Aanbieder/privacy statement

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Tollaan 68
B-1200 Brussel
Bereikbaarheid
Telefoon: 02 724 12 11
Customer Assistance Center: 00 800 2 777 7777
E-mail: cs.bel.smart@cac.mercedes-benz.com
www.mercedes-benz.be

RPR Brussel
btw BE 419 946 355

Voor smart control services en de smart connected Portal is:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefoon: 00800 2 77 77 777
e-mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

gevestigd en ingeschreven te Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 762873, BTW-nummer: DE 321281763, Raad van Commissarissen: Ola Källenius (Voorzitter/Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Martin Brudermüller

 

-----

Als u vragen hebt over de content op deze website, kunt u contact opnemen met: cs.bel.smart@cac.mercedes-benz.com / 00 800 2 777 7777. U kunt uw zorgen in het Engels of de taal van uw land aan ons kenbaar maken.

Wilt u illegale content of overtreding van de gebruiksvoorwaarden op deze website melden? Klik hier

Auteursrecht

Copyright Mercedes-Benz Group AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's. Enkele webpagina’s van Mercedes-Benz Group AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina's kunnen nog wijzigingen bij producten en diensten ontstaan zijn. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen van kleurtint en wijzigingen aan de leveringsomvang of services van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen rekening houdende met de belangen van Mercedes-Benz Group AG voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, opties of andere onderdelen bevatten die niet tot het standaard leveringspakket behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Bepaalde pagina's kunnen ook types en functies bevatten die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Tenzij anders overeengekomen in de verkoop- of levervoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze dealers vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Vraag daarom bij het smart center of de dealer naar de actuele prijs.

Meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-emissie van nieuwe personenwagens vind je in de 'Leidraad voor brandstofverbruik, CO2-emissie en stroomverbruik van nieuwe personenwagens', die gratis verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken die op de internetsites van Mercedes-Benz Group AG worden weergegeven, onderworpen aan de handelsmerkrechten, dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamborden, en de bedrijfslogo's en emblemen.

Licentierechten

Mercedes-Benz Group AG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat je onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter je begrip voor het feit dat Mercedes-Benz Group AG zijn intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat er geen licentierecht op deze internetpagina's van Mercedes-Benz Group AG kan worden verleend.

Toekomstgerichte uitspraken

Veel websites 's bevatten toekomstgerichte uitspraken, gebaseerd op overtuigingen van de directie van Mercedes-Benz Group AG. Indien op deze website woorden/zinsneden als 'verwacht', 'meent', 'schat', 'is voornemens', en 'plan' voorkomen, dan geven deze toekomstgerichte uitspraken weer. Dergelijke uitspraken weerspiegelen de huidige opvattingen van Mercedes-Benz Group AG met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de hier uitgesproken verwachtingen, waaronder veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, schommelingen in wisselkoersen en rentetarieven, introductie van concurrerende producten, gebrek aan marktacceptatie van nieuwe producten en wijzigingen in bedrijfsstrategieën. Mercedes-Benz Group AG wijst elke verplichting tot actualisering van deze toekomstgerichte uitspraken af.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ook niet stilzwijgend, voor de informatie op deze pagina's. De informatie vormt op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten. Op onze internetpagina's kunnen links naar externe internetpagina's voorkomen. We willen erop wijzen dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte pagina's. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde pagina's wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij dan ook van de volledige inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze internetpagina's voorkomende, links naar externe pagina's, evenals de inhoud van genoemde externe pagina's.

Informatie over beslechting online geschillen

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen inzake contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Je vindt het platform voor de beslechting van online geschillen hier:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Opmerking overeenkomstig § 36 van de Duitse geschillenregeling voor consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz; VSBG)
Mercedes-Benz Group AG neemt niet deel aan enige geschillenregelingsprocedure voor consumenten bij een bemiddelende instantie in de zin van de VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

Recycling

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle smart modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Hierdoor voldoet Mercedes-Benz Group AG ook aan toekomstige, wettelijke recyclingquota.

