner smart nebo Mercedes-Benz.