Poistenie

Nič nenechaj na náhodu. Ale na poistenie.

Bezstarostné jazdenie: s poisteniami pre tvoj smart

Poistenie 1

Poistenie vozidiel smart

Dostatok miesta pre všetkých anjelov strážnych. Tu získaš ochranu pre tvoje vozidlo smart v podobe povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia s atraktívnymi podmienkami.

V prípade, že je uzatvorené havarijné poistenie ako súčasť leasingovej alebo úverovej zmluvy, je poistenie po celú dobu trvania zmluvy fixné. Nenesieš teda riziko jeho zvýšenia. Navyše je rozložené do mesačných splátok a nebudeš mať starosti s administratívou ani jednorázovými ročnými platbami.

Ako doplnok havarijného poistenia si môžeš uzavrieť doplnkové pripoistenie.

Tvoje výhody:

> Havarijné poistenie chráni tvoje vozidlo najmä v prípade nehody, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti prípadne vandalizmu.
> A v prípade nehody bude tvoj smart zaručene opravený v autorizovanej dielni smart v súlade s predpismi výrobcu.

Poistenie 2

Poistenie finančnej straty

Poistenie finančnej straty patrí pod doplnkové poistenie k havarijnému poisteniu vozidiel. Uzatvára sa pre riziko odcudzenia a totálnej škody vozidla.

Tvoje výhody:

> Pripoistenie kryje rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla, prípadne trhovou cenou vozidla v čase poistenia a trhovou cenou vozidla v čase poistnej udalosti.