Alleen voor Duitsland: wanneer je je oude smart kosteloos wilt inleveren voor recycling, kun je contact opnemen met onze partner voor de terugname van oude voertuigen: Callparts Recycling GmbH, tel.: 033233 70-911 (te bereiken van ma-do van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur). Informatie over de inleverpunten van Callparts Recycling GmbH voor oude voertuigen is te vinden op de volgende website: http://www.callparts-recycling.de/callcar-recycling/altfahrzeugnetz-d.html

 

 

Privacyverklaring

 

Verantwoordelijk voor de EU-gegevensbescherming in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is:

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV ('Wij')

Tollaan 68

B-1200 Brussel

België

E-mail: DSR.be@daimler.com  

 

Functionaris gegevensbescherming:

Mercedes-Benz Group AG

Chief Officer Corporate Data Protection

HPC E600

70546 Stuttgart

Germany

E-mail: data.protection@mercedes-benz.com

 

Voor smart control services en de smart connected Portal is:

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

telefoon: 00800 2 77 77 777

e-mail: cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com

gevestigd en ingeschreven te Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 762873, BTW-nummer: DE 321281763, Raad van Commissarissen: Ola Källenius (Voorzitter/Chairman),

Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

; Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Martin Brudermüller

 

 1. Gegevensbescherming

 

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringen leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen wij naar de Mercedes-Benz-richtlijn inzake gegevensbescherming:

 

Mercedes-Benz-richtlijn inzake gegevensbescherming.

 

Onze Privacyverklaringen voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Mercedes-Benz gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

 

 1. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

 

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.        

 

b. Andere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u deze gegevens verstrekt, e.B. in het kader van een registratie, een contactformulier, een chat, een enquête, een prijsofferte of voor de uitvoering van een contract, en ook in deze gevallen alleen als dit aan ons is toegestaan op basis van een door u gegeven toestemming of onder de toepasselijke wettelijke bepalingen (zie sectie 7).

 

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

 

 1. Gebruiksdoelen

 

a.  De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

 

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een chat, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

 

c. Voor verdere doeleinden (bijv. weergave van gepersonaliseerde inhoud of reclame op basis van uw gebruiksgedrag) gebruiken wij en eventueel geselecteerde derden uw gegevens, mits u daarmee instemt (= akkoord gaat) in het kader van ons Consent Managementsysteem. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier.

 

d. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevensopslag om te voldoen aan commerciële of fiscaalrechtelijke bewaarverplichtingen, overdracht in overeenstemming met officiële of gerechtelijke bevelen, bijvoorbeeld aan een strafrechtelijke instantie).

 

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; gebruik van dienstverleners

 

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

 

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde "sociale plug-ins" van sociale netwerken als Facebook en Twitter gebruiken, integreren wij deze als volgt:

wanneer u onze websites bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, dat wil zeggen dat er geen enkele overdracht van gegevens aan de beheerders van deze netwerken plaatsvindt. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het betreffende netwerk te maken.

Als u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het tijdstip van het activeren van de sociale plug-in daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich vóór de activering van de sociale plug-in van het netwerk afmelden. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Mercedes-Benz-websites niet toewijzen voordat u ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Als u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbaar geworden content direct over aan uw browser, die ze aan onze websites koppelt. In deze sitwuatie kan er ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk in gang gezet en geregeld wordt. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem, en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist (zie lid 5.d.).

 

c. Wanneer u op de link naar een aanbod klikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens terechtkomen bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ("EU") geen "adequaat beschermingsniveau" voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen dat overeenkomt met de EU-normen. Denk hieraan voordat u op een link klikt of een sociale plug-in activeert en daarmee een overdracht van uw gegevens in gang zet.

 

d. Om onze websites te beheren, te optimaliseren en te beveiligen, maken wij tevens gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, marketingbureaus). Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden, indien dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen of als u daar toestemming voor hebt gegeven (zie lid 7). Meer gegevens over de ontvangers vindt u in ons Consent Managementsysteem.

