Πάροχος / Πολιτική Απορρήτου

 

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε
Θηβαίδος 20
14564 Κηφισιά
Αττικής
Τηλ.: +30 210 6296500
Α.Φ.Μ.: 094104612
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
Ιωάννης Καλλίγερος (Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος), Benjamin Prenz, Αντώνιος Ευαγγελούλης, Δημήτριος Ζαφειρόπουλος
Νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright 2020 Mercedes-Benz AG. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Κάποιες ιστοσελίδες της Mercedes-Benz AG περιέχουν υλικό το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε.

 

Προϊόντα και τιμές

Μετά τη δημοσίευση κάποιων σελίδων, ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στην κατασκευή και τη μορφή, χρωματικών αποκλίσεων καθώς και τροποποιήσεων της συσκευασίας παράδοσης ή του εύρους των υπηρεσιών στη διάρκεια του χρόνου παράδοσης, εφόσον οι τροποποιήσεις ή αποκλίσεις είναι λογικές για τον πελάτη λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της Mercedes-Benz AG. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού ή εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό ή τις βασικές παροχές. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Σε ορισμένες σελίδες μπορεί, επίσης, να περιέχονται στοιχεία και υπηρεσίες που δεν προσφέρονται σε μεμονωμένες χώρες. Οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εάν δεν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στους όρους πώλησης ή παράδοσης, ισχύουν οι τιμές της ημέρας παράδοσης. Για τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς μας οι τιμές συνιστούν απλώς ενδεικτική τιμή πώλησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα smart Center ή έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα.

 

Εμπορικά σήματα

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα λογότυπα & σήματα που εμφανίζονται στους ιστότοπους της Mercedes-Benz Group AG υπόκεινται στα δικαιώματα εμπορικών σημάτων, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις πινακίδες ονομάτων μοντέλου, τα εταιρικά λογότυπα και τα εμβλήματά του.

 

Δικαιώματα χρήσης

Η Mercedes-Benz AG θα ήθελε να σας προτείνει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Ζητούμε ωστόσο την κατανόησή σας ως προς την υποχρέωση της εταιρίας Mercedes-Benz AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας της Mercedes-Benz AG.

 

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο

Οι ιστοσελίδες, οι ενημερώσεις μετόχων και επενδυτών, οι ετήσιες και τριμηνιαίες εκθέσεις, οι προβλέψεις, οι παρουσιάσεις, οι ηχητικές μεταδόσεις και μεταδόσεις βίντεο (ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες) και τα λοιπά έγγραφα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της Mercedes-Benz AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα. Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται», «επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική αρνητική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των Ά Υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα, επιτυχής εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη smart, ελλείψεις υλικών παραγωγής λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας, απεργίας του προσωπικού ή χρεοκοπίας του προμηθευτή, καθώς και η μείωση στις τιμές μεταπώλησης των μεταχειρισμένων. Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν (κάποιοι παρουσιάζονται στην πρόσφατη ετήσια οικονομική έκθεση της Mercedes-Benz AG με τίτλο "Έκθεση κινδύνου", καθώς και στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Mercedes-Benz AG στη φόρμα 20-F με τίτλο "Παράγοντες κινδύνου"), ή οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη απόκλιση από τα αποτελέσματα που αναφέρονται ή υπονοούνται σε αυτές τις δηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να επικαιροποιούμε συνεχώς τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, καθώς αυτές βασίζονται αποκλειστικά στις συνθήκες που επικρατούσαν όταν δημοσιεύτηκαν.

 

Ευθύνη

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σε αυτές σελίδες δεν αποτελούν ρητές ή σιωπηρές διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις. Ιδιαίτερα δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη προσβολή νόμων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου που δεν ελέγχονται από τη Mercedes-Benz AG. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, για την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας από τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αφορά όλους τους συνδέσμους προς εξωτερικές σελίδες που εμφανίζονται στη σελίδα μας και το περιεχόμενο αυτών.

