Pakiety serwisowe i gwarancyjne – smart*.

Za pomocą naszych pakietów serwisowych i gwarancyjnych możesz skoncentrować się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze: radości z jazdy.

Kompletny pakiet serwisowy – CompleteCare*.

Przegląd, wymiana części eksploatacyjnych oraz gwarancja w jednym produkcie.


Kompletny pakiet serwisowy pokrywa wszystkie koszty serwisowe związane z przeglądami, zużyciem części eksploatacyjnych oraz naprawami w ramach przedłużonej gwarancji producenta po jej podstawowym 24- miesięcznym okresie.

Twoje korzyści:

- Gwarancja kosztów i ich transparentność dzięki stałości ceny
- Opieka przeglądowa i obsługowa wynikająca także ze zużycia elementów eksploatacyjnych
- Utrzymanie wartości Twojego smarta poprzez właściwą obsługę serwisową
- Naprawy i przeglądy realizowane wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych smart
- Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii

Pakiet serwisowy CompleteCare smart można zawrzeć do końca 12-ego miesiąca od daty pierwszej rejestracji lub do pierwszego przeglądu z okresem obowiązywania maksymalnie 6 lat i/lub 250 tys. km.

* Zakres zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogólnych Warunkach Pakietów Serwisowych oraz w Certyfikacie CompleteCare. Pakiet dostępny dla pojazdów spalinowych i o napędzie elektrycznym.

Pakiet przeglądów ServiceCare*.

Dwa, trzy lub cztery następujące po sobie przeglądy w jednym pakiecie.


Optymalne serwisowanie Twojego smarta na atrakcyjnych warunkach. Pakiet przeglądów ServiceCare obejmuje wszystkie czynności i części określone w karcie przeglądowej dla danego okresu eksploatacji.

Twoje korzyści:

- Gwarancja kosztów i ich transparentność dzięki stałości ceny
- Opieka przeglądowa zgodnie kartą przeglądową
- Dowolny czas zakupu pakietu – zaczynasz od najbliższego przeglądu, który jest konieczny do przeprowadzenia
- Przeglądy realizowane wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych smart
- Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii

* Zakres zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogólnych Warunkach Pakietów Serwisowych oraz w Certyfikacie ServiceCare. Pakiet dostępny dla pojazdów spalinowych i o napędzie elektrycznym.

Pakiet przeglądów i eksploatacji ServiceCareFleet ed*.

Przeglądy i wybrane części eksploatacyjne w jednym pakiecie.


Na atrakcyjnych warunkach zapewnione jest optymalne serwisowanie i wymiana zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji jasno określonych części Twojego smarta.

Pakiet przeglądów ServiceCareFleet ed obejmuje wszystkie czynności i części określone w karcie przeglądowej dla danego okresu eksploatacji oraz nw. części eksploatacyjne:

- Tarcze hamulcowe
- Klocki hamulcowe
- Filtry niewymagane podczas przeglądu
- Paski wielorowkowe
- Wycieraczki szyby czołowej

Twoje korzyści:

- Gwarancja kosztów i ich transparentność dzięki stałości ceny.
- Objęcie wszystkich prac serwisowych zgodnie kartą przeglądową oraz podstawowych oraz określonych części eksploatacyjnych
- Pakiet serwisowy ServiceCareFleet ed można zawrzeć do końca 12-ego miesiąca od daty pierwszej rejestracji lub do pierwszego przeglądu z okresem obowiązywania maksymalnie 6 lat i/lub 250 tys. km.
- Przeglądy i wymiany realizowane wyłącznie z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych smart
- Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii

* Zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogólnych Warunkach Pakietów Serwisowych oraz w Certyfikacie ServiceCareFleet ed. Pakiet dostępny dla pojazdów o napędzie elektrycznym.

Pakiet Gwarancyjny / Pakiet Komfort.

Pakiet Gwarancyjny / Pakiet Komfort stanowi umowę ubezpieczeniową gwarantującą opiekę w przypadku wystąpienia niespodziewanych kosztów napraw.


Produkt dedykowany dla pojazdów nowych i używanych.

Twoje korzyści:

- Do 5 lat lub maksymalnie 150000 km ochrony przed nieprzewidzianymi kosztami napraw*
- Utrzymanie wartości Twojego smarta w przypadku jego sprzedaży
- Obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii

Pakiet Gwarancyjny smart może zostać zawarty w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty pierwszej rejestracji lub do przebiegu 5000 km.

Dla pojazdów starszych niż 3 miesiące i młodszych niż 24 miesiące oraz o przebiegu odpowiednio powyżej 5000 km i poniżej 60000 km dedykowany jest pakiet Komfort.

* Zgodnie z warunkami Pakietu Gwarancyjnego oraz Pakietu Komfort.