 

 1. Cookies

 

a. Bij uw bezoek aan onze websites kunnen cookies worden gebruikt. Technisch gezien zijn dit zogenaamde HTML-cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zogenaamde "flash-cookies"), die wij gezamelijk "cookies" noemen.

 

b. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan een website op uw desktop, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen en later worden uitgelezen.  Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen het apparaat en de websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfigurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

 

c. Of en welke cookies worden gebruikt wanneer u onze websites bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van onze websites u gebruikt en of u akkoord gaat met het gebruik van cookies in ons toestemmingsbeheersysteem die niet noodzakelijkerwijs, d.w.z. meestal noodzakelijk zijn om technische redenen. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden ontvangt u hier.

 

d. Het gebruik van cookies is tevens afhankelijk van de instellingen van de webbrowser die u gebruikt (bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De meeste webbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze bepaalde soorten cookies automatisch accepteren, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Web/DOM-Storage en Local Shared Objects kunt u afzonderlijk verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.

 

e. De toestemming (= goedkeuring) voor en de afwijzing of verwijdering van cookies zijn gebonden aan het gebruikte apparaat en tevens aan de gebruikte webbrowser. Als u gebruikmaakt van meerdere apparaten of webbrowsers, kunt u per geval uw beslissingen en instellingen afzonderlijk aanpassen.

 

f. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

 1. Veiligheid

 

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

 

 1. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

 

a. Indien u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

 

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de rechtsgrondslag.

 

c. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor het nakomen van onze juridische plichten (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe volgens art. 6 lid 1 letter c AVG bevoegd.

 

d. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden volgens art. 6 lid 1 letter f AVG na te komen. Het in stand houden van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (directe) marketing voor onze eigen producten en dienstverleningen (voorzover deze niet met uw instemming geschiedt) en die van derden en de juridisch voorgeschreven documentatie van zakelijke contacten zijn voorbeelden van dergelijke legitieme belangen. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

 1. Verwijderen van uw persoonsgegevens

 

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Verder verwijderen wij uw persoonsgegevens zodra het doeleinde waarvoor wij deze hebben verzameld en verwerkt, is komen te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien de persoonsgegevens niet individueel kunnen worden verwijderd, worden deze gegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

 1. Rechten van betroffenen

 

a. Als persoon die betroffen is door de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), vergetelheid (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en dataportabiliteit (art. 20 AVG).

 

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan een herroeping blijft door de herroeping onverlet. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte "Rechtsgrondslagen voor de verwerking"), blijft onverlet.

 

c. Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situa-tie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoons-gegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken indien wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belan-gen, rechten en vrijheden gaan, of indien de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten. In-dien wij uw persoonsgegevens verwerken om direct-marketingactiviteiten uit te voeren ter bescherming van legitieme belan-gen op basis van een belangenafweging, hebt u tevens het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken zonder opgaaf van redenen.

 

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen zo mogelijk kenbaar te maken via het contactadres hieronder: DSR.nl@mercedes-benz.com

 

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

 1. Newsletter

 

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

 1. Centrale toegangsservice van Mercedes-Benz Group AG

 

Met de service voor "single sign-on" van Mercedes-Benz Group AG kunt u zich in één keer aanmelden voor alle bij deze service aangesloten websites en toepassingen van Mercedes-Benz en haar merken. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U hebt toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

 

 1. Overdracht van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

 

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie lid 4.d.) en het doorgeven van gegevens met uw toestemming (= goedkeuring) aan derden (zie lid 3.c.), kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) en daar worden verwerkt, met name in de VS en India.