 

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (εφεξής «πλατφόρμα ΗΕΔ»). Η πλατφόρμα ΗΕΔ λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες αφορούν σε συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Οδηγία σύμφωμα με το άρθρο 36 του γερμανικού νόμου για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG)

Η Mercedes-Benz AG δεν συμμετέχει ούτε υποχρεούται να συμμετέχει σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς ενώπιον διαιτητικής επιτροπής σύμφωνα με το νόμο VSBG.

 

 

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ):

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. («Εμείς»)

Θηβαΐδος 20, 14564 Νέα Κηφισιά, Ελλάδα

E-mail: privacy_mbhellas@mercedes-benz.com

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Mercedes-Benz Group AG

Chief Officer Corporate Data Protection

HPC E600

70546 Stuttgart

Germany

E-mail: data.protection@mercedes-benz.com  

 

 1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με μεγάλη σοβαρότητα. Στην παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Mercedes-Benz προστασίας δεδομένων της: 

 

Mercedes-Benz προστασίας δεδομένων της

.

 

Η Πολιτική προστασίας δεδομένων μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Οδηγία προστασίας δεδομένων της Mercedes-Benz δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

a. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας, στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.           

 

b. Άλλα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εάν παράσχετε αυτά τα δεδομένα, ε.B. στο πλαίσιο εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, συνομιλίας, έρευνας, διαγωνισμού ή εκτέλεσης σύμβασης, καθώς και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο στο βαθμό που μας επιτρέπεται να το πράξουμε βάσει της συγκατάθεσής σας (επίσης στη διεθνή διαβίβαση δεδομένων, βλ. ενότητα 12) ή σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (βλ. ενότητα 7).

 

c. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

 

 1. Σκοποί χρήσης

α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

 

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, συνομιλίας, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα τα χρησιμοποιήσουμε για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

 

γ. Εμείς και, εάν χρειαστεί, επιλεγμένοι τρίτοι, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς (π.χ. εμφάνιση προσωποποιημένων περιεχομένων ή διαφημίσεων με βάση τη συμπεριφορά χρήσης σας) εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Συγκατάθεσης (Consent Management System) της εταιρείας μας. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες επιλογής θα βρείτε εδώ.

 

δ. Επιπλέον χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (π.χ. αποθήκευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης εμπορικών και φορολογικών αρχείων, δημοσίευση βάσει διοικητικής ή δικαστικής απόφασης, π.χ. σε μια αρχή επιβολής του νόμου).

 

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, social plugin, χρήση από παρόχους υπηρεσιών

a. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε μία τέτοια προσφορά, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού). 

 

b. Όταν εγκαθιστούμε στις ιστοσελίδες μας τα λεγόμενα «social plugin» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook και Twitter, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα social plugin είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους φορείς εκμετάλλευσης αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο social plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του social plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του social plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Mercedes-Benz δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο social plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα social plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

Το social plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookie από τη συσκευή σας (βλ. Παράγραφο 5.δ).

c. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα social plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα social plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

d. Για τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε, εκτός των άλλων, παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες).Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους παρόχους μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή και τη χρήση των ιστοσελίδων και των λειτουργιών τους, για την παρακολούθηση έννομων συμφερόντων, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις ή στο βαθμό που έχετε συναινέσει σε αυτό (βλ. Παράγραφο 7). ΠερισσότεραστοιχείαγιατουςαποδέκτεςθαβρείτεστοΣύστημαΔιαχείρισηςΣυγκατάθεσης (Consent Management System).

 

 1. Cookie

a. Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, μπορεί να χρησιμοποιούνται cookie. Από τεχνικής άποψης πρόκειται για τα λεγόμενα HTML Cookie και παρόμοια εργαλεία λογισμικού, όπως Web/DOM Storage ή Local Shared Objects (τα λεγόμενα «Flash cookie»), τα οποία αναφέρουμε από κοινού ως «cookie».

