Η νέα ετικέτα ελαστικών της ΕΕ.

Νέα ετικέτα ελαστικών της ΕΕ: περισσότερη διαφάνεια, λιγότερες εκπομπές.

Την 1η Μαΐου 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε έναν νέο Κανονισμό σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε συνειδητά ελαστικά που εξοικονομούν καύσιμο. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μειωμένα έξοδα και λιγότερες εκπομπές τόσο για τα ιδιωτικής όσο και επαγγελματικής χρήσης οχήματα.

Επιπλέον, η νέα ετικέτα ελαστικών, η οποία τίθεται σε ισχύ με αυτόν τον Κανονισμό θα συντελέσει στην επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η οδική κυκλοφορία και η μείωση των εκπομπών CO2 που οφείλονται σε αυτή παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση αυτού του στόχου.

Σύγκριση παλιάς και νέας σήμανσης ελαστικών ΕΕ.

Η νέα ετικέτα ελαστικών της ΕΕ αναφέρει τις σημαντικότερες ιδιότητες των ελαστικών, όπως εξοικονόμηση καυσίμου, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και θόρυβος κύλισης, με πιο σαφή και απλό τρόπο. Επιπλέον, περιέχει και εικονογράμματα για την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο, καθώς και έναν κωδικό QR, ο οποίος επιτρέπει την ανάγνωση του φύλλου δεδομένων προϊόντος.

Χαρακτηριστικά της νέας ετικέτας ελαστικών της ΕΕ.

  • Η νέα ετικέτα ελαστικών ισχύει πλέον για τα ελαστικά, εκτός των επιβατικών οχημάτων, και των λεωφορεία και φορτηγών (κατηγορίες ελαστικών C1, C2, C3)
  • Νέα, μικρότερη κλίμακα για την εξοικονόμηση καυσίμου με κατηγορίες A έως E[1]
  • Νέα, μικρότερη κλίμακα για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα με κατηγορίες [1] A έως E
  • Νέα απεικόνιση των κατηγοριών θορύβου [2] A έως C

    Πρόσθετες πληροφορίες στη νέα ετικέτα ελαστικών:

  • αναγνωριστικό τύπου ελαστικού (κωδικός προϊόντος του ελαστικού)
  • Νέα εικονογράμματα για την πρόσφυση στο χιόνι (3PMSF) και την πρόσφυση στον πάγο
  • Κωδικός QR για κάθε αναγνωριστικό τύπου ελαστικού με σύνδεσμο στη βάση δεδομένων προϊόντων της ΕΕ (EPREL)

Αναφορικά με τις πληροφορίες για τον νέο Κανονισμό σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους. Λάβετε υπόψη ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η οδική ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον δικό σας τρόπο οδήγησης, καθώς και ειδικούς παράγοντες ( π.χ. καιρικές συνθήκες, τοπογραφία, κυκλοφοριακός φόρτος) κατά την οδήγηση. Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την υιοθέτηση ενός τρόπου οδήγησης φιλικού προς το περιβάλλον. Για τη βελτίωση της κατανάλωσης καυσίμου και της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της πίεσης ελαστικών. Να λαμβάνετε επίσης υπόψη ότι η απόσταση πέδησης και ακινητοποίησης μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης και τις καιρικές συνθήκες και θα πρέπει να τηρείτε τις κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας.

Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς smart ή Mercedes-Benz είναι πάντα στη διάθεσή σας.