 

b. De volgende landen worden door de EU beschouwd als landen met een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens dat overeenkomt met de EU-normen (zogeheten adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Zuid-Korea, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika (VS; beperkt). Met andere ontvangers maken we afspraken over de toepassing van EU-modelcontractbepalingen, van bindewnde ondernemingsregelingen of andere toelaatbare mechanismen om volgens de wettelijke eisen een "adequaat beschermingsniveau" te creëren. Informatie hierover stellen wij u graag via de in bovenstaande lid 9.d. genoemde contactgegevens ter beschikking.

 

Cookie-instellingen

 

Versie: Augustus 2023

WLTP

De nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zorgt voor meer transparantie en vervangt de NEDC (New European Driving Cycle) geleidelijk. De WLTP-testcyclus is bindend voor alle lidstaten van de EU. Andere landen gaan deze testcyclus op een later tijdstip invoeren. 

 

Uitleg WLTP en NEDC

Vanaf 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests ingevoerd, waarmee testresultaten worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de tot dusver gebruikte NEDC-testcyclus. Alle nieuwe modellen en voertuigen met aggregaten worden vanaf september 2017 conform WLTP gecertificeerd. Vanaf september 2018 geldt de WLTP-testcyclus bij alle andere voertuigen voor de eerste kentekenregistratie. Dienovereenkomstig zorgt smart ervoor dat de smart modellen vanaf augustus 2018 allemaal conform WLTP zijn gecertificeerd. In de overgangsfase worden zowel modellen met WLTP als met NEDC aangeboden. Bovendien wordt een hogere NEDC-verbruikswaarde gebruikt op basis van de randvoorwaarden van de WLTP. Deze waarde is tot en met 2020 in de verkoopdocumentatie te vinden.

WLTP en NEDC vergeleken

 WLTPNEDC
Starttemperatuurkoudkoud
Cyclusduur1800 sec. 1180 sec. 
Stilstandtijd242 sec. 267 sec. 
Percentage stops13,4 % 22,6 % 
Afstand23.262 m 10.931 m 
Maximumsnelheid 131,3 km/h 120 km/h 
Gemiddelde snelheid 46,5 km/h 33,35 km/h 
Er wordt rekening gehouden met de opties van het betreffende model voor wat betreft het gewicht, de aerodynamica, rolweerstand, boordnetbelasting; zonder airconditioning 

Wordt behalve banden geen rekening mee gehouden;  

zonder airconditioning 

Temperatuur23 °C 25 +/- 5 °C

 

Wat betekent dit voor mij als klant?

De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen. Door de gewijzigde randvoorwaarden gaan ook de CO2- en verbruikswaarden veranderen. Een model dat technisch identiek is, heeft hogere CO2- en verbruikswaarden dan bij NEDC (New European Driving Cycle). Dat kan onder andere worden toegeschreven aan het feit dat uitrustingsopties tijdens de test worden meegenomen, en aan de aangescherpte randvoorwaarden van de nieuwe cyclus.

De WLTP levert exacte waarden.

Omdat bij de WLTP de individuele uitrusting van modellen wordt meegenomen, zijn de waarden nauwkeuriger dan bij NEDC. Aan het dagelijks verbruik verandert echter niets.
Vanaf september 2017 wordt een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests in de automobielindustrie ingevoerd. Alle nieuw gecertificeerde voertuigtypen worden hierbij conform WLTP getest. Parallel hieraan wordt ook nog steeds de NEDC-verbruikswaarde bepaald en als de betreffende verbruikswaarde in reclamewerk gebruikt.
Tot september 2018 gaat smart geleidelijk over op WLTP. Vanaf september 2018 worden de nieuwe WLTP-waarden naar verwachting in alle verkoopdocumentatie en verdere publicaties gebruikt. Voor modellen die worden uitgefaseerd, wordt het NEDC-verbruik aangegeven.

Invoering WLTP-cyclus.