 

b. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην επιφάνεια εργασίας, το σημειωματάριο ή την κινητή συσκευή σας κατά την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο και διαβάζονται αργότερα.Μέσω αυτών μπορεί κανείς να διαπιστώνει π.χ. εάν έχει υπάρξει προηγούμενη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και των ιστοσελίδων, ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε, να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. Online shop, Configurator οχήματος) ή να μαθαίνουμε τα ενδιαφέροντά σας βάσει της χρήσης. Τα cookie ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

c. Το αν και ποια cookies χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας εξαρτάται από τις περιοχές και τις λειτουργίες των ιστότοπών μας που χρησιμοποιείτε και αν συμφωνείτε με τη χρήση cookies στο σύστημα διαχείρισης συγκατάθεσης που δεν είναι απαραίτητα, δηλαδή συνήθως για τεχνικούς λόγους. Περισσότερεςπληροφορίεςκαιδυνατότητεςεπιλογήςθαβρείτεεδώ.

 

d. Επιπλέον, η χρήση cookie εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (π.χ. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookie, ωστόσο τις περισσότερες φορές μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Τα αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή, ενώ τα Web/DOM-Storage και Local Shared Objects μπορούν να διαγραφούν ξεχωριστά.Λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή/και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

e. Η συγκατάθεση (= συναίνεση) και η απόρριψη ή διαγραφή των cookie από τη συσκευή σας, όπως και η χρήση τους, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές ή/και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε φορά διαφορετικές επιλογές ή/και ρυθμίσεις.

 

f. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookie ή να τα διαγράψετε, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

 

 1. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διαχειριζόμαστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

 1. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

a. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ). Παρακαλείστε να σημειώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (άρθρο. 49 παρ. 1 πρόταση 1 γράμμα ΓΚΠΔ) επίσης τμήμα 12.

 

b. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β) του ΓΚΠΔ.

 

c. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας εξουσιοδοτείται να το πράττει σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. γ) του ΓΚΠΔ.

 

d. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων (εφόσον δεν πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας), καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το ενδιαφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

 1. Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμεθα ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον σε κάποια περίπτωση δεν είναι εφικτή η διαγραφή, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 

 1. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

a. Εάν η επεξεργασία αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

 

b. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα έως την ανάκληση δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (πρβλ. ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

 

c. Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων με σκοπό την άσκηση έννομων συμφερόντων βάσει της εξισορρόπησης συμφέροντος, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να κατονομάζετε τους λόγους.

 

d. Παρακαλούμε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις απαιτήσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας: privacy_mbhellas@mercedes-benz.com

 

e. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

 

 1. Newsletter

Αν αποκτήσετε συνδρομή σε Newsletter (ενημερωτικό δελτίο) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

 1. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz Group AG

Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Mercedes-Benz Group AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Mercedes-Benz και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των σχετιζόμενων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

 

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

a. Κατά τη χρήση παρόχων υπηρεσιών (βλ. Παράγραφο 4. δ.) και τη μεταβίβαση δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) σε τρίτους (βλ. Παράγραφο 3.γ), είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (= Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και η επεξεργασία τους σε αυτές, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ινδία.

 

b. Από την πλευρά της ΕΕ, στις ακόλουθες χώρες παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («απόφαση περί επάρκειας»): Ανδόρρα, Αργεντινή, Καναδάς (με περιορισμούς), Νήσοι Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσος Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Ηνωμένο Βασίλειο. Με τους αποδέκτες σε άλλες χώρες, η εταιρεία μας έχει συμφωνήσει την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών ή άλλων επιτρεπόμενων μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 9.δ. παραπάνω.

 

c. Εάν συναινείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συναίνεσης, η συγκατάθεσή σας ισχύει επίσης για τη διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όπου δεν υπάρχει «επαρκές επίπεδο προστασίας». Πληροφορίες σχετικά με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, τους παραλήπτες δεδομένων ή τις κατηγορίες παραληπτών δεδομένων, καθώς και τις σχετικές χώρες, μπορείτε να βρείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις cookie" στο υποσέλιδο στο κάτω μέρος του ιστότοπου. Στις χώρες αυτές, ενδέχεται να μην υπάρχει νόμος για την προστασία των δεδομένων συγκρίσιμος με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εν όλω ή εν μέρει (ε.B. δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, βλέπε τμήμα 9), καμία αρχή προστασίας δεδομένων ή/και καμία συγκρίσιμη δυνατότητα ανάληψης δράσης κατά των παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων. Μεταξύ άλλων, οι δημόσιοι φορείς (ε.B αρχές) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα επεξεργασμένα δεδομένα ευκολότερα εκεί και να τα χρησιμοποιούν για διαφορετικούς σκοπούς από ό,τι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο εν μέρει μόνο με συγκεκριμένα μέτρα.