Het doel van de WLTP is wereldwijd harmonieuze testprocedures te verkrijgen. Hierdoor dienen testresultaten te worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de NEDC-procedure. Deze overschakeling geldt niet voor occasions. Hiervoor blijven de gecertificeerde NEDC-waarden in gebruik. Tot minstens eind 2020 worden voor alle modellen zowel WLTP- als NEDC-waarden bepaald. Deze waarden worden vanaf de betreffende voertuigcertificatie ook in de voertuigpapieren vermeld. Vanaf 2021 zijn de WLTP-meetwaarden de enige verbruiks- en emissiewaarden die voor alle personenwagens worden vermeld, voor zover de betreffende EU-staat het belastingstelsel daarop heeft afgestemd. De eigenlijke testfasen van de WLTP worden afgekort met WLTC en zijn onderverdeeld in drie klassen. Vrijwel alle personenwagens vallen onder WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle). Deze klasse geldt voor alle personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van 34 kW/t (46 pk/t leeggewicht).

De WLTP: meer transparantie.

Dankzij de WLTP beschikken smart klanten over voertuigspecifieke verbruikswaarden die realistischer en transparanter zijn. De fabrikanten en modellen kunnen op het gebied van verbruik en emissie nog steeds worden vergeleken. Echter de vastgestelde verbruikswaarden zijn realistischer, omdat er met meer verschillende factoren rekening wordt gehouden dan bij de NEDC. smart ondersteunt zowel de nieuwe, realistischere laboratoriumtest als metingen die in het verkeer worden uitgevoerd . Dit zorgt voor meer duidelijkheid, transparantie en zekerheid bij smart klanten. Met de invoering van WLTP en RDE (Real Driving Emissions) wordt een belangrijke stap in deze richting gezet.

Wat betekent het voor klanten?

Klanten kunnen de CO2-waarden van hun model voortaan nauwkeuriger bepalen, omdat ze uitrustingsopties kunnen selecteren. Om voor duidelijkheid en de hoogst mogelijke transparantie te zorgen, gaat smart de fasen van de invoering van de WLTP actief begeleiden en worden zowel dealers als klanten gericht geïnformeerd. Daarbij wordt ook een nieuwe vorm aanduiding gehandhaafd voor modellen met de laagste tot de hoogste energiebehoefte. Numeriek wordt een schaal gehanteerd van 'WLTP Low' (minimale opties) tot 'WLTP High' (maximale opties).

Zo vraag je de RDE-resultaten aan.

Ervaar meer over de emissie van je model in realistische omstandigheden.

De term Real Driving Emissions (RDE) beschrijft de werkelijke uitstoot van uitlaatgassen door auto's, vrachtwagens en bussen in het dagelijkse gebruik. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds de wetgeving RDE (EU) 427/2016 in maart 2016 van kracht is geworden, dienen emissies binnen een vastgesteld kader ook in realistische rijsituaties te worden gemeten. Samen met de met ingang van september 2017[1] aan te houden RDE-grenswaarden in realistische rijomstandigheden vormt dit een belangrijke stap naar een schonere toekomst met minder schadelijke stoffen.

De RDE-resultaten van onze smart modellen, die zowel door ons, de fabrikant, als door onafhankelijke, door de overheid gecontroleerde keuringsinstanties worden verzorgd, kun je onder vermelding van de PEMS-testfamilie van je smart model hier (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data) aanvragen.

De WLTP-meetresultaten van de smart modellen.

ModelserieCO2-emissie min. (gecombineerd)CO2-emissie max. (gecombineerd)Actieradius min.Actieradius max.Stroomverbruik min.Stroomverbruik max.
smart fortwo 52 kW131 g/km [1]142 g/km[1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km[1]139 g/km[1]    
smart EQ fortwo0 g/km[1]0 g/km[1]125 km[1]135 km[1]15,7 kWh/100 km[1]18,6 kWh/100 km[1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km[1]145 g/km[1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km[1]145 g/km[1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km[1]0 g/km[1]123 km[1]132 km[1]16,1 kWh/100 km[1]18,9 kWh/100 km[1]
smart forfour 52 kW135 g/km[1]145 g/km[1]    
smart forfour 66 kW132 g/km[1]139 g/km[1]    
smart EQ forfour0 g/km[1]0 g/km[1]121 km[1]130 km[1]16,3 kWh/100 km[1]19,4 kWh/100 km[1]

 

Veelgestelde vragen.

 

Wat is WLTP?

De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testcyclus waarbij de verbruiks- en emissiewaarden van een auto op een rollenbank worden gemeten. De WLTP wordt vanaf 1 september 2017 geleidelijk ingevoerd als vervanging van de NEDC-testcyclus.

Vanwege het dynamische karakter van de WLTP geeft deze nieuwe testcyclus een realistischer beeld dan de vorige procedure. De WLTP kenmerkt zich door duidelijk hogere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De maximale snelheid is verhoogd naar 131 km/h, terwijl de gemiddelde snelheid 47 km/h bedraagt.

De rijtijd wordt met tien minuten verlengd, en het aandeel van op een rollenbank gesimuleerde ritten op een snelweg wordt ook hoger. Tegelijkertijd worden de tijden dat de auto stilstaat, korter. Het gereden traject wordt verdubbeld naar 23 kilometer.

De schakelmomenten van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend. Alle uitrustingsopties die invloed uitoefenen op de dynamiek, rolweerstand of massa van de auto, worden meegenomen in de metingen. Het stroomverbruik van comfortfuncties draagt eveneens bij aan de verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP-testcyclus wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt voor de airconditioning. Met de WLTP moet wereldwijd een bindende standaard worden ingevoerd.

De EU-landen lopen daarbij voorop. Het gaat er hierbij om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zorgt de standaard ervoor dat overheidsinstanties kunnen toetsen of de uitstoot van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en partikels binnen de wettelijke grenzen blijft.

Wat is WLTC?

De rijcycli van de WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor de verschillende voertuigtypen zijn in de WLTP drie rijcycli ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen. Het overgrote deel van de in de EU toegelaten personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van meer dan 34 kW/t (46 pk/t), worden ingedeeld in WLTC-klasse 3. De testcyclus voor voertuigen die in klasse 3 zijn ingedeeld, bestaat uit vier delen: Low, Medium, High, en Extra High. In deze delen wordt rijden in de stad, op provinciale wegen en snelwegen gesimuleerd.

Wat is NEDC?

De NEDC (New European Driving Cycle) is de huidige testcyclus voor personenwagens. Deze eerste Europese testcyclus werd in 1970 van kracht, en had als doel om vergelijkbare en reproduceerbare waarden van auto's aan het publiek ter beschikking te stellen. In 1992 werd deze testcyclus uitgebreid met een rit in het stadsverkeer. De gemiddelde snelheid bij de NEDC van 34 km/h per uur was laag, net zoals de acceleratie en de maximale snelheid van 120 km/h. De wijze waarop de verschillende, gemiddelde trajecten waren opgedeeld in de samenstelling van deze testcyclus, voldoet niet meer.

Ook werden aerodynamica, gewicht en het energieverbruik van opties en comfortfuncties als de airconditioning, radio en stoelverwarming niet meegenomen in de metingen. Daarnaast is er een aantal technologische parameters dat afwijkingen veroorzaakt.

De start-stoptechnologie oefent bijvoorbeeld bij de NEDC grote invloed uit, omdat er in deze testcyclus veelvuldig wordt stilgestaan. Bij modellen met een handgeschakelde versnellingsbak wordt geen rekening gehouden met specifieke parameters voor het betreffende model met betrekking tot de schakelmomenten.

In vergelijking met reële rijomstandigheden kan dit tot grote afwijkingen in het verbruik leiden. Vanwege de technologische vorderingen is de NEDC-testcyclus niet meer van deze tijd en achterhaald.

Wat is RDE?