 

Έκδοση: Απρίλιος 2022

WLTP

Η νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων)) παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια και αντικαθιστά σταδιακά τον κύκλο οδήγησης NEDC (Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης). Η διαδικασία WLTP είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ - άλλα κράτη εξετάζουν την εισαγωγή του μεταγενέστερα. 

 

Επεξήγηση των WLTP και NEDC

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 εγκαινιάστηκε με τη WLTP μια νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων, η οποία παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον προηγούμενο κύκλο οδήγησης NEDC. Όλα τα καινούρια οχήματα ή/και τα οχήματα που εξοπλίζονται με καινούργια μηχανικά συγκροτήματα πιστοποιούνται από το Σεπτέμβριο του 2017 κι έπειτα σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από το Σεπτέμβριο του 2018, ο Κανονισμός WLTP ισχύει για όλα τα υπόλοιπα καινούργια οχήματα προς ταξινόμηση. Αντίστοιχα, η smart θα πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο επιβατικών οχημάτων της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Κατά τη μεταβατική φάση, θα προσφέρονται παράλληλα οχήματα με πιστοποίηση WLTP και NEDC. Επιπλέον, θα δίνεται και μία τιμή κατανάλωσης NEDC, η οποία θα βασίζεται στις συνθήκες της διαδικασίας WLTP και η οποία θα είναι υψηλότερη. Η τιμή αυτή θα αναγράφεται στα έγγραφα πωλήσεων μέχρι το 2020..

Σύγκριση των WLTP και NEDC

 WLTPNEDC
Θερμοκρασία εκκίνησηςκρύος κινητήραςκρύος κινητήρας
Διάρκεια κύκλου1.800 δευτ. 1.180 δευτ. 
Χρόνος στάσης242 δευτ. 267 δευτ. 
Διαστήματα ακινητοποίησης13,4% 22,6% 
Απόσταση23.262 m 10.931 m 
Μέγιστη ταχύτητα131,3 km/h 120 km/h 
Μέση ταχύτητα46,5 km/h 33,35 km/h 
Προαιρετικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου μοντέλουΛαμβάνεται υπόψη για το βάρος, την αεροδυναμική, την αντίσταση κύλισης, απαιτήσεις ηλεκτρικού κυκλώματος οχήματος. Χωρίς σύστημα κλιματισμού

Εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη εκτός των ελαστικών.  

Χωρίς σύστημα κλιματισμού 

Θερμοκρασία23°C 

25 +/- 5°C

 

Τι σημαίνει αυτό για εμένα ως πελάτη;

Η εισαγωγή της διαδικασίας WLTP (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων) εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την κατανάλωση καυσίμου. Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων. Επιπλέον, λόγω των λοιπών απαιτήσεων, μεταβάλλονται επίσης και οι τιμές CO2 και κατανάλωσης: ένα τεχνολογικά όμοιο όχημα στη διαδικασία δοκιμών WLTP έχει αριθμητικά υψηλότερη τιμή CO2 και κατανάλωσης σε σύγκριση με τη διαδικασία NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). Αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στο συνυπολογισμό των στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού και τις ακριβέστερες προδιαγραφές της νέας διαδικασίας.

Η διαδικασία WLTP παρέχει ακριβείς τιμές.

Επειδή η διαδικασία WLTP λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο εξοπλισμό των οχημάτων, οι τιμές είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση με τον κύκλο οδήγησης NEDC και σχεδόν ειδικές ανά όχημα. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινή κατανάλωση.
Από το Σεπτέμβριο του 2017, εισάγεται μία νέα διαδικασία για τις δοκιμές κατανάλωσης και καυσαερίων στην αυτοκινητοβιομηχανία και όλοι οι νέοι πιστοποιημένοι τύποι οχημάτων θα ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Παράλληλα, η τιμή κατανάλωσης κατά NEDC θα συνεχίζει να υπολογίζεται και να αναφέρεται στα διαφημιστικά έντυπα ως η μόνη ισχύουσα τιμή κατανάλωσης.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, η smart θα πιστοποιήσει σταδιακά το χαρτοφυλάκιο της σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Από εκείνη την στιγμή, οι νέες τιμές WLTP προβλέπεται να είναι οι μόνες που αναφέρονται στα έγγραφα πωλήσεων και στις υπόλοιπες δημοσιεύσεις. Τα παλαιότερα μοντέλα θα συνοδεύονται από τις τιμές κατανάλωσης NEDC.

Εισαγωγή της διαδικασίας WLTP.

Η διαδικασία WLTP αποσκοπεί στην παγκόσμια εναρμόνιση της διαδικασίας δοκιμών. Θα παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που προσεγγίζουν περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον κύκλο οδήγησης NEDC. Αυτή η μετάβαση δεν αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία θα διατηρήσουν τις πιστοποιημένες τιμές NEDC. Μέχρι τα τέλη του 2020 τουλάχιστον θα καθορίζονται τόσο οι τιμές WLTP όσο και οι τιμές NEDC για όλα τα οχήματα. Αυτές οι τιμές πρέπει, μετά την εκάστοτε πιστοποίηση του οχήματος, να αναφέρονται παράλληλα στα έγγραφα του οχήματος. Από το 2021, οι τιμές μέτρησης WLTP θα είναι οι μόνες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών για όλα τα επιβατικά οχήματα, εφόσον το κράτος-μέλος της ΕΕ έχει προσαρμόσει το φορολογικό του σύστημα. Οι πραγματικές φάσεις δοκιμών της διαδικασίας WLTP γίνονται συντομότερες με τον κύκλο WLTC και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σχεδόν όλα τα επιβατικά οχήματα δοκιμάζονται στην κατηγορία 3 του WLTC (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων)), η οποία ισχύει για όλα τα επιβατικά οχήματα με λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (απόβαρο 46 hp/t).

Η διαδικασία WLTP: μεγαλύτερη διαφάνεια.

Χάρη στη διαδικασία WLTP, οι πελάτες smart έχουν στη διάθεσή τους τιμές κατανάλωσης ανά όχημα, οι οποίες είναι πιο ρεαλιστικές και διαφανείς. Διατηρείται η συγκρισιμότητα των τιμών για όλους τους κατασκευαστές και όλα τα μοντέλα, ωστόσο οι μετρηθείσες τιμές κατανάλωσης είναι πιο κοντά στην καθημερινή πραγματικότητα και λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς παράγοντας από τον κύκλο NEDC. Η smart στηρίζει τόσο τη νέα, πιο ρεαλιστική εργαστηριακή δοκιμή όσο και τις μετρήσεις σε οδικές δοκιμές. Έτσι, παρέχεται περισσότερη σαφήνεια, διαφάνεια και σιγουριά για τους πελάτες smart. Με την εισαγωγή των δοκιμών WLTP και RDE (Real Driving Emissions) πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι σημαίνει αυτό για τον πελάτη;

Οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να υπολογίζουν ακριβέστερα την τιμή CO2 του μοντέλου οχήματός τους επιλέγοντας στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού. Προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια και μέγιστη διαφάνεια, η smart υποστηρίζει ενεργά τις φάσεις εισαγωγής της διαδικασίας WLTP και ενημερώνει συγκεκριμένα τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και τους πελάτες. Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζει και ο τρόπος παρουσίασης όσον αφορά τον εξοπλισμό: από το μοντέλο με τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις μέχρι και την έκδοση με τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτή η κλίμακα εκτείνεται από το "WLTP Low" (ελάχιστος προαιρετικός εξοπλισμός) έως το "WLTP High" (μέγιστος προαιρετικός εξοπλισμός).

Πώς να λάβετε τα δικά σας αποτελέσματα RDE.

Μάθετε τα χαρακτηριστικά εκπομπών του οχήματός σας σε πραγματικές συνθήκες.