RDE staat voor Real Driving Emissions en is een straattest waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gemeten. Hierbij worden onder reële omstandigheden emissies van voertuigen gemeten. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds maart 2016 kunnen emissies binnen een bepaald kader ook tijdens reële rijomstandigheden worden gemeten. Hierbij wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) en koolstofmonoxide (CO) gemeten met behulp van PEMS-apparatuur (Portable Emissions Measurement System). In een later stadium wordt ook de emissie van partikels gemeten. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van een van tevoren vastgelegde cyclus, maar wordt gereden en gemeten in het dagelijks verkeer, conform de betreffende verkeersregelgeving. De betreffende voertuigen leggen in 90 tot 120 minuten op openbare wegen een traject af, dat steeds voor een derde plaatsvindt in stadsverkeer, op provinciale wegen en op snelwegen. Voor stadsverkeer wordt een gemiddelde snelheid aangehouden tussen 15 en 30 km/h, terwijl op de snelweg 90 km/h en minstens 110 km/h, maar niet sneller dan 145 km/h gereden mag worden. De buitentemperatuur bedraagt tussen de 0 en 30 °C, terwijl de airconditioning is ingeschakeld.

De betreffende testrit mag maximaal 700 meter boven de zeespiegel worden uitgevoerd, met een maximaal hoogteverschil van 100 m. Vanaf september 2017 mag bij de RDE de uitstoot van schadelijke stoffen de door Euro 6 gestelde grenswaarden niet overschrijden. Dat geldt in eerste instantie voor typen die vanaf 1 september 2017 nieuw moeten worden gecertificeerd en vanaf 1 september 2019 voor alle typen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz Group AG 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Customer Assistance Center. 
Dit kan telefonisch op 00800-277 77 777 (kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon zijn afhankelijk van de serviceprovider).

Of stuur ons een bericht met behulp van het contactformulier.

Onze website bevat links naar andere websites en social media-kanalen. We hebben er geen invloed op of de aanbieders van deze websites zich aan de privacybepalingen houden. We verwijzen je hiervoor steeds naar de privacyverklaring van de aanbieder van de betreffende externe website. Externe links worden op onze website dienovereenkomstig aangeduid en als je erop klikt wordt je erop gewezen dat je onze website verlaat.

De aanbieder behoudt zich het recht voor een gebruiker bij tekenen van misbruik van de online service of gebruik ervan dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, te blokkeren of andere geschikte maatregelen te treffen. Er is met name sprake van misbruik als een gebruiker de systemen of daarin beschikbaar gestelde informatie anders dan voor het beoogde gebruik gebruikt, het systeem gebruikt voor onwettige doeleinden of doeleinden die de rechten van de aanbieder of derden schaden, of de systemen gebruikt zonder verdere door de aanbieder voorgeschreven richtlijnen na te leven.

Dienovereenkomstig verzekert de gebruiker dat de door hem/haar aan de aanbieder verstrekte gegevens waar en volledig zijn. De gebruiker is verplicht de aanbieder onmiddellijk over alle toekomstige wijzigingen van de opgegeven gegevens te informeren.

Bovendien is de gebruiker verplicht ervoor te zorgen dat de door hem/haar bij het gebruik van de systemen ingezette hard- en software, inclusief werkstations, routers, datacommunicatiesystemen enzovoorts, vrij van virussen, wormen en trojans enzovoorts zijn. Met betrekking tot de door de gebruiker geüploade gegevens is de gebruiker verplicht ervoor te zorgen dat hij/zij de eigenaar van alle rechten met betrekking tot de geüploade gegevens is en deze vrij kan gebruiken; oftewel de geüploade gegevens mogen niet zijn bezwaard met rechten van derden die het betreffende gebruik ervan in de weg staan.