Ο όρος Real Driving Emissions (RDE) περιγράφει τα πραγματικά χαρακτηριστικά εκπομπών των επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων σε συνθήκες καθημερινής χρήσης. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας RDE (ΕΕ) 427/2016 το Μάρτιο 2016, οι εκπομπές μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Σε συνδυασμό με τις οριακές τιμές RDE που πρέπει να τηρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης από το Σεπτέμβριο του 2017, σημειώνεται ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον του καθαρότερου αυτοκινήτου με λιγότερες εκπομπές.

Τα αποτελέσματα δοκιμής RDE των οχημάτων smart, τα οποία προέκυψαν τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητες, κρατικά πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες, μπορείτε να τα ζητήσετε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας δηλώνοντας τον αριθμό οικογένειας δοκιμών PEMS του οχήματος smart εδώ (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Τα αποτελέσματα μετρήσεων WLTP των μοντέλων smart.

ΜοντέλοΕλάχ. εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος)Μέγ. εκπομπές CO2 (μικτός κύκλος)Ελάχ. αυτονομίαΜέγ. αυτονομίαΕλάχ. κατανάλωση ρεύματοςΜέγ. κατανάλωση ρεύματος
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Συχνές ερωτήσεις.

 

Τι είναι η διαδικασία WLTP;

Η συντομογραφία WLTP σημαίνει Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) και είναι μια διαδικασία δοκιμών, με την οποία οι τιμές κατανάλωσης και καυσαερίων ενός οχήματος μετριούνται σε δυναμόμετρο με ράουλα. Η διαδικασία WLTP εισάγεται σταδιακά από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία δοκιμών NEDC.

Η διαδικασία WLTP, λόγω του δυναμικού σχεδιασμού της, προσεγγίζει περισσότερο από πριν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από τις σημαντικά υψηλότερες επιταχύνσεις, καθώς και από ένα σαφώς δυναμικότερο προφίλ οδήγησης. Η μέγιστη ταχύτητα αυξάνεται στα 131 km/h και η μέση ταχύτητα στα 47 km/h.

Ο χρόνος οδήγησης παρατείνεται κατά 10 λεπτά, το ποσοστό των προσομοιώσεων διαδρομών σε αυτοκινητόδρομους πάνω στα ράουλα αυξάνεται και, ταυτόχρονα, μειώνονται οι χρόνοι στάσης. Η διαδρομή οδήγησης διπλασιάστηκε στα 23 χιλιόμετρα.

Τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων υπολογίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το όχημα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα τα στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική του οχήματος, την αντίσταση κύλισης ή τη μάζα του οχήματος θα συνυπολογίζονται μελλοντικά στην αξιολόγηση. Η κατανάλωση ρεύματος από τις λειτουργίες άνεσης επηρεάζει επίσης την τιμή CO2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας WLTP εξαιρείται μόνο το σύστημα κλιματισμού. Με τη διαδικασία WLTP εισάγεται ένα διεθνώς υποχρεωτικό πρότυπο.

Οι χώρες της ΕΕ κάνουν ένα βήμα μπροστά. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση οχημάτων μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, χάρη στα πρότυπα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των νομικά καθορισμένων οριακών τιμών καυσαερίων – υδρογονανθράκων (HC), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (NOx) αλλά και σωματιδίων.

Τι είναι ο κύκλος WLTC;

Ο κύκλος οδήγησης της διαδικασίας WLTP ονομάζεται WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως εναρμονισμένος κύκλος οδήγησης ελαφρών οχημάτων). Στο πλαίσιο της διαδικασίας WLTP, αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί κύκλοι οδήγησης για τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων, οι οποίοι συνυπολογίζουν τον εκάστοτε λόγο ισχύος προς βάρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξινομημένων στην ΕΕ επιβατικών οχημάτων, που διαθέτουν λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (46 hp/t), κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κύκλου οδήγησης WLTC. Ο κύκλος δοκιμών για τα οχήματα κατηγορίας 3 αποτελείται από τέσσερα μέρη – Low, Medium, High, Extra High (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό, Πολύ υψηλό). Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται η λειτουργία του οχήματος εντός και εκτός πόλης καθώς και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομους.

Τι είναι ο κύκλος NEDC;

Ο κύκλος NEDC (Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης) είναι ο κύκλος δοκιμών για επιβατικά οχήματα που ισχύει σήμερα. Με στόχο να παρέχονται στους πελάτες συγκρίσιμες και αναπαραγώγιμες τιμές μεταξύ των κατασκευαστών, εισήχθη το 1970 ο πρώτος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης. Το 1992 διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας την κυκλοφορία στην πόλη. Η μέση ταχύτητα 34 km/h του NEDC είναι χαμηλή, όπως επίσης χαμηλές είναι οι παράμετροι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα των 120 km/h. Ο σχεδιασμός του κύκλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στην τρέχουσα μέση κατανομή των διάφορων τμημάτων μιας διαδρομής.

Δεν λαμβάνονται υπόψη στη μέτρηση ούτε η αεροδυναμική και το βάρος ούτε η κατανάλωση ενέργειας πρόσθετων συστημάτων εξοπλισμού και λειτουργιών άνεσης , όπως το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή η θέρμανση καθισμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνολογικές παράμετροι, οι οποίες προκαλούν αποκλίσεις.

Η τεχνολογία Start-Stop επηρεάζει σημαντικά τον κύκλο NEDC, διότι ένα μεγάλο μέρος του NEDC πραγματοποιείται με στάσιμο όχημα. Στα οχήματα με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι κάθε οχήματος κατά τον καθορισμό των σημείων αλλαγής ταχυτήτων.

Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις κατανάλωσης σε σύγκριση με τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, ο κύκλος οδήγησης NEDC δεν είναι πλέον σύγχρονος και επίκαιρος.

Τι είναι η δοκιμή RDE;

RDE σημαίνει Real Driving Emissions (Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης) και αποτελεί μια οδική δοκιμή για τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων. Περιγράφει τα χαρακτηριστικά εκπομπών των οχημάτων, τα οποία ελέγχονται υπό πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από τον Μάρτιο του 2016, οι εκπομπές πρέπει να μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Μέσω μιας συσκευής PEMS (Φορητό Σύστημα Μέτρησης Καυσαερίων) μετριούνται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) καθώς και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Αργότερα θα υπολογίζονται και οι εκπομπές σωματιδίων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθορισμένος κύκλος, η οδήγηση και η μέτρηση διεξάγονται σε πραγματικές, καθημερινές συνθήκες οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα οχήματα κινούνται μεταξύ 90 και 120 λεπτών σε δημόσιους δρόμους, κατά το ένα τρίτο εντός πόλης, ένα τρίτο εκτός πόλης και ένα τρίτο σε αυτοκινητόδρομο. Για την πόλη προβλέπεται μια μέση ταχύτητα μεταξύ 15 και 30 km/h, ενώ στον αυτοκινητόδρομο οι ταχύτητες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 90 και τουλάχιστον 110, αλλά όχι άνω των 145 km/h. Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0 και 30 °C και το σύστημα κλιματισμού να είναι ενεργοποιημένο.

Η δοκιμαστική διαδρομή δεν πρέπει να διεξάγεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων και η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα 100 μέτρα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές ρύπων Euro 6 κατά τις οδικές δοκιμές RDE. Αυτό αρχικά ισχύει για τους νέους τύπους προς πιστοποίηση από 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για όλους τους τύπους το αργότερο από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε

Έχεις ερωτήσεις ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες; Επικοινώνησε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελάτων μας.
Κάλεσε τηλεφωνικά το Call Centerμας στον αριθμό 00800-277 77 777 (Η χρέωση για κλήσεις από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαφέρουν).

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και κανάλια Social Media. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε εάν οι διαχειριστές τους συμμορφώνονται με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Να ενημερώνεστε από τις ιστοσελίδες των παρόχων σχετικά με τις Πολιτικές προστασίας δεδομένων τους. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι επισημαίνονται κατάλληλα στον ιστότοπό μας και, πριν τους πατήσετε, ενημερώνεστε ότι εγκαταλείπετε τη δική μας ιστοσελίδα.