 

De online services mogen met name niet worden gebruikt voor het verspreiden van informatie die aan de volgende criteria voldoet:

a) Rassistisch, mensonterend taalgebruik/materiaal

b) Verstrekken van onjuiste informatie

c) Beledigend, grof, hinderlijk, haatdragend, obsceen, bedreigend of op andere wijze aanstootgevend taalgebruik/materiaal

d) Informatie die in strijd is met de wettelijke bepalingen of niet in voldoende mate aan de geldende voorschriften voldoet (bijvoorbeeld bij identificatie- of transparantieverplichtingen)

e) Informatie waarvan het aanbieden of verspreiden een misdrijf of overtreding vormt

Maatregelen bij schending

Als beschikbaar gestelde informatie in strijd is met deze algemene voorwaarden en de aanbieder hiervan kennis neemt (bijvoorbeeld via een melding van een andere gebruiker), behoudt de aanbieder zich het recht voor de betreffende content direct (eventueel ook tijdelijk) te blokkeren of verwijderen en alle verdere nodige stappen in te leiden.

Voor zover vereist of passend, worden in dit kader naar ernst, frequentie en aantal schendingen de volgende maatregelen genomen:

a) Tijdelijk of definitief wissen van content

b) Tijdelijke blokkering van een gebruikersaccount en deactivering van de betreffende contact voor 6 maanden

c) Permanente blokkering van gebruikersaccounts en alle bijbehorende content

d) Permanente blokkering van de gebruikersaccount en alle bijbehorende content, alsmede vermelding van de accountgegevens, met name het opgegeven e-mailadres en andere basisgegevens voor identificatie van de gebruiker, op een blokkeerlijst (zwarte lijst), zodat er geen nieuwe gebruikersaccount kan worden aangemaakt

e) Verdere maatregelen

Voor zover wettelijk vereist, worden betreffende gebruikers of meldende personen over de beslissing van de aanbieder geïnformeerd en de gelegenheid geboden te reageren. Na een reactie wordt de beslissing nogmaals door de aanbieder gecontroleerd, waarna een definitieve beslissing over de omgang met de betreffende content wordt genomen. De gebruiker krijgt een bericht/e-mail over de genomen moderatiebeslissing, inclusief reden.

 

Bezwaar en (buitengerechtelijke) geschillenbeslechting

De gebruiker kan tegen beslissingen van de aanbieder, zoals het verwijderen van content of blokkeren van een account, binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke beslissing bezwaar aanteken via een bezwaarprocedure. Het formulier om bezwaar te maken, is te vinden op [link naar webformulier].  De aanbieder behandelt het bezwaar binnen een periode van één maand, waarna de oorspronkelijke beslissing (volledig of gedeeltelijk) wordt opgeheven of bevestigd. De beslissing wordt met reden per e-mail aan de gebruiker meegedeeld.

Bezwaren die niet via het hierboven beschreven proces kunnen worden opgelost, kunnen aan een gecertificeerde buitengerechtelijke instantie voor geschillenbeslechting worden voorgelegd. Voor zover vereist, worden de contactgegevens van/proceduregegevens voor de buitengerechtelijke instantie voor geschillenbeslechting op een geschikte plek op deze website van de aanbieder beschikbaar gesteld. Ongeacht of een dergelijke instantie beschikbaar is, is het altijd mogelijk om kwesties aan een rechtbank voor te leggen.

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De aanbieder heeft het recht de algemene voorwaarden om gegronde redenen te wijzigen, vooral als nieuwe technische ontwikkelingen, doorontwikkeling van contractueel overeengekomen diensten, wijzigingen van de wetgeving en rechtspraak of andere gelijkwaardige redenen dit noodzakelijk maken. Als de wijziging het contractuele evenwicht tussen de partijen aanmerkelijk verstoort, vindt de wijziging niet plaats. De aanbieder deelt de gebruikers de gewijzigde algemene voorwaarden minstens één maand voor de dag dat de wijziging of aanvulling van kracht moet worden (gerekend vanaf de dag van de mededeling bij de gebruiker binnenkomt) in tekstvorm (inclusief e-mail) mee. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden als geaccepteerd als de gebruiker binnen deze periode van een maand vanaf de ontvangst van de mededeling geen bezwaar maakt. De aanbieder wijst de gebruikers in deze mededeling afzonderlijk op dit rechtsgevolg.